DOPRAVNÁ PORADŇA | POKUTY

798 eur za prekročenie rýchlosti o 10 km/h máme aj v zákone o cestnej premávke. Pokuta platí na vybraných úsekoch

Pokuta za preťaženie vozidla sa líši podľa toho, či ide o pokutu ukladanú v blokovom konaní alebo dodatočne prostredníctvom adresovania sankcie vlastníkovi vozidla.

Súvislosť s prekročením rýchlosti o 10 km/h sa týka práve merania hmotnosti vozidla a/alebo jazdnej súpravy.
Vydané  Text: 

Pre vodičov motorových vozidiel platí predpis, ktorý iba málokedy berú do úvahy. Ide o nosnosť ich vozidiel, ktorá v podstate je rozdielom medzi celkovou hmotnosťou vozidla a pohotovostnou/prevádzkovou hmotnosťou. Každý osobný automobil má predpísané maximálne zaťaženie na každú z náprav, tento údaj motoristi nájdu v osvedčení o evidencii daného vozidla.

Napríklad v Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV pripadá na prednú nápravu hmotnosť max. 1465 kg, zatiaľ čo na zadnú 1600 kg – súčet týchto hodnôt dáva celkovú maximálnu hmotnosť vozidla 3095 kg, ktorú motorista nesmie prekročiť. Respektíve, jedna špecifická výnimka tu je, a tou je dovolená hmotnosť celej jazdnej súpravy. Aj hmotnosť prípojného vozidla je pritom definovaná v osvedčení o evidencii na riadkoch O.1 a O.2 – v prípade zmieneného Mercedesu je to 1800 kg pri brzdenom prívese a 750 kg pri nebrzdenom prívese.

Vodiči obyčajne neriešia, či zaťažujú svoje vozidlo v súlade s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii, hoci je pravdou, že užitočnú hmotnosť vozidla spravidla iba málokedy dosiahnu.

Môže sa to stať napríklad vtedy, keď sa vo vozidle prevážajú osoby s vyššou telesnou hmotnosťou – ak je dovolená nosnosť vozidla 400 kg a v aute sedí päť osôb s telesnou hmotnosťou 100 kg, ide o porušenie zákona. K takémuto preťaženiu vozidla alebo zadnej nápravy môže dôjsť aj v prípade, že vodič v kufri preváža stavebný materiál, ktorého hmotnosť si vopred neoveril alebo ju nesprávne odhadol.

Samotný automobil zvyčajne zvládne prevoz nákladu, ktorý po formálnej stránke prevyšuje jeho schopnosti. Z pohľadu zákona však ide o porušenie predpisov, ktoré môže byť v prípade odhalenia sankcionované.

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní (verzia platná od 8/2022) uvádza nasledovné pokuty za preťaženie vozidla:

Inzercia


§ 51 Preprava nákladu

ods. 1 Prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti

do 10 % 50 €
nad 10% do 15% 90 €
nad 15% do 20% 170 €
nad 20% do 25% 280 €
nad 25% do 30% 390 €
nad 30% do 35% 500 €
o viac ako 35% 650 €
ods. 2) Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného
nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
50 €

Vyššie sankcie pritom avizuje Zákon o cestnej premávke (§ 139a ods. 9):

do 10 % 99 €
nad 10% do 15% 231 €
nad 15% do 20% 342 €
nad 20% do 25% 450 €
nad 25% do 30% 570 €
nad 30% do 35% 681 €
o viac ako 35% 798 €

Pokuta 798 eur za prekročenie rýchlosti o 10 km/h a súvislosť s hmotnosťou vozidla

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 ďalej zmieňuje aj ďalšiu pokutu ukladanú v súvislosti s hmotnosťou vozidla alebo jazdnej súpravy, hoci nepriamo.

Na mieste, kde prebieha meranie hmotnosti vozidla, je obmedzená rýchlosť meraných vozidiel – ak túto rýchlosť motorista prekročí o 10 km/h alebo viac, je mu v zmysle § 139a ods. 2) uložená pokuta vo výške 798 eur:

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Dodajme, že v zmysle § 139 ods. 2)  pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuta je potom splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »Autopriemysel

Mali by sa dotácie na autá zrušiť, aby sa vyhovelo lízingovkám? Automobilky im už zaručujú odkup, pretože ceny áut klesli

 • Nízke ceny automobilov všetkým nevyhovujú. Výrobcovia ich majú vykupovať späť, aby nezdeformovali vlastný trh, čím sa dostávajú do nebezpečného kolotoča rizík.

   Lízingové spoločnosti požadujú od výrobcov elektromobilov uistenie, že budú spätne odkupovať vozidlá. Bránia sa tak pred rizikami na trhu s ojazdenými autami. 
 • Spravodajstvo

  Polícia ponúka prácu aj tento rok. Koľko zarobí poriadkový a dopravný policajt či IT expert?

 • Aktuálna ponuka práce v Policajnom zbore je pomerne pestrá, náborová kampaň pokračuje aj v tomto roku.

   Byť policajtom nie je práca pre každého, vyžaduje viac ako iba fyzickú zdatnosť.  Na svoje prídu aj IT špecialisti, hoci ponúkané mzdy možno považovať za nedostatočne konkurencieschopné.
 • Autosalón v Ženeve 2024 naživo

  Všetko o novej Dacii Spring: Najlacnejší elektromobil prešiel výraznými zmenami. Pre firmy má skvelú funkciu navyše

 • Očakávame, že nová Dacia Spring bude aj naďalej veľmi atraktívna pre nákupcov firemných vozových parkov. Zostáva najlacnejším elektromobilom na európskom trhu.

   Prvýkrát ponúka obojsmerné nabíjanie V2L. To môže byť zaujímavé pre firmy, ktoré potrebujú mať počas prepravy tovarov napájanú chladničku alebo iné elektrické spotrebiče. Autorom našich fotografií je Rudolf Banecký.