Predbiehal v križovatke, zrazil sa s autom z vedľajšej cesty. Kto je vinníkom takejto nehody v križovatke?

Inak sa na vec môže pozerať polícia a inak poisťovňa. Je nadradený zákaz predchádzať v križovatke alebo povinnosť dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste?
Vydané  Text: 
Čitateľ Erik sa na nás obrátil s otázkou o zodpovednosti v prípade dopravnej nehody s veľmi špecifickým priebehom, ktorý však nemusí byť vôbec výnimočný: OTÁZKA: Vychádzam z vedľajšej cesty na hlavnú tak, že mám namierené doprava (fialová šípka). Pozriem sa teda doľava, či môžem vojsť do križovatky a keď zľava nič nejde, vyrazím vpred doprava. Tu sa dostanem do kolízie s vozidlom na hlavnej ceste (modrá šípka), ktoré v križovatke predchádzalo iné vozidlo (zelená šípka). Kto je vinníkom nehody?
Ilustrácia dopravnej nehody: Vozidlo idúce po modrej šípke predchádza vozidlo na zelenej trase v križovatke, keď do križovatky vojde vozidlo na fialovej trase a spôsobí kolíziu.
ODPOVEĎ: V našej odpovedi vychádzame z aktuálne platného znenia Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, ktorý sa tejto problematike venuje explicitne v paragrafoch 15 (Predchádzanie), 20 (Jazda cez križovatku) a 2 (Vymedzenie základných pojmov). **Pripomíname, že vždy záleží na reálnych okolnostiach konkrétnej nehody, na časovom priebehu, tvare križovatky a ďalších objektívnych faktoch, nasledujúci prípad je ilustratívny.** V tejto situácii máme celkovo troch účastníkov cestnej premávky, ktorých sme pre potreby tohto príkladu označili zelenou, modrou a fialovou šípkou. **Vozidlo označené zelenou šípkou** je v tomto kontexte v celej nehode bez akejkoľvek zodpovednosti, pretože jazdí vo svojom pruhu cesty a keďže je na hlavnej ceste, nemá povinnosť dávať ostatným účastníkom prednosť. **Vodič vozidla označeného modrou šípkou** mal zámer predchádzať vozidlo na zelenej trase. Spravil to však v mieste, ktorý zákon vylučuje. Podľa § 15 ods. 5 písm. g) Zákona o cestnej premávke vodič nesmie predchádzať pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla. **Vodič vozidla označeného fialovou šípkou** prichádza v tomto prípade z vedľajšej cesty na hlavnú, a teda má povinnosť dať prednosť v jazde vozidlám, ktoré už sú na hlavnej ceste. Podľa § 2 ods. 2 písm. b) Zákona o cestnej premávke znamená prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Z uvedeného by sa mohlo zdať, že vinníci tejto nehody sú obaja – aj vodič na modrej šípke, pretože predchádzal v križovatke, aj vodič na fialovej, pretože nedal prednosť vozidlu na hlavnej ceste. Lenže pre vodiča vozidla na fialovej šípke platí aj § 20 odsek 3: Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; (…) To znamená, že pri vchádzaní do križovatky sa vodič má ubezpečiť, že ňou bude vedieť prejsť, netýka sa to len dopravnej zápchy, ale všeobecnej dopravnej situácie. Tiež platí odsek 1 rovnakého paragrafu, že (…) je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste (…) a odsek 2: ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava (teda bez ohľadu na to, či ide v protismere). Svoj diel zodpovednosti za nehodu má aj vodič vozidla na modrej šípke, pretože v každom prípade predchádzal v križovatke, čo sa nesmie. Polícia a poisťovňa však môže pri šetrení tejto dopravnej nehody vyhodnotiť, že vodič na modrej šípke predsa nemusel predchádzať auto, ale obchádzať prekážku, prípadne predchádzať cyklistu či motocykel bez postranného vozíka, čo zákon dovoľuje – a v takýchto prípadoch by mu musel vodič prichádzajúci z vedľajšej cesty dať prednosť. **Zhrnuté, zodpovednosť majú obaja (pred políciou), ale vinníkom nehody (z hľadiska poistného krytia) je vodič vodič prichádzajúci z vedľajšej cesty**. Ten by si mal pamätať, že je v záujme aj jeho bezpečnosti dať prednosť všetkým vozidlám idúcim po hlavnej ceste, a to bez ohľadu na kontext. V každom prípade platí, že ten, kto vchádza z vedľajšej cesty na hlavnú, má byť obozretný, sledovať celú križovatku, nielen jeden smer a dať prednosť všetkým vozidlám idúcim na hlavnej, vrátane bicyklov. Je nadradený zákaz predchádzať v križovatke alebo dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste? V tomto kontexte by sme mohli tvrdiť, že nadradená je potreba dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste, pretože dôvody na jazdu v protismere môže mať vodič na modrej šípke aj celkom oprávnené – tieto dôvody však vodiča dávajúceho prednosť zaujímať nemusia.

Záleží aj na časovej postupnosti

Inak sa môžeme pozerať na situáciu v prípade, že vozidlo na fialovej šípke už vošlo na hlavnú cestu a vozidlo na modrej začalo predchádzací manéver až potom. V takomto prípade je bez diskusie vinníkom nehody vodič na modrej šípke, pretože vošiel do protismeru. O takýchto okolnostiach pojednáva tento príspevok zverejnený v denníku SME (10.10.2011), preto sa aj riešenie líši od riešenia uvedeného v tomto príspevku.

Nami uvedený dopravný prípad (nevieme, či sa skutočne takto udial) nám poukazuje na to, že Zákon o cestnej premávke je síce dôsledný a zrozumiteľný, avšak realita je vždy závislá na detailoch, kde hrajú kľúčovú úlohu dopravné značenie aj časový priebeh.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia