Magazín

Čo znamená nálepka rybičky na autách a čo očakávať od ich vodičov?

Nálepka so štylizovaným symbolom ryby je jedným zo symbolov kresťanstva (ichthys)
Nálepka so štylizovaným symbolom ryby je jedným zo symbolov kresťanstva (ichthys)

Nálepky na autá majú, zdá sa, obdobie svojej najväčšej popularity za sebou. Nie je paradoxné, že najviac nálepiek nájdete skôr na starších vozidlách, zatiaľ čo na tých nových sú skôr len tie „povinné jazdy“ informujúce o autorizovanom predajcovi či továrenskej záruke. Staršie autá obyčajne prechádzajú viacerými majiteľmi s rôznymi preferenciami, prípadne sa pomocou nálepiek zakrývajú poškodenia na karosérii. Noví majitelia jazdeného vozidla tieto nálepky obyčajne nedávajú dole.

Samostatným druhom nálepiek na autá sú tie, ktoré informujú ostatných účastníkov cestnej premávky napríklad o dieťati v aute alebo o vodičovi-začiatočníkovi (zelený kruh s červeno-bielym trojuholníkom s písmenom Z). Nie sú povinné, ale keďže vypovedajú o objektívnych skutočnostiach, nikoho neurážajú a ani nepôsobia na aute nevhodne. To sa nedá povedať o nálepkách informujúcich o politických názoroch držiteľa vozidla či o grafikách so sexuálnym významom - môžu byť nemorálne, ale nie sú zakázané.

Nálepky na autá predávané internetovými predajcami (ilustračné foto)

Niektoré samolepky a nálepky na autá sú však na hrane so zákonom, napríklad nálepky na tabuľky s evidenčným číslom vozidla (TEČ). Vozidlo, ktoré má prelepené TEČ, môže byť považované za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke práve tak, ako keby malo tabuľku s evidenčným číslom inak upravenú, a tak na technickej kontrole na STK jednoducho prejde s výsledkom nespôsobilé. Nemusí to však byť pravidlom, téme sme sa venovali v samostatnom článku:

Prečítajte si aj:


Sú samolepky na tabuľky s EČV legálne? Čo sa s nimi stane na STK a pri policajnej kontrole?

ERIK STRÍŽ


Nálepka so symbolom ryby na aute / rybička na aute

Každý vodič si už nepochybne všimol, že na mnohých autách sú samolepky so štylizovaným symbolom ryby. Napriek tomu, že vedomosť o význame tohto symbolu máme za samozrejmosť, mnohí nemusia tušiť, o čo vlastne ide. Keď sme sa pýtali ľudí v našom okolí, čo o takejto nálepke vedia, dostali sme rôzne odpovede: ide o symbol kresťanstva, označenie autorít v náboženskej hierarchii či dokonca symbol príslušnosti k niektorej sekte, napríklad Jehovových svedkov, prípadne označenia auta používaného rybárom. Čo tieto symboly znamenajú naozaj?

Ide o jeden zo symbolov kresťanstva z čias, keď sa ešte kríž ako symbol nepoužíval, konkrétne o symbol Ježiša Krista ako takého. V grečtine sa ryba volá ichthys (ΙΧΘΥΣ), v čom kresťania nachádzajú kryptogram spojenia Ježiš Kristus, syn Boží a Spasiteľ (Iesous Christos teou hyos soter), uvádza portál zn.sk (zdroj) a mnohé ďalšie zdroje. Symbol “Ichthys” tiež symbolizuje Svätú eucharistiu.

Symbol kríža sa údajne používa až od 4. storočia nášho letopočtu a navyše ide o symbol samotnej kľúčovej osobnosti kresťanskej viery. Zatiaľ čo kríž má pripomínať ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie, ryba symbolizuje krst, život a vitalitu a s tým spojené pozitívne asociácie.

Je pritom nepochybné, že každý majiteľ vozidla s takouto nálepkou dodáva symbolu svoje vlastné interpretácie a významy.

Čo očakávať od „vodičov s rybičkou“?

Spoločným menovateľom vodičov áut s týmto symbolom však má byť ochota a záujem pomôcť blížnemu. Má ísť pritom o pomoc nielen na cestách, ale aj v bežnom živote, zdroje preto tvrdia, že v modernom ponímaní je rybička na aute nielen symbolom náboženstva, ale dobrých ľudí ako takých. Nemusí byť teda správne domnievať sa, že každý, kto si na auto nalepí rybičku, je ortodoxný veriaci.

Keď máte na cestách problém a stretnete vodiča, ktorý má na aute nalepenú rybičku, namiesto ignorácie a neochoty by ste mali očakávať skôr ústretovosť, pochopenie a pomoc.

Či je to tak aj v praxi, potvrdiť nevieme, v každom prípade je potrebné myslieť aj na skutočnosť, že majitelia jazdených áut obyčajne staré nálepky neodstraňujú, takže na cestách dnes nepochybne jazdia tisíce motoristov s rybičkami, ktorí nemajú znalosť o významoch tejto symboliky.