Objavuj Slovensko

Na bicykli v cestnej premávke

  • Od minulého roku platí niekoľko úprav v zákone o cestnej premávke, ktorých cieľom je viac chrániť cyklistov.

     Máte v nich ako vodiči a zároveň cyklisti prehľad?