Porovnajte si ceny PZP cez túto online kalkulačku!

Rôzne PZP na jedno auto: Ako sa pri dvoch PZP rieši poistná udalosť? Prekvapivo vám nehrozí pokuta

Každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte, musí mať platné povinné zmluvné poistenie. Zákon prikazuje mať uzatvorené jedno PZP, nie je potrebné, aby ich držiteľ vozidla mal viac.

Občas sa však stane, že poistník omylom uzatvorí dve, napríklad, keď zabudne, že jednu poistku už uzatvoril, tak vybaví ešte druhú. Bežný je aj prípad, že manžel uzatvorí zákonné poistenie a zabudne o tom povedať manželke, ktorá ho dojedná tiež.
Čo robiť, keď omylom uzatvoríte dve zákonné poistenia na to isté vozidlo?
Vydané  Text: 

Prečítajte si všetky články našej poradne o PZP:

Čo robiť, keď omylom uzatvoríte dve zákonné poistenia na to isté vozidlo?

Poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia bez udania dôvodu. Túto možnosť zaručuje Občiansky zákonník. Nezabudnite na to, že musíte spísať výpoveď PZP a doručiť ju do poisťovne pred uplynutím dvojmesačnej lehoty.

Následne začne plynúť 8-dňová výpovedná lehota a poisťovňa vám vráti alikvotnú čiastku zo zaplateného poistného.

Inzercia

Ako sa pri dvoch PZP rieši poistná udalosť?

Dôležité je poznamenať, že zákon nevylučuje možnosť mať uzatvorené dve alebo aj viac PZP na jeden automobil. Nedostanete za to žiadnu pokutu, ani vám nehrozí iný postih. Ale je to zbytočné, pretože škoda môže byť preplatená iba jedenkrát.

V niečom iná je situácia v prípade havarijného poistenia, ktoré je na rozdiel od PZP nepovinné a kryje škody na vlastnom aute. Preto sa určite nájdu špekulanti, ktorí si myslia, že ak budú mať viackrát uzatvorenú havarijnú poistku, pri poistnej udalosti dostanú celkové poistné plnenie viackrát. Sú však na omyle.

V prípade poistnej udalosti bude z každého platného havarijného poistenia vyplatená iba pomerná časť. Takže napríklad, jedna poisťovňa môže preplatiť 50 % nákladov, zatiaľ čo druhá vykryje zvyšných 50 %. Vo výsledku tak bude poistníkovi preplatená škoda iba raz bez ohľadu na to, koľkokrát má svoje auto havarijne poistené. Špekulovať sa preto neoplatí, pretože takto získať nič nemôžete, iba finančne prerobiť.

Inzercia

Inzercia

Najvýhodnejšie PZP aj havarijné poistenie si môžete uzatvoriť online

Teraz už viete, že stačí mať len jedno PZP pre vaše auto. A ak si preň chcete uzatvoriť aj havarijné poistenie, tiež bude stačiť iba jedno. Tým sa dostávame k otázke, v ktorej poisťovni si môžete tieto poistenia uzatvoriť za najlepšiu cenu?

Odpoveď vám dá kalkulačka PZP a havarijného poistenia, ktorá vám dokáže porovnať ceny oboch poistiek za pár sekúnd. Dokonca si ich naraz môžete aj uzatvoriť. Ak si z vygenerovaných ponúk neviete hneď vybrať, celý prehľad si môžete nechať poslať na váš e-mail a neskôr sa na to pozrieť. Tiež sa potom dá vrátiť aj priamo do kalkulačky a uzatvoriť si PZP, havarijnú poistku alebo obe naraz. Všetko kompletne online, cez vyplnenie údajov, uzatvorenie zmluvy až po zaplatenie poistného. Je to rýchle, pohodlné a výhodné.

Chcem poistenie auta za najlepšiu cenu






ODPORÚČANÉ