Tuhe Castice

Slovensko má extrémne znečistené ovzdušie! Prekročili sme všetky limity, na vine však prekvapivo nie sú autá

  • Koncom februára rozhodla [Európska únia](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_411?fbclid=IwAR3NS_F-qQ8P9hCjGtuIgI9mkSvZaxObGsZvEmXGiZDxNfEtDx1YsDn9PNY) o tom, že Súdnemu dvoru postúpi prípad Slovenska v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne tuhých častíc (PM10). Ide o prachové častice, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší a pochádzajú z rôznych technologických procesov. **Zvyčajne sa uvoľňujú pri spaľovaní tuhých látok, no obsiahnuté sú aj vo výfukových plynoch motorových vozidiel.** V… Prečítať celé