Kontakt a GDPR

Denník Autoviny.sk

Mediálny titul AUTOVINY.SK bol v súčasnej podobe spustený v máji 2014 a dnes patrí k najvýznamnejším mienkotvorným internetovým denníkom. Denník publikuje bohato vypracované autorské príspevky s dôrazom na zdrojovú rozmanitosť, aktuálnosť a jedinečnosť tém. Obsah tvorí denné spravodajstvo, dopravná poradňa, testy automobilov a motocyklov a témy spojené s motorizmom, dopravou, bezpečnosťou na cestách či servisom. Témy o elektromobilite od roku 2020 tvoria väčšinu publikovaného obsahu. Vydavateľstvom denníka je Motor Media CS, s. r. o., ktoré publikuje na slovenskom trhu dobre známy časopis auto motor a šport, lastauto omnibus a ďalšie tituly.

 • Kontakt AUTOVINY.sk: Erik Stríž, striz@imotormedia.sk
 • Redakcia AUTOVINY.sk: Erik Stríž, David Hecl, Peter Orosz, externí dodávatelia

Mesačník auto motor a šport

Mesačník auto motor a šport je líder v segmente pánskych a motoristických časopisov na Slovensku, automobilový magazín s 30 ročnou tradíciou, koncepčne vychádza z nemeckého auto motor und sport, s ktorým aj úzko spolupracuje v oblasti testov, porovnávacích testov a získavania noviniek. Vydáva ho spoločnosť Motor Media CS na základe licencie od Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG.

 • Kontakt auto motor a šport: Martin Šebesta, redakcia@imotormedia.sk
 • Redakcia auto motor a šport: Martin Šebesta, Juraj Hrivnák, externí dodávatelia
 • Fotografi: PANER, Juraj Hrivnák

Inzercia v tituloch Motor Media CS, s.r.o. a inzertné podklady online:

 • Dagmar Neuwirthová
 • Tel: +421 2 4910 3906
 • e-mail: neuwirthova@imotormedia.sk

Motor Media CS, s. r. o.

Sídlo redakcie: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava

Na celom svete:

 • Argentína: www.autotestdigital.com.ar
 • Bulharsko: www.ams.bg
 • Čína: www.cheping.com.cn
 • Chorvátsko: www.auto-motor-i-sport.com
 • Nemecko: www.auto-motor-und-sport.de
 • Maďarsko: www.automagazin.hu
 • Poľsko: www.auto-motor-i-sport.pl
 • Rumunsko: www.auto-motor-si-sport.ro
 • Slovensko: www.autoviny.sk
 • Španielsko: www.autopista.es
 • Švédsko: www.automotorsport.se
 • Turecko: www.automotorsport.com.tr


GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

 

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok Autoviny.sk.

Webové stránky www.autoviny.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje spoločnosť
Motor Media CS, s. r. o.
Námestie slobody 11
811 06 Bratislava
(ďalej iba „vydavateľ“)

Kontaktné údaje:
tel.: +421 2 49 10 39 01-02
fax: +421 2 49 10 39 10
e-mail: redakcia@imotormedia.sk

 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ.

Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok.

Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.

 

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu:

 

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

2) Cookies

3) Reklamné systémy

4) Facebook

5) Newsletter

 

 

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics.

Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby.

 

Informácie  sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

 

 

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým.

Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme z redakcie žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook.

Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok.

Získané dáta ponechávame na serveroch v  závislosti na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu „session cookies“ vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov („Flash cookies“), majú platnosť niekoľko mesiacov.

 

 

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantých reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google AdSense.

Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby.

Informácie  sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google AdSense, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky.

Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

 

 

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne:

Facebook likebox – okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook

Facebook komentáre – pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu.

Tlačidlo Facebook like – tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.

 

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp.

V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená.

Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail).

Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp.

Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám.

Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.