Magazín

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností

Viac zaujímavostí o Česku si prečítate na www.kudyznudy.cz

Pevnosť Terezín

najväčšia zachovaná pevnosť v Českej republike

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností
PEVNOST TEREZÍN | Foto: archív CzechTourism

Jedným zo svetových unikátov Terezína v Ústeckom kraji je jeho opevnenie, ktoré sa ako jedno z mála zachovalo do dnešných dní a to takmer v nepoškodenom stave. Meno dostala táto pevnosť po Márii Terézii, pričom základný kameň bol slávnostne položený v roku 1780 samotným cisárom Jozefom II. Pri výstavbe museli byť vysťahované dve dediny a dokonca presunuté ústie rieky Ohře. Pevnosť Terezín sa skladá z troch navzájom prepojených obranných systémov. Ako fungovali? Dozviete sa počas prehliadky, keď za svitu lampášov prejdete celým opevnením až hlboko do spletitých podzemných chodieb.

Pevnosť Josefov v Jaroměři

najrozsiahlejší komplex pevnostných podzemných chodieb v Česku

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností
PEVNOST JOZEFOV V JAROMĚŘI | Foto: archív CzechTourism

Prehliadka Josefova vás zavedie priamo do srdca barokovej pevnosti vybudovanej v rokoch 1780 – 1787 a pomenovanej podľa cisára Jozefa II. V dobe svojho vzniku predstavovala najrozsiahlejší podzemný komplex v Európe.

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností

Podzemný labyrint chodieb meria takmer 45 kilometrov. Vojaci slúžiaci v pevnosti museli prostredie poznať natoľko dobre, aby sa v ňom vedeli pohybovať aj v úplnej tme. Už od počiatku začatia stavby bola pevnosť koncipovaná ako samostatné pevnostné mesto. V prípade napadnutia bolo pripravené túto dominantu brániť až 12 000 vojakov, k čomu však nikdy nedošlo.

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností
PEVNOST JOZEFOV V JAROMĚŘI, podzemné chodby | Gerald Blondy | Foto: archív CzechTourism

Dnes je z pevnosti najväčšia turistická atrakcia mesta Jaroměř v Královohradeckom kraji. Počas prehliadky sa prejdete podzemnými chodbami i po nadzemných častiach opevnenia, navštíviť môžete aj lapidárium s originálmi sôch od M. B. Brauna a samotné pevnostné mesto

Areál čs. opevnenia Hlučín-Darkovičky

európsky cenená ukážka obranného systému

Tipy na výlety v Česku: Tajomstvá pevností
AREÁL CS. OPEVNENIA HLUČÍN-DARKOVIČKY | Foto: Panoramas

Alej, Obora a Orol, takto poeticky sa volajú pevnosti, ktoré tvorili opevnenie Československa pri Darkovičkách neďaleko Hlučína. Tieto bunkre sú súčasťou expozície Slezského zemského múzea v Opave. Jeho pracovníkom sa podarilo zo zničených zvyškov bunkrov vytvoriť dnešnú európsky cenenú ukážku obranného systému, ktorý sa podarilo vybudovať v rokoch 1935 až 1938. Celý objekt je zaradený do Technotrasy, ktorá vás prevedie po technických pamiatkach Moravskosliezskeho kraja.

Viac zaujímavostí o Česku si prečítate na www.kudyznudy.cz