Aktuality

Je nabíjanie elektromobilov skutočne ekologické? Toto vám otvorí oči!

ZSE DRIVE, otvorenie 350 kW nabíjacích staníc v bratislavskom auparku

Realita nie je vždy čiernobiela. A podobne sú na tom aj elektromobily, ktorých nabíjanie vyvoláva množstvo otázok. Väčšinu motoristov však zaujíma, odkiaľ elektrina pre elektromobily pochádza a či je ich nabíjanie skutočne bezemisné.

Jednoduchá a jednoznačná odpoveď však v súčasnosti neexistuje, pretože uhlíková stopa z nabíjania sa do veľkej miery viaže na energetický mix krajiny. To znamená, že pokiaľ svoj elektromobil nabíjate napríklad vo Francúzsku alebo v Nórsku, kde sa elektrická energia vyrába ekologicky z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra, uhlíková stopa pri nabíjaní je objektívne výrazne nižšia než v prípade klasického spaľovacieho auta.

Z toho nám logicky vyplýva, že nabíjanie v krajinách s horším energetickým mixom uhlíkovú stopu elektromobilu zvyšuje. Proti tomu sa však rozhodol bojovať Hyundai, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby nabíjanie elektromobilov prostredníctvom služby Charge myHyundai bolo ekologické kdekoľvek.

Vodiči totiž častokrát ani nevedia, či verejná nabíjacia stanica, ktorú na nabíjanie využijú, získava zelenú elektrinu z obnoviteľných alebo tzv. „sivú“ elektrinu z neobnoviteľných zdrojov, keďže túto zodpovednosť nesú samotní prevádzkovatelia nabíjacích zariadení.

Emisie elektromobilov v Európe
Prepočet uhlíkovej stopy elektromobilu na základe energetického mixu krajín EÚ.

Hyundai sa však zaviazal používať takzvané záruky pôvodu (v orig. Guarantees of Origin, GO), aby každé nabíjanie ich vozidiel bolo naozaj šetrné k životnému prostrediu. To zabezpečí, že pri každom nabíjaní cez Charge myHyundai sa ekvivalentné množstvo, ktoré sa vygeneruje pri nabíjaní auta, vráti späť do siete ako zelená elektrina.

Dodávatelia zelenej energie vyrábajú energiu s nulovými emisiami pomocou prírodných zdrojov, ako je veterná alebo solárna energia, ktorá sa potom premieňa na elektrickú energiu. Nezávislý register overuje zelený pôvod každej vyrobenej jednotky energie, meranej v MWh, vydaním certifikátu GO.

Vďaka tomu môžu používatelia služby Charge myHyundai nielen očakávať, že budú nabíjať svoje elektrifikované modely Hyundai šetrnejším spôsobom, ale tiež prispejú k čistej a udržateľnej mobilite zvýšením podielu výroby obnoviteľnej energie na európskom trhu.

VIDEO: Ako fungujú nabíjacie stojany?

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie