Platí pravidlo pravej ruky aj pre cyklistov? Dopravné predpisy pre cyklistov v kocke

V praxi málokto dodržiava zákon. V tomto príspevku sa venujeme téme prednosti v jazde cyklistov a ostatných vozidiel.
Vydané  Text: 
**Čo sa dozviete v tomto článku**: * **Je cyklista na svojom bicykli rovnocenným účastníkom cestnej premávky s autom?** * **Majú vodiči áut dávať prednosť sprava aj cyklistom?** * **Môžu cyklisti jazdiť po chodníkoch a cestách pre autá?** * **Aké sú niektoré ďalšie špecifiká platné pre cyklistov na Slovensku.** * aktualizácia pôvodného príspevku z decembra 2021. ### Zákon v rozpore s praxou Na Slovensku popularita bicyklov priebežne rastie aj napriek tomu, že bicykel ako taký patril k celkom bežným dopravným prostriedkom našincov počas celého 20. storočia. Z komentárov na našej Facebook stránke [auto motor a šport – AUTOVINY.sk](https://www.facebook.com/automotorasport) je evidentné, že mnohí vodiči automobilov majú osobný problém s prítomnosťou cyklistov na cestách. Vyčítajú im nepredvídateľné správanie, aroganciu a obmedzovanie plynulosti premávky. Naopak, cyklisti právom kritizujú vodičov áut za ignoranciu, aroganciu, neúmyselné ohrozovanie blízkou rýchlou jazdou, ale aj zámernými útokmi. Častým problémom je zneužívanie cyklopruhov vodičmi áut na zastavenie vozidla alebo dokonca parkovanie na nich. Všetky tieto problémy, na jednej aj druhej strane, sú reálne, dejú sa v každodennom živote a je potrebné hľadať ich riešenia. Azda najrozumnejšou cestou je osveta na oboch stranách, pretože budovanie fyzicky oddelených ciest pre motorové vozidlá a cyklistov je možné iba na niektorých miestach. V každom prípade budú cyklisti zdieľať cesty s automobilmi, autobusmi, motocyklami a ďalšími vozidlami, preto je dôležité, aby každý vodič perfektne poznal svoje práva aj povinnosti a aby ich aj dodržiaval.
Je to vlastne jednoduché: keď cyklista jazdí po ceste, má dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatní účastníci cestnej premávky. Platí to aj naopak: cyklista je rovnocenný autám či motocyklom. Autorom fotografie je Dylan Spangler.
### Pravidlo pravej ruky pre bicykle? Platí prednosť sprava aj pre cyklistov? S takouto otázkou sa občas stretávame nielen na našej Facebook stránke, ale aj pri komunikácii s ľuďmi. Jednoduchá a správna odpoveď znie **ÁNO, prednosť sprava platí aj pre bicykle**. Objasnime si však kontext. Podľa [§ 20 ods. 2 Zákona o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-20) prednosť sprava platí na ceste a určuje prednosť v jazde na križovatke, ktorá nemá prednosť v jazde regulovanú inak (napríklad zvislými značkami či semaformi) a predovšetkým pre dopravné prostriedky-vozidlá. To znamená, že platí pre vozidlá, vrátane tých nemotorových, teda autá, autobusy, trojlejbusy, motocykle, zvieracou silou poháňané vozidlá a tiež bicykle bez ohľadu na to, či sú klasické alebo elektrické.

Platí pravidlo pravej ruky aj pre cyklistov?

Bicykle sú typickým dopravným prostriedkom 20. storočia a ich popularita vraj naďalej rastie. Dlho s nimi nebol problém, ale s rastúcim počtom áut rastie aj množstvo konfliktov a sporných situácií na cestách. Autorom historickej fotografie je Suzy Hazelwood.

