Hlas-SD reguláciu automobilov kategoricky odmieta. Individuálnu dopravu prirovnáva k ľudskému právu slobody

Politické strany a automobilová doprava. Prečítajte si náš predvolebný seriál.

Vydané Text: 

Časopis auto motor a šport a denník Autoviny.sk s viac ako 500-tisíc čitateľmi každý mesiac patria k mienkotvorným, najpopulárnejším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o automobilovej doprave na Slovensku.

Naša redakcia sa preto koncom augusta rozhodla osloviť vybrané politické strany, ktoré majú podľa prieskumu AKO (8/2023) najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Zaujímalo nás predstavenie konkrétnych plánov a vízií na zlepšenie bezpečnosti, ekológie a budúcnosti individuálnej automobilovej dopravy na Slovensku.

Každý politický subjekt mal právo odpovedať na rovnaké otázky. V zmysle transparentnej politickej diskusie zverejňujeme kompletné znenie odpovedí, ktoré sme dostali od politických subjektov. Veríme, že tým prispejeme k lepšej informovanosti voličov a k rozvoju automobilovej kultúry na Slovensku.

Na naše otázky zatiaľ odpovedali nasledovné strany:

 

V tomto príspevku prezentujeme postoj strany Hlas-SD.

Odpovedá Matej Riecky, stranícky expert na dopravu.

Inzercia

1. Aké sú vaše plány na zlepšenie kvality a bezpečnosti ciest na Slovensku (boj proti alkoholu za volantom, kritériá pre získanie vodičského oprávnenia a pod.)?

Za posledné obdobie troch rokov vnímame nepriaznivý vývoj v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy a jej účastníkov. Negatívne hodnotenie nevychádza zo subjektívneho názoru, ale elementárnym faktom sú štatistické údaje o nehodovosti, ktoré deklarujú negatívny trend. Zarážajúcim faktom je, že v období rokov 2020 – 2021 bola zásadne znížená mobilita a intenzita dopravy. Negatívny vplyv vnímame aj na úrovni zodpovedných subjektov štátu, kedy jedným z výsledkov neschopnosti štátnej administratívy (MD SR, NDS, SSC) v posledných rokoch bolo aj znižovanie investícií do bezpečnosti. Naša predstava je iná.

Kvalita a bezpečnosť cestnej dopravy je z nášho pohľadu významná oblasť, ktorej sa budeme venovať, pretože oblasť cestnej bezpečnosti má významné multiplikačné efekty. Pozitívne efekty chceme podporiť a tie negatívne efekty minimalizovať na najnižšiu úroveň. Podstatnou oblasťou v oblasti bezpečnosti je aj vzdelávanie a kvalita vzdelávania nielen nových vodičov, ale primeranú časť vzdelávania budeme podporovať už od predškolského veku. Rozhodne si uvedomujeme, že aj naše deti sú účastníkmi cestnej premávky a preto chceme venovať pozornosť aj im.

Inzercia

Naším cieľom je, aby legislatíva najlepšie definovala práva, ale aj povinnosti účastníkov cestnej premávky. Sme otvorení diskusií k príprave legislatívy zabaveniu vozidla vodičom pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Na základe pozitívnych skúseností zo zahraničia chceme zaviesť širšie uplatňovanie objektívnej zodpovednosti – využívanie technických prostriedkov na monitorovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky (dodržiavanie max. dovolenej rýchlosti, prejazdy križovatiek na červenú a pod.)

2.Vnímate vplyv individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie a klímu? Aké opatrenia navrhujete na zníženie emisií skleníkových plynov z tejto oblasti?

Individuálnu dopravu môžeme prirovnať k ľudskému právu slobody. Rozhodne však vnímame, že aj individuálna doprava má priestor na efektívnejšie a zmysluplnejšie využitie. Našou cestou je pozitívna motivácia minimalizovania využívania individuálnej osobnej dopravy. Riešením je rozsiahla, kvalitná, bezpečná, ekologická a ekonomicky atraktívna ponuka hromadnej osobnej dopravy. Podpora mestských aglomerácií v oblasti MHD, parkovacej politiky a podpora najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky teda cyklistov, peších a iných alternatívnych foriem prepravy.

Na zníženie emisií v doprave vrátane individuálnej chceme dosiahnuť zvýšením plynulosti dopravných prúdov a odstránením kongescií a to predovšetkým úpravami v organizácii dopravy, aktívnym riadením dopravných prúdov a odstraňovaním bodových závad na cestách, príčinou ktorých sú kongescie. V prípade indiviuálnej dopravy chceme aj naďalej podporovať elektromobilitu či už čistú alebo hybridnými vozidlami.

3.Aký postoj má vaša strana k zákazu predaja nových spaľovacích motorov od roku 2035?

Súhlasíme so zelenou, trvalo udržateľnou ekonomikou a sme za rozvoj integrovanej komunitnej energetiky. Vidíme veľké množstvo oblastí, kde nedochádza k analýze a hľadaniu možností zásadného znižovania ekologickej záťaže. Tieto a ďalšie fakty nás vyvádzajú z miery a istoty „správnosti“ rozhodnutia zákazu predaja spaľovacích motorov od roku 2035. Toto rozhodnutie bolo nesprávne a budeme požadovať, aby došlo na základe presných analytických a odborných faktov k prehodnoteniu. Rozhodnutie zákazu predaja spaľovacích motorov od roku 2035 vnímame ako chybu bývalej vlády, že toto dopustila.

Inzercia

Vnímame to o to viac, že výroba áut so spaľovacím motorom sa podstatne podieľa na tvorbe HDP Slovenska a Slovensko je v počte vyrobených áut na čele EÚ. Namiesto administratívnych zákazov vidíme cestu v ekonomických stimuloch tak, aby sa kúpa vozidla na elektrický príp. iný ekologický čistý pohon stala postupne ekonomicky výhodnejšou ako kúpa vozidla so spaľovacím motorom. Súčasťou tejto politiky je aj podpora prechodu produkcie automobilov na Slovensku na elektromobily a podpora výroby batérií na Slovensku.

4.Považujete súčasné rýchlostné limity na slovenských cestách za adekvátne, prípadne máte v pláne ich úpravu?

Nebránime sa budúcej odbornej a faktickej diskusii ohľadom rýchlostných limitov. Vopred však upozorňujeme na bezbrehé paušalizovanie a dikciu prípadného znižovania alebo neodborných rozhodnutí v tejto oblasti. Prioritu bude mať predovšetkým aktívne riadenie dopravných prúdov s cieľom zvýšenia plynulosti dopravy, zvýšenia bezpečnosti a súčasného zníženia emisií.

Inzercia

5.Aký máte postoj k pohybu cyklistov na cestných komunikáciách s vyššou maximálnou povolenou rýchlosťou (90 km/h a viac)?

Vnímame to ako potenciálny problém, ktorý však nie je možné paušálne riešiť. Máme mnoho úsekov ciest I. triedy, ktoré sú využívané cyklistami. Cyklodoprava je perspektívny a rozvíjajúci sa mód dopravy, ktorý budeme podporovať. V oblasti cyklistickej dopravy chceme viac využívať skúsenosti a príklady dobrej praxe zo zahraničia a pri riešení konkrétnych trás postupovať individuálne a to v spolupráci s obcami, mestami a VÚC a miestne znalými orgánmi štátnej správy, ale aj v diskusií s odbornou verejnosťou.

6.Považujete súčasnú úroveň individuálnej automobilovej dopravy za spoločenský problém? Vidíte potenciál v regulácii vlastníctva automobilov na Slovensku?

Individuálnu automobilovú dopravu nepovažujeme sa spoločenský problém a reguláciu vlastníctva automobilu absolútne odmietame. Regulácia vlastníctva automobilu by mohla naraziť na ústavné práva SR. Cestu postupného znižovania podielu individuálnej automobilovej dopravy vidíme vo zvyšovaní atraktívnosti a skvalitňovaní služieb verejnej hromadnej dopravy. Máme tu mnoho pozitívnych príkladov zo zahraničia.

7.Plánujete zvýhodňovať nákup ekologických vozidiel pre skupiny s nižšími príjmami, ktoré v súčasnosti vlastnia staršie vozidlo?

Sme za opodstatnenú a preukázateľne prínosnú podporu nákupov ekologických vozidiel. Širšia podpora nákupu elektromobilov musí byť zároveň sprevádzaná budovaním infraštruktúry – nabíjacích staníc a to verejných aj individuálnych. Tu sa budeme venovať synergii s obnovou a modernizáciou budov a rozvojom komunitnej energetiky. Takéto smerovanie podpory prinesie sumárne najvyšší efekt z vynaložených investícií.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »NOVÝ MODEL

Už vieme, ako bude vyzerať nová ŠKODA KODIAQ! Oficiálne skice dopĺňame o návrhy od umelej inteligencie

 • Týždeň pred svetovou premiérou zverejnila Škoda Auto dizajnové skice exteriéru novej generácie modelu Škoda Kodiaq.

   Medzi hlavné novinky patrí skulpturálne tvarovaná predná časť, výrazné hranaté podbehy kolies, kolesá s priemerom 17″ až 20″, robustný zadný nárazník a predné svetlomety Matrix-LED druhej generácie s kryštalickými dizajnovými prvkami 
 • SERVIS

  Čo sa stane so všetkými použitými batériami v autách? Tie nové vydržia oveľa dlhšie, ako sa očakávalo

 • Problém s veľkým množstvom nepoužiteľných batérií nakoniec nie je tak pálčivý, ako kritici spočiatku avizovali.

   Nové generácie batérií vydržia oveľa dlhšie, ale otázku ich ďalšieho života je stále potrebné zodpovedať. Kuriózne je, že používaná batéria dnes môže byť drahšia ako tá čisto nová od automobilky.
 • DOPRAVNÁ PORADŇA / PORUCHA NA DIAĽNICI

  K pokazenému autu na diaľnici zavolala Diaľničnú patrolu, platila aj tak. Chyba však nebola na strane NDS, odťah do servisu nemá kto preplatiť

 • Služby Diaľničnej patroly sú bezplatné, ale nevykonáva všetky služby, ktoré by mohol motorista potrebovať.

   Otázku od čitateľky o poplatkoch za odťah z diaľnice zodpovedala NDS. 
 • Týždeň kontroly a nastavenia svetlometov opäť zadarmo

 • V týždni od 2. 10. do 6. 10. 2023 prebehne jubilejný desiaty ročník medzinárodnej preventívne bezpečnostnej akcie Vidieť a byť videný, ktorá je zameraná na odbornú kontrolu a nastavenie svetlometov motorových vozidiel.

   Zadarmo sa tento rok budú nastavovať svetlomety vozidiel s legálnymi LED svetelnými náhradnými zdrojmi H4 alebo H7. Do projektu je zapojených takmer 100 servisov zo všetkých krajov republiky.