Môžem prejsť cez plnú čiaru, keď má pozemok či garáž vjazd z protismeru?

Zákaz predchádzania aj bez dopravnej značky je realitou, motoristi musia poznať vyhlášku spamäti.
Vydané  Text: 
Boli ste niekedy svedkom toho, ako vodič vozidla predchádzal na mieste, kde bola takzvaná plná čiara, formálne dopravná značka „V1a Pozdĺžna súvislá čiara“? Nepochybne, dokonca je veľmi pravdepodobné, že ste ako vodič niekedy „prešli cez plnú čiaru“ aj vy. Spravidla platí nasledovná definícia plnej čiary: *Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.* Pri takomto manévri sa vodič musí riadiť pravidlami prechádzania, ktoré upresňuje [paragraf 15 odsek 5 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-15). Sú však situácie, kedy môžete prechádzať cez plnú čiaru aj bez toho, aby to bolo práve potrebné na obchádzanie prekážky. **Do 31. marca 2022 platilo a následne sa predĺžilo až do 31. marca 2024 prechodné ustanovenie** [Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 Z. z., paragraf 30 ods. 3 bod d)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401#paragraf-30), podľa ktorého pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu.

Predbiehal v križovatke, zrazil sa s autom z vedľajšej cesty. Kto je vinníkom takejto nehody v križovatke?

Inak sa na vec môže pozerať polícia a inak poisťovňa. Je nadradený zákaz predchádzať v križovatke alebo povinnosť dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste?

### Zákaz predchádzania aj bez dopravnej značky a plnej čiary [Paragraf 15 odsek 5 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-15) upresňuje niekoľko ďalších predpisov, ktoré musia motoristi dodržiavať aj v prípade, že na ich ceste práve nie je podĺžna súvislá čiara, teda plná čiara. **Vodič nesmie predchádzať**, * ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie, * ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť, * ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky, * ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy, * cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh a po krajnici, * pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla, * pri jazde cez železničné priecestie, * ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr, * na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Šírka parkovacích miest nie je vždy záväzná: kedy musíte nechať bočný odstup až 1,2 metra?

Neznalosť zákona ani nevšímavosť neospravedlňujú! (aktualizácia príspevku z júna)

Inzercia

ODPORÚČANÉ