Sporná križovatka v Bratislave má nové čiary, no vodiči naďalej zabúdajú na prednosť pre cyklistov

BRATISLAVA – Križovatka v Podunajských Biskupiciach pri vlakovej stanici sa dočkala žiadanej revitalizácie, zabudlo sa však na riadne vyznačenie priechodov pre chodcov a cyklistov.
Vydané  Text: 

Križovatka Dvojkrížnej a Orenburskej ulice v Podunajských Biskupiciach v Bratislave si v priebehu rokov vydobyla povesť komplikovaného dopravného problému, v ktorom často vznikajú konflikty medzi vodičmi vozidiel. Dôvod konfliktov bol ten, že na ceste už neboli viditeľné čiary a ohraničenia jazdných pruhov, a tak si vodiči museli domýšľať, ako asi mohli byť pôvodne nakreslené. Vznikala tak živná pôda pre konflikty a dopravné incidenty.

V skutočnosti sa vodiči organizovali nielen podľa chýbajúcich jazdných pruhov, ale aj podľa dopravných značiek, ktoré pred križovatkou vyznačené sú. Avšak s ohľadom na pomerne priskoré umiestnenie zvislej dopravnej značky Daj prednosť v jazde! v smere do Dvojkrížnej ju vodiči často prehliadali.

Križovatka Dvojkrížnej a Orenburskej ulice v Podunajských Biskupiciach: Satelitný pohľad s vyznačením aktuálnej organizácie dopravy. Sporným miestom je práve kríženie fialovo vyznačeného pruhu so zeleným. Vodiči idúci od vlakovej stanie z Dvojkrížnej na Orenburskú často obchádzali do Vrakune odbočujúce vozidlá cez protismerný fialový pruh, hoci už po ňom išlo iné vozidlo. Tu sa vodiči nevedeli zhodnúť, kto má dať komu prednosť. Samozrejme, že v danej chvíli mal prednosť v jazde vodič už idúci vo svojom smere jazdy po fialovej. Kľúčové je načasovanie dopravnej situácie.

Nedávno sa táto križovatka dočkala čiastočnej revitalizácie tým, že sa na cestu nakreslili niektoré čiary, napriek tomu si mesto zatiaľ pochvalu nezaslúži.

Inzercia

Advertisement

Boli síce nakreslené čiary na ceste, ale neobnovilo sa vyznačenie priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov. Tie ostávajú naďalej zanedbané a iba ťažko viditeľné.

Križovatka Dvojkrížnej a Orenburskej ulice v Podunajských Biskupiciach v Bratislave: napriek tomu, že sa revitalizovali čiary na ceste, vyznačenie priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov ostalo zanedbané. Na ich prítomnosť upozorňujú len zvislé dopravné značky.

Cyklisti majú po novom prednosť, aj keď nejazdia po ceste – ale nie vždy

Nedávnou novelou Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 sa od 1. marca 2022 do platnosti zaviedlo nové opatrenie na ochranu cyklistov, ktoré vodičom odbočujúcich vozidiel prikazuje dávať prednosť cyklistovi idúcemu súbežne s cestou, teda aj keď je mimo cesty.

Konkrétne ide o úpravu paragrafu 19, ods. 6. Ak ide cyklista súbežne s cestou, vodič odbočujúceho vozidla idúceho na ceste musí dať cyklistovi prednosť – to isté platí aj na križovatke Dvojkrížnej a Orenburskej ulice v Podunajských Biskupiciach, hoci si to mnohí vodiči idúci po ceste ešte stále neuvedomujú.

Ak vodič v tejto križovatke prichádza zo smeru vlakovej stanice a pokračuje na Dvojkrížnu ulicu v smere do Vrakune, fakticky odbočuje doprava. Ak by išiel rovno, prešiel by na Orenburskú ulicu. Cyklista, ktorý jazdí súbežne s cestou a následne prechádza cez cestu rovno, má pred odbočujúcimi vozidlami prednosť.

Povinnosť dávať takúto absolútnu prednosť v jazde však neplatí pre vodičov, ktorí idú v smere od Vrakune. Pre nich v danom kontexte platí iný zákon, § 4 ods. 4: Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

Križovatka Dvojkrížnej a Orenburskej ulice v Podunajských Biskupiciach v Bratislave: pohľad zo smeru od vlakovej stanice. Keď pokračujete rovno po hlavnej ceste, idete smerom na jednosmernú Orenburskú, doprava odbočujete na Dvojkrížnu smer Vrakuňa a dávate prednosť cyklistom idúcim súbežne s cestou.
O tom, že sa v križovatke nachádza priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov, vodičov informujú zvislé dopravné značky hneď pod značkou Daj prednosť v jazde!

Nejde pritom iba o novelizovaný paragraf 19, ods. 6, ale aj paragraf 4, ods. 2, písm. i), ktorý hovorí, že vodič nesmie ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov. Ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov je dokonca považované za porušenie pravidiel závažným spôsobom, na ktoré sa uplatňuje zásada trikrát a dosť.

Povinnosti majú aj cyklisti

Iný odsek zákona, konkrétne § 55 ods. 8 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) uvádza nasledovné: Pred vjazdom na priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Kľúčová je tu časť vety „priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky“. Priechod pre cyklistov na Dvojkrížnej je súčasťou križovatky, preto by sa na neho odsek 8 nemal vzťahovať a fakticky má mať prednosť aj s ohľadom na to, že vodičov idúcich v smere od Vrakune informuje o priechode pre cyklistov zvislá dopravná značka aj značka Daj prednosť v jazde!.

Naše odporúčanie

V tejto križovatke odporúčame vodičom automobilov a motocyklov, aby zvýšili opatrnosť a dbali na prednosť, ktorú musia dávať cyklistom. Zároveň odporúčame cyklistom, aby venovali zvýšenú pozornosť aktuálnej dopravnej situácii a nevychádzali na cestu v prípade, že by sa tým dostali do hrozby kolízie s inými vozidlami.

Vodiči pozor! Po novom musíte dávať cyklistom prednosť aj keď sú mimo cesty. Kedy tak musíte urobiť?

Vedeli ste, že od 1. marca musíte dávať prednosť aj cyklistom, ktorí nie sú na ceste? Nezabúdajte aj na minimálnu bočnú vzdialenosť pri cyklistoch, chodcoch a vodičoch malých motocyklov!

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement