Videli ste cyklistov jazdiť aj za touto značkou? Aj cyklisti dostávajú pokuty za porušenie dopravných predpisov

Dopravné predpisy platia aj pre cyklistov. Hoci ich často prehliadajú, pri riešení dopravnej nehody zohrávajú kľúčovú úlohu.
Vydané  Text: 
 • Platia značky zákaz vjazdu aj pre bicykle?
 • Dostanem pokutu, keď bicyklom vojdem do zákazu vjazdu?
 • Kedy majú vodiči áut dávať prednosť cyklistom?
 • Ako je to s povinnosťou nosiť prilbu?
 • Môžu cyklisti jazdiť po chodníku?

 

Keď jazdíme na bicykli, obyčajne si nerobíme starosti s dopravnými značkami platnými pre autá a motocykle, aj keď je pravdou, že pre cyklistov množstvo z nich platí tiež. A nielen značky sú to, čo by mal taký dospelý cyklista poznať, platia pre neho aj dopravné predpisy so všetkými právami a povinnosťami.

Vedeli ste napríklad, že aj pre cyklistu idúceho po ceste platí pravidlo pravej ruky (prednosť sprava) a cyklista má pred odbočujúcim vozidlom prednosť v prípade, že bicykel ide súbežne s cestou? Aj týmto témam sme sa už venovali v našej dopravnej poradni.

V tomto príspevku sa budeme venovať tomu, či pre cyklistov platia zákazové dopravné značky, ale aj tomu, ako je s prednosťou sprava, jazdou na chodníku, používaní prilieb či požívaní alkoholu pred jazdou na bicykli.

 

Regulačné zákazové dopravné značky

Niekedy v nich majú zmätok aj vodiči s dlhoročnou praxou. Aký je rozdiel medzi zákazom vjazdu všetkých vozidiel a iba motorových vozidiel? A zákazom vjazdu osobných áut? Môžu vo vyhradenom jazdnom pruhu, kam nesmú osobné autá, jazdiť aj motocykle? Rozlíšeniu rozdielov medzi nimi sme sa už venovali viackrát, napríklad v našom príspevku Tieto značky rozhodne neznamenajú to isté alebo Tieto značky si pletie veľa vodičov. Ide o príspevky vydané ešte pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 30/2020, ktorá nahradila dovtedy používaný zákon č. 9/2009 a spolu s ňou sa zmenilo aj evidenčné označovanie dopravných značiek, avšak nie ich význam.

 

Ak je na cestnej komunikácii osadená dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (červený kruh s bielym vodorovným pásom), azda každý motorista rozumie, že sa týka áut aj motoriek. Tieto značky o zákaze vjazdu, naopak, neplatia pre električku a trolejbus, no rozhodne platia pre bicykle.

Všeobecné značky Zákaz vjazdu (č. 230) a Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá (č. 231) teda platia aj pre autá, aj pre motorky, aj pre bicykle a dokonca aj pre elektrické kolobežky.

A prečo platia zákazové značky aj pre bicykle? Pretože podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 je bicykel považovaný za vozidlo, konkrétne za vozidlo poháňané ľudskou silou a tiež pomocným motorčekom, aký majú elektrické bicykle a e-kolobežky. Na tomto mieste je vhodné upozorniť na to, že kolobežka bez pomocného pohonu v tomto kontexte nie je považovaná za nemotorové vozidlo, jej používateľ je zákonom považovaný za chodca. Pre toho teda nemôže platiť dopravná značka určená pre vozidlá, zároveň by sa nemal pohybovať po ceste.

Zákazových dopravných značiek však poznáme viac, preto ich príloha zákona č. 30/2020 označuje ako regulačné, keďže regulujú možnosť vjazdu aj pre konkrétne typy a druhy vozidiel.

Napríklad:

 • Značka č. 232 s vyobrazeným motocyklom a autom spredu zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami, teda cyklistom vjazd povoľuje.
 • Značka č. 233 s vyobrazenou dodávkou zboku zakazuje vjazd všetkým vozidlám s celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 tony, ale dovoľuje vjazd osobným autám, motocyklom aj bicyklom.
 • Značka č. 233 s vyobrazeným osobným autom zboku zakazuje vjazd osobným automobilom s celkovou hmotnosťou max. 3,5 tony, ale dovoľuje vjazd nad 3,5 tony, motocyklom aj bicyklom.
 • Značka č. 242 s vyobrazenou šírkou a údajom napr. „2 m“ zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.
Výber zákazových dopravných značení

Kedy teda platí zákaz vjazdu aj pre bicykle?

Zhrnuté, pre cyklistov platia najmä dopravné značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, teda biely kruh s červeným okrajom a červený kruh s bielym vodorovným pásom.

Ak sú na značke zákaz vjazdu vyobrazené iné vozidlá, hodnoty a vlastnosti vozidiel, neplatia pre bicykle až na prípady, keď je v nich bicykel vyobrazený explicitne. Na grafike vyššie je to značka Zákaz vjazdu bicyklov či Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel so symbolom bicykla.

