Aj takto vyzerajú podvody odhalené na Kontrole originality

Uvažujete nad kúpou auta z dovozu? V takom prípade oceníte inštitút Kontroly originality, ktorý sa stará o to, aby do slovenskej evidencie neboli pripustené vozidlá so sporným či pochybným pôvodom.
Vydané  Text: 
Podvodníci s autami si nedali voľno ani v roku, keď slovenskú ekonomiku tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Uvádza to Technická služba kontroly originality vo svojej tlačovej správe z 21. decembra 2020, v ktorej bilancuje uplynulý rok. V uplynulom období sa Kontrole originality podarilo odhaliť až 8 000 sporných vozidiel, z ktorých vyše 2 200 exemplárov malo falošné identifikátory a 2 400 vozidiel bolo vyhodnotených ako nespôsobilých z rôznych iných dôvodov. Význam Kontroly originality (KO) je nesporný a je rovnocenný Technickej kontrole (TK) a Emisnej kontrole (EK). Vozidlá sú na KO preverované s cieľom zamedziť ich prieniku na náš trh a zabrániť podvodu na konečnom spotrebiteľovi. Prax ukazuje, že obchodníci sú schopní nakúpiť zo zahraničia kradnuté či technicky nespôsobilé vozidlá a potom ich predávať na Slovensku ako málo jazdené, so stočenými kilometrami, s nečitateľným VIN číslom a podobne. Kontrola originality tak predstavuje garanciu, že sa do rúk záujemcu o kúpu auta dostane auto s jasným pôvodom. Napriek tomu sa aj dnes stretávame s prípadmi, keď ani Kontrola originality neodhalila niektoré sporné vozidlá. „*Škody spôsobené nezákonnou a podvodnou činnosťou s vozidlami dosahujú ročne desiatky miliónov eur. Krádeže automobilov, falšovanie dokladov, zmena identifikátorov ako VIN čísla, či výrobného štítku, omladzovanie veku vozidiel, leasingové a poisťovacie podvody, zatajené exekučné blokácie, stáčanie kilometrov – to je len časť nástrah, s ktorými sa možno stretnúť pri kúpe ojazdeného vozidla. Ak takýto automobil kúpite, je viac ako isté, že problémy sa čoskoro dostavia*,“ uvádza Technická služba kontroly originality vo svojej tlačovej správe. Technická služba pritom uvádza dva konkrétne prípady, ktoré odhalila, v oboch prípadoch sa pritom jedná o autá dovezené z Nemecka. Obidve boli stále v evidencii ako odcudzené, aj keď jedno z nich malo vymenené identifikačné údaje z rovnakého , ale havarovaného modelu.
Ak by Kontrola originality na Slovensku neexistovala, do rúk súkromnej osoby by sa dostalo kradnuté vozidlo, ktoré by mu mohla polícia zadržať a celkom odobrať. Svojich peňazí by sa potom mohol domáhať prostredníctvom žaloby na súde, ktorej by predchádzalo podanie trestného oznámenia. To je však proces na dlhé lakte a s veľmi neistým výsledkom. „*Neoprávnené manipulácie používané pri legalizáciách vozidiel sú dnes vysoko sofistikované, vykonávané na profesionálnej úrovni. Odhaliť ich len vizuálnou kontrolou automobilu je pre bežného kupujúceho nemožné*,“ uvádza správa. ### Čo sa stane s kradnutým autom zachyteným na Kontrole originality? „Keď je vozidlo pristavené na kontrolu originality, preveruje sa vo všetkých dostupných pátracích databázach, aj medzinárodných. Pokiaľ sa nájde záznam, technik kontroly originality musí vždy kontaktovať políciu, ktorá vozidlo zadrží. Tá následne zisťuje dôvod vyhlásenia pátrania, pričom komunikuje s tým, kto vozidlo do pátrania zaradil. Takéto vozidlo sa potom vracia pôvodnému majiteľovi, ktorému bolo odcudzené,“ odpovedá na našu otázku Technická služba kontroly originality. „Podobne je to aj v prípade, ak technici kontroly originality zistia neoprávnené zásahy do identifikátorov vozidiel (vovarenie tabuľky s VIN číslom, výmena celého dielu – nositeľa VIN čísla, vybrúsenie a prerazenie VIN čísla, a pod.), tiež kontaktujú políciu, ktorá ďalším skúmaním (aj deštruktívnym) zisťuje pôvodné VIN číslo. Ak je v pátraní, vozidlo sa vracia pôvodnému majiteľovi.“
Celé znenie tlačovej správy: *Automobilová kriminalita vytvára pre organizované skupiny na Slovensku výnosný zdroj financií. Škody spôsobené nezákonnou a podvodnou činnosťou s vozidlami dosahujú ročne desiatky miliónov eur. Krádeže automobilov, falšovanie dokladov, zmena identifikátorov ako VIN čísla, či výrobného štítku, omladzovanie veku vozidiel, leasingové a poisťovacie podvody, zatajené exekučné blokácie, stáčanie kilometrov – to je len časť nástrah, s ktorými sa možno stretnúť pri kúpe ojazdeného vozidla. Ak takýto automobil kúpite, je viac ako isté, že problémy sa čoskoro dostavia.* *Nedávnym prípadom je aj vozidlo dovezené z Nemecka. Kontrola originality odhalila jeho falošnú identitu. Podvodníci sa ukradnuté vozidlo snažili zlegalizovať a následne predať na Slovensku tak, že použili vyrezané identifikačné číslo vozidla VIN a originálne doklady z identického, ale totálne havarovaného automobilu. Falošná identita vozidla mala zabrániť odhaleniu v pátracích evidenciách. Okrem toho si od oficiálneho zástupcu značky vyžiadali náhradný „originálny“ výrobný štítok. Ale ani to im nepomohlo a ich zámer bol na kontrole originality odhalený a podvod zmarený*. *Ďalší prípad súvisí s pokusom registrovať vozidlo na kópiu registračného dokladu, ktorého originál je stále uložený kvôli neukončenému financovaniu v nemeckej banke. Dovozca BMW uskutočnil podvod zámerne s cieľom predať vozidlo na Slovensku. Na kontrole originality predložil kópiu registračného dokladu a čestné prehlásenie o jeho strate. Po overení identity vozidla a pri preverovaní dokladov a registrácie vozidla sa zistilo, že automobil je stále v živej evidencii v Nemecku*.
*Neoprávnené manipulácie používané pri legalizáciách vozidiel sú dnes vysoko sofistikované, vykonávané na profesionálnej úrovni. Odhaliť ich len vizuálnou kontrolou automobilu je pre bežného kupujúceho nemožné*. *Kontrola originality zamedzuje nekontrolovanému dovozu ojazdených vozidiel s pochybným pôvodom, odhaľuje podvody a trestné činy, eliminuje zisky podvodníkov a v neposlednej miere, chráni záujmy spotrebiteľov kupujúcich ojazdené vozidlá. Za ostatné obdobie pracoviská kontroly originality odhalili vyše 2 200 vozidiel s falošnými identifikátormi a dokladmi. Bolo zaznamenaných zhruba 8 000 prípadov výskytu vo viacerých pátracích systémoch*. *Približne 2 400 vozidiel bolo vyhodnotených ako nespôsobilých z rôznych dôvodov, ktoré bránia registrácii na Slovensku. Tieto vozidlá by inak skončili v rukách nič netušiacich občanov*.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement