Dopravná poradňa

Absurdná križovatka v Bratislave: Ktoré z áut má teda prednosť?! Ideálna križovatka pre podvodníkov s nehodami

Križovatka v Podunajských Biskupiciach je miestom častých nedorozumení pre svoju nejednoznačnosť.

Náročná orientácia zúčastnených je receptom na to, aby dochádzalo k nehodám.
Vydané  Text: 

Motoristi, ktorí touto križovatkou v hlavnom meste prechádzajú každý deň, už poznajú tamojšiu organizáciu dopravy a vedia sa v nej dobre zorientovať.

Kto ju však dobre nepozná alebo cez ňu prechádza prvýkrát, môže naraziť – obrazne i fakticky.

Križovatka ulíc Dvojkrížna a Orenburská by mohla byť celkom konvenčnou križovatkou, ktorú však v tomto prípade komplikuje zjednosmernenie jednej z ciest, priechod pre chodcov a cyklistov a k tomu autobusová zastávka.

V minulosti bola táto križovatka predmetom sporov medzi motoristami pre neviditeľné vodorovné dopravné značenie a téme sme venovali samostatný príspevok.

Vodiči museli domýšľať, ako asi mohli byť pôvodne nakreslené a s ohľadom na priskoré umiestnenie zvislej dopravnej značky Daj prednosť v jazde! v smere do Dvojkrížnej ju vodiči často prehliadali.

Pohľad smerom od Vrakune, naľavo je vlaková stanica. V minulosti vyzeralo vodorovné dopravné značenie takto. Dnes sú cyklopriechod aj priechod pre chodcov vyznačené korektne.

Vodorovné dopravné značenie medzičasom správca cesty revitalizoval a môžeme konštatovať, že dopravné značenie je dnes jednoznačné a dobre viditeľné – napriek tomu komplikovanosť križovatky naďalej môže spôsobovať kolízne situácie.

Dôvodom je predovšetkým nejasná prednosť v jazde cyklistov a tiež predchádzanie vozidiel priamo v križovatke. Obom aspektom danej križovatky sa venujeme v tomto príspevku.

Uložte si na neskôr aj ďalšie články z našej dopravnej poradne:

Ktoré vozidlo má teda prednosť?

Modré vozidlo, ktoré vchádza do križovatky v smere z Vrakune a jeho vodič zamýšľa odbočovať doľava smerom k vlakovej stanici, dáva prednosť vozidlám idúcim  z ľavej strany (červenému a zelenému). Prikazuje mu to zvislá dopravná značka „Daj prednosť v jazde!“. Tento vodič teda musí dať prednosť aj vozidlám, ktoré pokračujú zľava smerom na Orenburskú ulicu, ktorá je práve od hranice tejto križovatky jednosmerná. Až do tejto chvíle je všetko jasné.

Ilustračná vizualizácia: modré vozidlo odbočuje doľava, červené doprava, zelené pokračuje rovno.

Problém nastáva, keď červené vozidlo idúce smerom do Vrakune musí zastaviť priamo v križovatke, pretože odbočuje doprava a dáva prednosť chodcom a cyklistom.

Ak vodič za ním idúceho zeleného vozidla mienil pokračovať za križovatkou rovno, teda ísť na jednosmernú Orenburskú ulicu, môže sa v nesúlade s dopravnými predpismi rozhodnúť obísť čakajúce červené vozidlo.

Práve v tomto bode nastáva dopravný problém, pretože vodič modrého vozidla sa rozhodol využiť príležitosť a prejsť cez križovatku ešte skôr alebo rovnakom čase ako zelené vozidlo. Uvažujme nad okolnosťou, že vodič modrého vozidla v tom čase čakal na hranici križovatky stojac na priechode pre chodcov a cyklistov.

Nastáva konflikt dopravných predpisov:

  • modré vozidlo malo dať prednosť v jazde zelenému, pretože to bolo na hlavnej ceste;
  • vodič zeleného vozidla nesmel predchádzať v križovatke a zákrute, navyše cez plnú čiaru.

Porušenia dopravných predpisov sa tak mohli dopustiť aj obaja a je na interpretácii, či vodič zeleného vozidla predchádza alebo obchádza prekážku.

Kto má napokon cúvnuť alebo kto bude niesť zodpovednosť za prípadnú nehodu? To záleží aj na časovej postupnosti.

Riešenie

Totiž, vodič modrého vozidla má dať prednosť zelenému vozidlu – lenže nemôže tušiť, že vodič zeleného vozidla sa nečakane rozhodne vojsť do protismeru priamo v križovatke cez dve plné súvislé čiary, a tak sa ešte v bezpečnom čase rozhodol vojsť do križovatky a pokračovať vo svojom jazdnom pruhu.

Vodič zeleného vozidla si môže myslieť, že je v práve, pretože jeho cesta pokračuje rovno a je na hlavnej ceste. V našej ilustračnej situácii však vodič tohto zeleného vozidla predchádzal cez protismerný pruh práve v čase, keď už bolo modré vozidlo vo svojom pruhu – v takom prípade je za nehodu jednoznačne zodpovedný vodič zeleného vozidla.

Vodič modrého vozidla by bol zodpovedný za nehodu v prípade, že by vošiel do križovatky po momente, kedy zeleného vozidla manéver obchádzania začal vykonávať.

Je nanajvýš očakávateľné, že sa účastníci nehody nezhodnú na vine a zodpovednosti. Obaja budú tvrdiť, že mali prednosť v jazde.

V takomto prípade musia riadne zabezpečiť miesto nehody, zaistiť vlastnú bezpečnosť a zavolať políciu, ktorá sa bude veci venovať.

Ideálna križovatka pre podvodníkov s nehodami

Situácia ako táto poskytuje ideálnu príležitosť pre podvodníkov na cestách, ktorí sa stavajú do pozície obete a psychologickým nátlakom nútia druhú stranu k vyplateniu hotovosti.

Ide o osvedčený a opakujúci sa postup.

Na nasledujúcej strane príspevku sa venujeme uvedeným podvodníkom s autonehodami a tiež prednosti v jazde bicyklov v danej.

 Stránky: 1 2Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.