Všetci účastníci cestnej premávky, ktorí sú na ceste, sa musia riadiť dopravnými predpismi, a teda aj dodržiavať prednosť sprava, ak to situácia vyžaduje. To znamená, že na križovatke, ktorá nemá regulovanú prednosť v jazde, **vodič auta musí dať prednosť bicyklu, ktorý ide sprava!** A cyklista tiež musí dať prednosť vozidlu, ktoré ide sprava. **Výnimkou** je situácia, keď cyklista vychádza na cestu z poľnej cesty alebo z cestičky pre cyklistov. Vtedy cyklista (a žiadny iný vodič) nemá nárok na prednosť sprava, ale on dáva prednosť vozidlám jazdiacim po ceste. Ďalej si pripomeňme pravidlo, že vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno.
Dospelí cyklisti majú spravidla jazdiť po cestičke pre cyklistov a po ceste. Chodníky sú pre chodcov a cyklistov do veku 10 rokov. Autorom fotografie je Valeria Nikitina.
### Môžu cyklisti jazdiť po chodníkoch a cestách pre autá? Podľa § 55 ([Osobitné ustanovenia o cyklistoch](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-55)) Zákona o cestnej premávke má cyklista jazdiť predovšetkým po cestičke pre cyklistov vpravo. Ak táto cestička neexistuje alebo nie je zjazdná, jazdí pri pravom okraji vozovky. To znamená **ÁNO, cyklisti môžu jazdiť po ceste pre autá**. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie cyklista jazdiť po pravej krajnici. Čo asi niektorých prekvapí, je to, že podľa ([§ 52 ods. 2](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-52.odsek-2)) môžu po chodníku jazdiť len cyklisti mladšie ako 10 rokov. Starší cyklista môže na chodníku bicykel tlačiť, nesmie však obmedzovať ani ohrozovať chodcov. Paradoxne je však podľa zákona on sám považovaný za chodca, konkrétne podľa [§ 2 ods. 2 bodu f](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-2.odsek-2.pismeno-f). Fakticky to znamená, že 11-ročné deti by už mali jazdiť po ceste, pričom do veku 15 rokov musia mať na hlave prilbu. Tento bod zákona ale považujeme za zlý, navrhnutý od stola a nezohľadňujúci realitu – odporúčame, aby deti na bicykloch jazdili práve po chodníkoch. Pripomíname, že ak chcú deti mladšie ako 10 rokov jazdiť bicyklom po ceste, musia mať sprievod inej osoby staršej ako 15 rokov.
Jazda na bicykli a zima sa nevylučujú. Každý cyklista by počas zimy mal myslieť nielen na riadne osvetlenie, ale aj zvýšenú ochranu. Na Slovensku cyklisti nad 15 rokov nemusia mať prilby, my ich však dôrazne odporúčame nosiť všetkým. Autorom fotografie je Tina Simakova.
### Niektoré ďalšie špecifiká platné pre cyklistov na Slovensku Zákon o cestnej premávke uvádza niekoľko špecifík, ktoré sa vzťahujú na cyklistov. Vyberáme niekoľko z nich: * Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. * Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici; * Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch; * Cyklista môže jazdiť na bicykli aj s 0,5 promile alkoholu len vtedy, ak je v obci alebo na cestičke pre cyklistov mimo obce (promile je jeden gram čistého alkoholu v jednom litri krvi).

Môžu pomalé skútre, motorky a bicykle jazdiť v BUS pruhu? Pravidlá, výnimky a príklady

Vodičom áut častokrát prekáža, že šoféri pomalých skútrov či cyklisti jazdia v strednom pruhu, hoci by mohli jazdiť aj v pravom BUS pruhu. Oni zasa tvrdia, že tak jazdiť nesmú. Ako je to naozaj?

**Kľúčové pojmy z tohto článku:** ### cyklisti; bicykel; prednosť sprava; prednosť sprava na bicykli; prednosť sprava cyklistov; môže bicykel jazdiť po ceste; môže bicykel jazdiť na chodníku; musí mať cyklista prilbu; ako rýchlo môže jazdiť bicykel; dopravná poradňa; poradňa; pravidlo pravej ruky, pravidlo pravej ruky na bicykli

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »