Dopravná poradňa

Je načase meniť správanie motoristov, hovorí šéf diaľničnej spoločnosti. Pomohlo by úsekové meranie rýchlosti

Cestári sa boja o svoje životy, pretože vodiči okolo jazdiacich áut sú nepozorní a správajú sa ignorantsky.

Za pol roka takmer 20-krát narazili vozidlá do mechanizmov pracujúcich cestárov.
Je načase meniť správanie motoristov, hovorí generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.
Vydané  Text: 

Sú na našich cestách denne, napriek tomu sú často kritizovaní, že nie sú práve tam, kde sú potrební. A keď prídu, vodiči ich nerešpektujú, jazdia okolo nich rizikovo, vysokými rýchlosťami alebo sa nesústredia na jazdu, namiesto toho sledujú displej mobilu.

Cestári pracujúci na diaľniciach sa v uplynulom období intenzívnejšie stretávajú s aroganciou a ignoranciou vodičov, ktorí ich ohrozujú na životoch priamo počas výkonu povolania.

Za posledných 6 mesiacov sa už takmer 20-krát stalo, že motorista alebo kamionista narazil do nášho mechanizmu, zásahového vozidla, našej Diaľničnej patroly, nášho pracoviska, kde pracovali diaľničiari,“ uvádza Národná diaľničná spoločnosť (ďalej iba NDS) vo svojom vyhlásení.

Inzercia

Naši zamestnanci sa nemôžu báť o svoj holý život pri výkone svojej práce, ktorú si plnia zodpovedne, s dennodenným nasadením a ich život je pre mňa prioritou. Víziou našej firmy je nulová úrazovosť zamestnancov. Je načase meniť správanie motoristov. Som veľmi rád, že v napĺňaní tohto cieľa budú s nami súčinní aj kolegovia z dopravnej polície,“ konštatuje Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Posledný smrteľný úraz nášho zamestnanca pri výkone svojej práce na diaľnici bol v roku 2019.

Kolízne situácie, kedy sa z dopravného značenia a ťažkého mechanizmu stane nárazová zóna a živé terče, sa však dotýkajú aj ostatných zložiek – policajtov, hasičov, záchranárov či odťahových spoločností. K nehodám prichádza aj uprostred dňa v úsekoch s dobrou viditeľnosťou, pričom signalizačné zariadenia zásahových vozidiel (rotujúce svetlá, svietiace šípky na streche dodávok, kužele) sú zapnuté a veľmi dobre viditeľné.

Počas piatich mesiacov tohto roka evidujeme na diaľniciach 199 nehôd, sedem z nich malo fatálne následky, pri šiestich dokonca asistoval alkohol. Apelujem na vodičov, aby zodpovedne pristupovali k šoférovaniu a nepodceňovali svoje schopnosti,“ dopĺňa plk. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ.

Inzercia

Inzercia

Pomohla by aj spravodlivejšia kontrola rýchlosti

Národná diaľničná spoločnosť teraz spúšťa veľkú bezpečnostnú kampaň, ktorou mieni poukázať na problémové správanie slovenských motoristov a zvýšiť povedomie o potrebe bezpečného a zodpovedného štýlu jazdy.

Vykonáva však aj ďalšie aktívne opatrenia, aby zvýšila bezpečnosť svojich zamestnancov na cestách:

Za účelom predídeniu nehodám pred opravovanými úsekmi diaľnic či rýchlostných ciest inštalujeme bezpečnostné vodiace prahy, mimoriadny dôraz kladieme na novo vypracované bezpečnostné schémy, ale aj na reflexné prvky na oblečení pracovníkov či na prvky bezpečnosti na vozidlách, aby boli viditeľné aj v noci či za ostrého slnečného žiarenia,“ menuje Ladislav Bariak, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Vzorové schémy určujú spôsob osadenia dopravného značenia a dopravných zariadení počas výkonu prác. Do štandardnej zostavy patria výstražné dopravné značky upozorňujúce na prácu na ceste, regulačné značky obmedzujúce najvyššiu dovolenú rýchlosť pri prechádzaní dotknutým úsekom cesty, informačné značky, ktoré informujú vodičov o spôsobe radenia sa do jazdných pruhov (pruhové značky), ďalej sú to dopravné zariadenia – smerovacie dosky vymedzujúce priečnu a pozdĺžnu uzáveru a výstražné zariadenia – uzávierkové tabule s vhodnou kombináciou svetelných signálov umiestnené na pracovnom vozidle.

Bezpečnosti na cestách napomáha aj líniové riadenie dopravy na úsekoch s vysokou intenzitou. Takéto riadenie totiž výrazne prispieva k informovaniu vodičov. Ešte väčšiu efektivitu by však mohlo priniesť úsekové meranie rýchlosti, uvádza NDS. Najčastejším dôvodom nebezpečných, niekedy až fatálnych nehôd, je nepozornosť vodičov a nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti. V tomto smere by mohli pomôcť kamery a úsekové meranie rýchlosti, a to tak statické, ako aj mobilné s presunom na dôležité miesta a exponované pracoviská na diaľniciach.

Čo je to úsekové meranie rýchlosti?

Úsekové meranie rýchlosti je metóda merania rýchlosti vozidiel na určitom úseku cesty. Pracuje na princípe merania času, ktorý vozidlo potrebuje na prejdenie určitého úseku cesty, a vypočítania rýchlosti na základe tejto doby a dĺžky úseku.

Táto metóda sa používa na monitorovanie rýchlosti vozidiel na miestach, kde je vysoké riziko nehôd alebo prekročovania maximálnej povolenej rýchlosti. Úsekové meranie rýchlosti je často považované za spravodlivejšiu a spoľahlivejšiu metódu ako klasické meranie rýchlosti pomocou radaru alebo laseru, pretože umožňuje získať presnejší obraz o tom, ako sa vodiči správajú na dlhšom úseku cesty a nedá sa mu jednoducho predísť únikom pred meraním.

Pre účely úsekového merania rýchlosti sa často používajú kamery sledujúce vozidlá na ceste, ktoré zaznamenávajú čas, keď vozidlo prechádza určitým bodom. Tieto kamery následne posielajú fotografie na spracovanie do systému, ktorý vypočíta rýchlosť vozidla a v prípade zistenia priestupku (prekročenia rýchlosti) posiela prípad do ďalšieho kroku. Následne sa v ideálnom prípade uplatní princíp objektívnej zodpovednosti.

Jazda po diaľnici v noci rýchlosťou 140 km/h podľa Zákona o cestnej premávke môže byť priestupkom, ale nedáva sa za neho pokuta. V zmysle § 139a ods. 4) písm. a) je najnižšou pokutou za prekročenie rýchlosti 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km/h. Napriek tomu odporúčame vždy dodržiavať max. dovolenú rýchlosť.

Zásady bezpečnej jazdy na diaľnici

Bezpečná jazda na diaľnici zahŕňa mnoho zásad, ktoré by mali vodiči dodržiavať, aby minimalizovali riziko nehôd a zabezpečili bezpečnosť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi niektoré z týchto zásad patrí:

  • Dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti: Maximálna dovolená rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny, úseku, času i typu vozidla. Vodiči, ktorí jazdia príliš rýchlo, majú väčšie riziko straty kontroly nad vozidlom a nedostatočný čas na reakciu v prípade neočakávaných situácií. Táto regulácia dopravy má svoj zmysel a ak má plánovaná cesta trvať iba pár hodín, je oveľa rozumnejšie jazdiť v rámci limitov, pretože v konečnom dôsledku aj tak „stratíte“ nanajvýš niekoľko minút času.
  • Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti: Udržiavať dostatočnú vzdialenosť od nasledujúceho vozidla je ukotvené aj v Zákone o cestnej premávke, hoci veľmi šalamúnsky – výpočtom času. Podľa paragrafu 35 je bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie
  • Dostatočnú vzdialenosť by ste mali dodržiavať, aby ste mali dostatok času na reakciu a zabránili nehode v prípade neočakávaných situácií. Na našich diaľniciach tak časté „lepenie sa na druhé auto“ je nielen celkom iracionálne konanie, no v prvom rade nebezpečné.
  • Korektné používanie smeroviek: Vodiči by mali včas signalizovať svoje zámery použitím smeroviek, aby ostatní vodiči vedeli, že chce motorista prejsť do iného pruhu alebo vôbec zmeniť smer jazdy.
  • Neustále sledovať dianie okolo vozidla, nielen vpredu – Spätné zrkadlá majú svoj význam, povinnosťou vodiča je používať ich počas celého trvania jazdy. Iba vďaka nim budete včas vedieť, že vás niekto predchádza.
  • Vyvarovanie sa rizikovému predchádzaniu: Vodiči by mali predbiehať len v prípade, že majú dostatočný priestor a viditeľnosť, a mali by sa uistiť, že predbiehanie je bezpečné a oprávnené.
  • Sústredenie sa na jazdu: Vodiči by mali byť plne sústredení na jazdu a nemali by používať telefóny alebo iné zariadenia, ktoré by mohli odvádzať ich pozornosť od cesty – to platí aj pre vstavané displeje v autách.

Tieto zásady by mali byť dodržiavané nielen na diaľnici, ale aj na všetkých cestách, aby sa minimalizovalo riziko nehôd a zabezpečila bezpečnosť na cestách.

 

Zdroje:  NDS

ODPORÚČANÉ