Vodiči pozor! Po novom musíte dávať cyklistom prednosť aj keď sú mimo cesty. Kedy tak musíte urobiť?

Vedeli ste, že od 1. marca musíte dávať prednosť aj cyklistom, ktorí nie sú na ceste? Nezabúdajte aj na minimálnu bočnú vzdialenosť pri cyklistoch, chodcoch a vodičoch malých motocyklov!
Vydané  Text: 
Marec priniesol pomerne veľké zmeny v predpisoch týkajúcich sa povinností a práv vodičov motorových vozidiel. Okrem toho, že už **nemôžeme s vozidlom do 3,5 tony stáť na chodníku**, priniesla novela zákona viacero nových predpisov týkajúcich sa práv cyklistov. **Od 1. marca 2022 musíte dať cyklistovi prednosť aj keď nejde po ceste**. ### Cyklista idúci súbežne s cestou

POZOR! Vláda to nestihla a od 1. marca sa výrazne mení politika parkovania na chodníkoch!

Od 1. marca sa výrazne mení politika parkovania. Vodiči áut do 3,5 tony budú za státie na chodníku dostávať vysoké pokuty!

Novinka, o ktorej veľa vodičov pravdepodobne nevie, je súčasťou novely [Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220301), a to konkrétne jeho **paragrafu 19, odseku 6**. V ňom je uvedené nasledovné: „*Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde **cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou**; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.*“ Ako upozorňuje [portál teraz.sk,](https://www.teraz.sk/slovensko/cyklisti-su-od-marca-na-cestach-viac-c/616009-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch) **vodiči teda musia dávať pozor nielen na to, čo sa deje na ceste a križovatke, ale taktiež aj na okolie cesty**. Hovoríme teda predovšetkým o situácii, kedy sa vodič rozhodne odbočovať vpravo. **V pôvodnom znení zákona, ktoré je uvedené nižšie, chýbala klauzula o cyklistoch idúcich súbežne s cestou**. To znamenalo, že vašou povinnosťou bolo dať prednosť len cyklistom, ktorí išli po ceste rovno. Teraz však musíte dávať pozor aj na cyklistov, ktorí sa pohybujú súbežne s cestou. Pôvodné znenie paragrafu 19, odst. 6: „*Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.*“
### Zvýšená opatrnosť vodičov Samotný úkon odbočovania vpravo si teda bude vyžadovať po vodičovi omnoho viac pozornosti ako doteraz. **Ako upozorňuje dopravný analytik Ján Bazovský, vodiči si predovšetkým budú musieť viac všímať správanie cyklistov, ktorí nie sú na ceste**. Je to najmä preto, že cyklista sa môže pohybovať omnoho rýchlejšie ako odbočujúce vozidlo. Prípadný stret auta s cyklistom má vo väčšine prípadov veľmi nepriaznivý dopad práve na človeka idúceho na bicykli. ### Minimálna vzdialenosť pri cyklistoch, chodcoch a vodičoch malých motocyklov **Okrem zvýšenej pozornosti pri odbáčaní musia vodiči od 1. marca 2022 rešpektovať aj ďalšiu novinku**. Tá sa nachádza v **paragrafe 15, odst. 3** a hovorí o **povinnom bočnom odstupe od cyklistov, vodičov malých motocyklov a chodcov, ktorý je definovaný na vzdialenosť najmenej 1 meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a najmenej 1,5 metra v ostatných prípadoch**.
Je to vlastne jednoduché: keď cyklista jazdí po ceste, má dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatní účastníci cestnej premávky. Platí to aj naopak: cyklista je rovnocenný autám či motocyklom. Autorom fotografie je Dylan Spangler.
Okrem toho je novinkou aj **paragraf 5, odst. 2, písm. h)**, ktoré popisuje nasledovné: „ *Vodič nesmie ohroziť chodcov na chodníku, cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní.*“ **V pôvodnom znení tohto paragrafu neboli pritom uvedené povinnosti vodiča vzťahujúce sa na prítomnosť cyklistu**. ### Vysoké pokuty Na **nedodržanie paragrafu 5, odst. 2, písm. h)** myslí aj [sadzobník pokút](https://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-5&dokument=42&subor=302203). Už v jeho vydaní s platnosťou od 1.4.2020 je uvedená **pokuta** za nerešpektovanie tohto nariadenia **vo výške 150 eur**. Podobne to platí aj pri **paragrafe 15, odst. 3**, ktorý ohrozenie cyklistu pri obchádzaní a predchádzaní **trestá pokutou vo výške 150 eur**. V prípade novinky v **paragrafe 19, odst. 6** sa počíta s **pokutou vo výške až 40 eur**.

Pozor na zmenu: Cyklisti môžu jazdiť už aj vedľa seba, novela zákona prináša viac dôležitých noviniek

Motoristi si už za pár dní musia dávať pozor aj na minimálny odstup od cyklistov a vodičov malých motocyklov. Vzdialenosť sa pritom líši od rýchlosti.

Inzercia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