Objektívna Zodpovednosť

Prišla vám pokuta? V takomto prípade ju nemusíte zaplatiť v plnej výške.

  • Pozdrav od mužov zákona rozhodne žiadneho vodiča nepoteší. V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti začali previnilcom častejšie chodiť pokuty priamo do schránky bez toho, aby vás museli policajti zastavovať na ceste. **Aj keď sa v danej situácii hľadajú pozitíva len veľmi ťažko, slovenskí policajti sa rozhodli zmierniť výšku pokuty o tretinu každému, kto ju vyplatí do… Prečítať celé  
  • Polícia, meranie rýchlosti

    Čo prinesie objektívna zodpovednosť?

  • Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril.  Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla.  Nové povinnosti držiteľovi vozidla sú platné od 1. júla.