Netfinancie

Rôzne PZP na jedno auto: Ako sa pri dvoch PZP rieši poistná udalosť? Prekvapivo vám nehrozí pokuta

  • Každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte, musí mať platné povinné zmluvné poistenie. Zákon prikazuje mať uzatvorené jedno PZP, nie je potrebné, aby ich držiteľ vozidla mal viac.

     Občas sa však stane, že poistník omylom uzatvorí dve, napríklad, keď zabudne, že jednu poistku už uzatvoril, tak vybaví ešte druhú. Bežný je aj prípad, že manžel uzatvorí zákonné poistenie a zabudne o tom povedať manželke, ktorá ho dojedná tiež. Čo robiť, keď omylom uzatvoríte dve zákonné poistenia na to isté vozidlo?
  • Ako sa vypočítava PZP v roku 2023?

  • Za povinné zmluvné poistenie zaplatí každý vodič inú sumu. Je to tak preto, lebo pri výpočte ceny PZP používajú poisťovne rôzne kritériá. Každý poistník predstavuje ich unikátnu kombináciu, a preto niekto za poistenie auta zaplatí menej, iný viac.

     Prečítajte si, aké základné kritériá berú poisťovne do úvahy a ako môžu výslednú cenu zákonného poistenia ovplyvniť.