Na bicykli v cestnej premávke

Od minulého roku platí niekoľko úprav v zákone o cestnej premávke, ktorých cieľom je viac chrániť cyklistov.

Máte v nich ako vodiči a zároveň cyklisti prehľad?
Vydané  Text: 

Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti na jar 2022, sprehľadnila pravidlá vzájomnej interakcie medzi cyklistami a vodičmi.

Vyberáme to najdôležitejšie, na čo by ste mali pamätať a osviežiť si pred začiatkom hlavnej cyklistickej sezóny.

Či už máte cestný, mestský, horský, alebo elektrický bicykel, tieto rady sú určené práve vám.

Inzercia

Inzercia

Prehľadnejšie predbiehanie a prednosť v jazde

Vodiči auta sú povinní pri obiehaní udržať od cyklistov odstup spravidla najmenej 1 m pri rýchlosti 50 km/h, pri vyššej aspoň 1,5 m.

Aj tu treba prispôsobiť vzdialenosť viacerým premenným v danom momente – napríklad rýchlosti auta na úrovni cyklistu, počasiu, či kvalite cesty. V prípade ignorovania pravidla, či ohrozenia bezpečnosti to treba dať druhej strane najavo, rovnako ukázať aj priateľský signál za vzorové predbiehanie.

Zákon zmenil aj prednosť v jazde pre cyklistov. Ak idete priamo po cyklochodníku, ktorý je oddelený od cesty, už máte na bicykli prednosť pred autom, ktoré z danej cesty odbočuje a križuje cyklochodník. V minulosti boli tieto situácie nejasné, hlavne na miestach, kde cyklochodník vedie paralelne s hlavnou cestou, ale je od nej oddelený.

Dnes už platí, že cyklisti sú v tomto prípade tiež na hlavnej ceste. Prednosť v jazde však môže meniť lokálne dopravné značenie, preto treba mať oči otvorené.

Na ceste aj dvaja cyklisti vedľa seba

Novela zákona tiež umožňuje jazdiť po ceste dvom cyklistom vedľa seba.

Podmienka však je, aby ste išli na bicykli naraz minimálne šiesti. Tento počet netreba dodržiavať, ak idete po cyklochodníku, poľnej ceste či obytnej zóne a neohrozujete pri tom ostatných.

Na priechodoch pre chodcov treba podľa zákona zosadnúť z bicykla, to však neplatí, ak ste na priechode pre cyklistov. Na chodníku po pravej strane je povolené jazdiť deťom do 10 rokov, alebo rodičom, ktoré dieťa sprevádzajú, alebo vezú v detskej sedačke, či vozíku.

Cyklistom sa oplatí domáce cestovné poistenie

Celodenné cyklovýlety, túry do jarnej prírody a ďalšie športové zážitky vonku počas víkendov či po práci vďaka predlžujúcim sa dňom prinášajú so sebou aj určité riziká.

„Potenciálne úrazy a nehody by nemali nikoho odradiť od aktívneho a zdravého trávenia svojich voľných chvíľ a užívania si slovenskej prírody. Treba však s nimi počítať a úlohou poisťovní je prinášať aj v tejto oblasti neustále inovácie, ktoré uľahčujú život,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.

Jedna z najdlhšie fungujúcich poisťovní na Slovensku uviedla ako prvá unikátne riešenie cestovného poistenia, ktoré je určené pre milovníkov domácej turistiky, cykloturistiky a športových aktivít vo voľnom čase.

Špeciálne pripoistenia v rámci cestovného poistenia Objavuj Slovensko pokrývajú oveľa viac možností než len výjazd horskej služby, ktorý je už v poisťovni KOOPERATIVA štandardnou súčasťou poistenia na hory. Domáce cestovné poistenie kryje aj ďalšie, bežne vylúčené rizikové športy, vrátane súťažných a zabezpečuje aj cykloasistenciu v telefóne.

„Toto pripoistenie odporúčame všetkým, ktorých koníčkom je bicykel. Ak dostanú cyklisti počas jazdy defekt, niekto im poškodí dušu, či plášť, alebo zažijú nehodu, naša cykloasitencia problém na mieste vyrieši, prípadne zabezpečí odvoz bicykla, či prepravu klienta z miesta nehody. Zároveň uhradíme náklady za opravu, spotrebný materiál a prepravu,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová a dopĺňa, že samozrejmosťou, na ktorú majú klienti pri cestovom poistení Objavuj Slovensko v prípade nepríjemných situácií nárok, je aj krytie úrazu, straty, či ukradnutia batožiny, zodpovednosti za škodu alebo storna zájazdu. Viac nájdete na www.kooperativa.sk

Zdroje:  KooperativaODPORÚČANÉ