Úradníci v Bruseli nevedia počítať: Až 171 vedcov upozornilo EÚ na chybu vo výpočtoch pri posudzovaní emisií

Na základe zlých výpočtov potom vytvára Európska komisia legislatívu, ktorej sa musí prispôsobiť každá členská krajina.
Vydané  Text: 
Niet pochybností, automobilový priemysel ponúka to, čo od neho politici požadujú. Výrobcovia uvádzajú na trh jeden elektrický model za druhým. **Zdá sa, že radikálne plány EÚ na znižovanie emisií CO2 ani nepovoľujú nijakú inú cestu.** Mnohí politici idú po krku autám so spaľovacím motorom a zdá sa, že niektorí automobiloví výrobcovia im v tom sekundujú. Ale zachráni to planétu? Trochu sme počítali a k tomu zapojili ešte aj zdravý sedliacky rozum. Dôležitým predpokladom je uvedomiť si, že pri nabíjaní elektromobilu s výnimkou špeciálnych programov neprúdi do batérie ekologicky vyrobená energia. **Vždy ide o elektrickú energiu vyrobenú kombináciou elektrární na uhlie a zemný plyn, ako aj atómových, vodných a veterných elektrární.** A rozvodná sieť je iba jedna. ### OBROVSKÉ ROZDIELY Pohľad na niekoľko európskych štátov odhalí ďalšie rozdiely. Francúzsko už desaťročia stavia na atómovú energetiku. Tá produkuje elektrinu takmer bez emisií CO2, za to ale vzniká rádioaktívny odpad, ktorý žiari tisíce rokov. Preto sa urán neuznáva ako ekologický zdroj. A naopak, **Poľsko vyrába svoju elektrickú energiu takmer úplne z uhlia a aktuálne preto vypúšťa do ovzdušia na kilowatthodinu elektrickej energie 658 gramov CO2.** Ale ani Nemecko na tom nie je najlepšie – s hodnotou 358 gramov na kilowatthodinu je výroba osemkrát intenzívnejšia z hľadiska emisií CO2 oproti Francúzsku. Ak by sme si teda kúpili VW ID.3 v nádeji, že robíme niečo pre záchranu klímy, potom to skutočne platí iba vo Francúzsku. V Nemecku to má malý je efekt a v Poľsku sa dobrý úmysel obráti naopak. Tam je lepší úsporný automobil so spaľovacím motorom. Napríklad Golf 2.0 TDI s emisiami 153 gramov CO2 na kilometer (spotreba počas testu ams).
### VEDA TVRDÍ NIEČO INÉ A skutočné emisie ešte aj kolíšu, ako ukazujú medziročné porovnania. Keď je slabý vietor a málo slnka, vzniká nedostatok energie z obnoviteľných zdrojov. Vtedy sa musia výpadok suplovať tepelné elektrárne spaľujúce uhlie a zemný plyn, čo zhoršuje bilanciu emisií CO2. **Na skutočne ekologickú elektrickú mobilitu je potrebná energia zo stabilných obnoviteľných zdrojov, ako sú (zatiaľ) vodné elektrárne.** Ideálnym riešením je vývoj a podpora malých nezávislých zariadení na výrobu elektrickej energie, ktorá sa priamo využíva na nabíjanie batérie pohonu vozidla. To však ani zďaleka nie je riešenie pre masy ale iba pre niektorých majiteľov rodinných domov. Preto neprináša nijaký efekt, keď politici zahmlievajú skutočné príčiny vysokých emisií CO2 v jednotlivých štátoch a dávajú čierneho Petra majiteľom automobilov so spaľovacím motorom.
Prepočet uhlíkovej stopy elektromobilu na základe energetického mixu krajín EÚ.
### A ČO SLOVENSKO? Slovensko je s hodnotou 155 gramov CO2 na vyrobenú kilowatthodinu elektrickej energie (v roku 2020) na tom oveľa lepšie ako Nemecko. **Vďačí za to relatívne výhodnému energetickému mixu,** v ktorom podľa údajov OKTE z celkového inštalovaného výkonu elektrární všetkého druhu pripadá na vodné elektrárne podiel vyše 35 percent, na atómové 21 percent a na slnečné takmer 6 percent, čo čiastočne vyvažuje 38-percentný podiel tepelných elektrární. V skutočnosti môže byť bilancia ešte priaznivejšia, lebo v uplynulom roku na Slovensku vyrobili atómové elektrárne takmer 53 percent a vodné takmer 17 percent elektrickej energie. **Rovnaký ID.3 spôsobuje svojou premávkou rozličné množstvá CO2 podľa štátu, v ktorom sa používa.** Ak sa berie do úvahy reálny aktuálny mix zdrojov pri výrobe elektrickej energie, Francúzsko exceluje, Slovensko je na tom celkom dobre, Nemecko zle a Poľsko katastrofálne. Nie je to teda v aute.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement