DOPRAVNÁ PORADŇA

Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?

Motoristi majú naďalej nejasnosti o tom, čo si vlastne môžu dovoliť bez toho, aby im bola uložená pokuta.

Odpovedáme na dve dôležité otázky v súvislosti s parkovaním na chodníku.
Vydané  Text: 

Od prvého októbra platí dopravný predpis, že automobily nesmú parkovať na chodníku. Téme parkovania na chodníku sme sa priebežne venovali v celej jej šírke, teda od legislatívnych návrhov až po nadobudnutie účinnosti novely zákona o cestnej premávke a konkrétnych rád pre motoristov.

Dnes pokračujeme v našom seriáli o parkovaní na chodníku dvomi odpoveďami na dve otázky:

  • Môžem na chodníku zastaviť na krátky čas, aby som počkal na prepravovanú osobu alebo vyložil náklad?
  • Môžem parkovať na chodníku jedným alebo dvomi kolesami tak, že v podstate budem stáť iba na obrubníku?

Najprv si zhrňme to dôležité.

Od októbra platí § 25 ods. 1) Zákona o cestnej premávke o tom, že

  • vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2)
  • a § 52 ods. 2) je definovaný nasledovne: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Na chodníku ako takom je zastavenie a státie zakázané zo zákona a platí to pre mestá, väčšie obce i malé dedinky.

Keďže zákon zakazuje státie aj zastavenie, znamená na to, že na chodníku nesmú motoristi zastaviť ani na čas potrebný na vyloženie nákladu, ani na vyčkanie osoby, pre ktorú prišli autom.

Naďalej však môžu zastaviť a stáť na ceste, kde to nie je zakázané dopravnou značkou alebo žltou čiarou na okraji vozovky, alebo ak to neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (napríklad tesne za zákrutou, pred priechodom pre chodcov, za horizontom kopca a podobne).

Takže odpoveď na otázku, či motoristi s automobilmi môžu na chodníku zastaviť na krátky čas, znie NIE. 

Inzercia

Inzercia

V tomto prípade ide o analógiu so zákazom zastavenia státia na zeleni, kedy môžete dostať pokutu už za jedno koleso na tráve:

§ 25 ods. 1) písm. s) Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.

Zo samotného znenia dopravného predpisu, ktorý vyvolal vlnu kontroverzie, vyplýva aj to, že motoristi nemôžu na chodníku parkovať ani jedným kolesom, ani dvomi kolesami. Fakticky by sa tým naplnila podstata zastavenia alebo státia na chodníku.

Takže odpoveď na otázku, či auto môže kolesami stáť na obrubníku, znie NIE. 

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že viaceré mestá už vykonali potrebné opatrenia, aby parkovanie na chodníkoch motoristi dovolili, a to tak, že vyznačili parkovacie miesta, zaviedli parkovacie zóny na sídliskách alebo reorganizovali parkovacie miesta na uliciach, niekde aj zjednosmernením ciest.

Lenže sú tu výnimky:

» Pokračujte na druhú stranu článkuStránky: 1 2Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.