Ecomoto

Virtuálna batéria zvyšuje návratnosť do fotovoltiky

  • Energiou by sa nemalo plytvať. Ak máte inštalovanú fotovoltiku a vyrobíte viac energie, než dokážete minúť, môžete si vďaka ZSE Drive túto energiu nechať na neskôr bez potreby kúpy a inštalácie drahej batérie.

     Ušetríte viac, než by ste si mysleli. A najmä dosahujete maximálnu návratnosť vašej investície.