 

Pokuty za porušenie zákazu vjazdu

Ak bicyklom prejdete cez zákaz vjazdu (alebo ktorýmkoľvek iným zakázaným vozidlom), do úvahy prichádzajú dva druhy sankcií.

Tou prvou je pokuta v rámci objektívnej zodpovednosti, ktorá sa vzťahuje práve aj na zákazy vjazdu. Takáto pokuta vám príde poštou, prípadne dostanete predvolanie dostaviť sa na políciu. V aktuálnom sadzobníku pokút v rámci objektívnej zodpovednosti je uvedené nasledovné (zdroj):

 • zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (99 € – 66 €)

Druhým druhom sankcie je pokuta v takzvanom blokovom konaní, to je, keď vás pri priestupku prichytí policajt a rieši vás priamo na mieste. Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní uvádza nasledovné:

 • nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom nemotorového vozidla (20 €)

 

Pravidlo pravej ruky a cyklisti

Platí prednosť sprava aj pre cyklistov? S takouto otázkou sa občas stretávame nielen na našej Facebook stránke, ale aj pri komunikácii s ľuďmi. Jednoduchá a správna odpoveď znie ÁNO, prednosť sprava platí aj pre bicykle.

Objasnime si však kontext.

Podľa § 20 ods. 2 Zákona o cestnej premávke prednosť sprava platí na ceste a určuje prednosť v jazde na križovatke, ktorá nemá prednosť v jazde regulovanú inak (napríklad zvislými značkami či semaformi) a predovšetkým pre dopravné prostriedky-vozidlá. To znamená, že platí pre vozidlá, vrátane tých nemotorových, teda autá, autobusy, trojlejbusy, motocykle, zvieracou silou poháňané vozidlá a tiež bicykle bez ohľadu na to, či sú klasické alebo elektrické.

Všetci účastníci cestnej premávky, ktorí sú na ceste, sa musia riadiť dopravnými predpismi, a teda aj dodržiavať prednosť sprava, ak to situácia vyžaduje. To znamená, že na križovatke, ktorá nemá regulovanú prednosť v jazde, vodič auta musí dať prednosť bicyklu, ktorý ide sprava! A cyklista tiež musí dať prednosť vozidlu, ktoré ide sprava.

Výnimkou je situácia, keď cyklista vychádza na cestu z poľnej cesty alebo z cestičky pre cyklistov. Vtedy cyklista (a žiadny iný vodič) nemá nárok na prednosť sprava, ale on dáva prednosť vozidlám jazdiacim po ceste.

Prednosť cyklistu, keď ide súbežne s cestou

Ďalej si pripomeňme pravidlo, že vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno.

 

Môžu cyklisti jazdiť po chodníkoch a cestách pre autá?

Podľa § 55 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) Zákona o cestnej premávke má cyklista jazdiť predovšetkým po cestičke pre cyklistov vpravo. Ak táto cestička neexistuje alebo nie je zjazdná, jazdí pri pravom okraji vozovky. To znamená ÁNO, cyklisti môžu jazdiť po ceste pre autá.

Čo asi niektorých prekvapí, je to, že podľa (§ 52 ods. 2) môžu po chodníku jazdiť len cyklisti mladšie ako 10 rokov. Starší cyklista môže na chodníku bicykel tlačiť, nesmie však obmedzovať ani ohrozovať chodcov. Paradoxne je však podľa zákona on sám považovaný za chodca, konkrétne podľa § 2 ods. 2 bodu f.

Fakticky to znamená, že 11-ročné deti by už mali jazdiť po ceste, pričom do veku 15 rokov musia mať na hlave prilbu. Tento bod zákona ale považujeme za zlý, navrhnutý od stola a nezohľadňujúci realitu – odporúčame, aby deti na bicykloch jazdili práve po chodníkoch. Pripomíname, že ak chcú deti mladšie ako 10 rokov jazdiť bicyklom po ceste, musia mať sprievod inej osoby staršej ako 15 rokov, ktorá má tiež dovolenie v takomto prípade ísť po chodníku.

Niektoré ďalšie špecifiká platné pre cyklistov na Slovensku

Zákon o cestnej premávke uvádza niekoľko špecifík, ktoré sa vzťahujú na cyklistov. Vyberáme niekoľko z nich:

 • Cyklisti majú spravidla jazdiť po ceste za sebou, avšak keď ich je aspoň šesť, môžu po ceste jazdiť v dvojrade;
 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici;
 • Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch a ruky na rukovätiach, to zo zákona;
 • Dospelí cyklisti nemusia nosiť prilbu ani v obci/meste, ani mimo mesta, zatiaľ čo „cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou“ (§ 55 ods. 9 Zákona č. 8/2009)
 • Cyklista môže jazdiť na bicykli aj s 0,5 promile alkoholu len vtedy, ak je v obci alebo na cestičke pre cyklistov mimo obce (promile je jeden gram čistého alkoholu v jednom litri krvi).
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