Porovnajte si ceny PZP cez túto online kalkulačku!

Čo sa stane, ak nezaplatíte PZP načas? / Poradňa o PZP

Dôležité je povinné zmluvné poistenie nielen uzatvoriť, ale aj zaplatiť.

Stať sa však môže aj to, že z nejakého dôvodu nestihnete poistenie zaplatiť včas. Viete, čo vám hrozí?
Vydané  Text: 

Prečítajte si všetky články našej poradne o PZP:

Nezaplatené PZP môže byť veľký problém

Následkom neuhradenia poistného môže byť zánik poistenia. Presné pravidlá definuje Občiansky zákonník. Ak uzatvoríte nové PZP osobne a nezaplatíte poistné za prvé poistné obdobie do troch mesiacov odo dňa splatnosti, daná poistka bude zrušená.

Pri dojednaní PZP online platí, že návrh poistnej zmluvy zanikne pri neuhradení prvej splátky poistného do termínu, ktorý určí poisťovňa. V prípade, že má ísť o predĺženie platnosti už existujúceho PZP a nestihli ste poistné zaplatiť do termínu splatnosti, môžete tak urobiť ešte v lehote do jedného mesiaca odo dňa, do ktorého malo byť poistné uhradené.

V oboch prípadoch zašle poisťovňa poistníkovi výzvu na zaplatenie. Súčasťou tejto výzvy môže byť aj informácia, že nezaplatením poistného dané PZP zanikne. Ak vo výzve na zaplatenie zmienka o možnom zániku nie je, znamená to, že poistenie nezanikne.

Pri uzatvorení PZP si vždy skontrolujte dátum splatnosti a ak poistné nemôžete uhradiť hneď, termín si poznačte tak, aby ste naň nezabudli. V prípade, že povinné zmluvné poistenie zanikne, môže vás to vyjsť veľmi draho.

Ak vás zastavia policajti a pri kontrole dokladov zistia, že nemáte platné zákonné poistenie auta, môžete dostať pokutu. Maximálna možná výška takejto sankcie je až 3 320 eur! Upozorňujeme, že udelenie pokuty neznamená, že poistku už mať nemusíte. Práve naopak. Budete musieť zaplatiť pokutu a tiež si uzatvoriť zákonné poistenie a nezabudnúť uhradiť poistné.

Inzercia

Inzercia

Závažnejšie problémy môžu nastať vtedy, keď druhému vodičovi spôsobíte škodu. Neplatné PZP znamená, že žiadna poisťovňa za vás vzniknutú škodu neuhradí a budete ju musieť zaplatiť vy. Prípadne ju môže najskôr uhradiť Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá však bude vzniknuté náklady následne vymáhať od vás.

Za pár minút máte hotovo

Ako ste si mohli prečítať, ak neuhradíte poistné za povinné zmluvné poistenie, môžete sa dostať do veľkých problémov. Uzatvorenie PZP a následné zaplatenie pritom viete vybaviť kompletne cez internet do niekoľkých minút. Vyskúšajte porovnanie cien PZP online. Stačí vyplniť potrebné údaje a táto porovnávacia kalkulačka vám vygeneruje ponuky od všetkých poisťovní na Slovensku. Keď si jednu vyberiete, zákonné poistenie ľahko uzatvoríte a uhradíte poistné. Všetky dôležité dokumenty vrátane zelenej karty vám budú doručené na e-mail a máte po starosti!

 

Porovnajte si ceny PZP online a ušetrite!
ODPORÚČANÉSsangYong Torres EVX: Odvážne vpred!

  • SsangYong napreduje míľovými krokmi. Medzi prvými sme si mohli vyskúšať elektrickú verziu modelu Torres, ktorá prináša viac noviniek, než iba elektrický pohon.