Magazín

Tieto značky rozhodne neznamenajú to isté! Toto sú rozdiely medzi nimi

Zákazové dopravné značky
Zákazové dopravné značky

Ak nepoznáte význam uvedených značiek, navštívte testy autoškoly autoskola.autoviny.sk!

Zákazové značky sú bežnou súčasťou našich ciest a ich význam je nepochybniteľný. Zdá sa, že ich bude stále viac, keďže postupne v mestách vznikajú pruhy určené len pre autobusy a taxíky, do ktorých majú bežné osobné automobily vjazd zakázaný.

Prečítajte si aj:


VIDEO: Vodič BMW v Bratislave z cesty vytlačil motorkára, ten havaroval hrozným spôsobom

Redakcia


V praxi sa používajú prevažne zákazové značky B4 a B5, ktoré zakazujú vjazd osobných automobilov tak, aby mali vozidlá mestskej hromadnej dopravy a autobusy voľný priechod mestom aj v čase dopravnej špičky. Je to rozumné riešenie, pretože má potenciál prinútiť ľudí, aby presadli z áut do autobusov a trolejbusov.

Rozdiely medzi zákazovými značkami B4 a B5 sú pritom jednoznačne dané zákonom, rovnako ako pravidlá vzťahujúce sa na dopravné značenie B3.

Zákazové značky
Zákazové značky B3, B4 a B5

B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel: Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B 3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

B4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka: Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B 4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.

B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov: Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom.