Ako sa vypočítava PZP v roku 2023?

Za povinné zmluvné poistenie zaplatí každý vodič inú sumu. Je to tak preto, lebo pri výpočte ceny PZP používajú poisťovne rôzne kritériá. Každý poistník predstavuje ich unikátnu kombináciu, a preto niekto za poistenie auta zaplatí menej, iný viac.

Prečítajte si, aké základné kritériá berú poisťovne do úvahy a ako môžu výslednú cenu zákonného poistenia ovplyvniť.
Vydané  Text: 

Prečítajte si všetky články našej poradne o PZP:

Škodovosť

Jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré poisťovne posudzujú pri výpočte výšky poistného, je škodovosť držiteľa, známa aj ako bezškodový priebeh. V praxi to znamená, že sa prihliada na počet poistných udalostí, ktoré držiteľ v minulosti riešil. Niektoré poisťovne majú k dispozícii aj databázy, kde si škodovosť konkrétneho držiteľa môžu overiť podľa rodného čísla alebo IČO. Preto sa pri uzatváraní PZP neoplatí zamlčovať predchádzajúce poistné udalosti, pretože poisťovatelia si uvedené skutočnosti môžu ľahko overiť. Ak zistia, že poistník uviedol nepravdivé informácie, nebude možné uzatvoriť poistnú zmluvu bez navýšenia poistného, nakoľko bonus za bezškodový priebeh nebude možné uplatniť.

Vek držiteľa

Je všeobecne známe, že mladší vodiči sú rizikovejší, pretože majú menej skúseností a podľa štatistík spôsobujú viac dopravných nehôd. Preto sa môžete stretnúť s tým, že si za PZP priplatia. A platí to aj naopak. V niektorých poisťovniach sú starší vodiči zvýhodnení v tom zmysle, že sú považovaní za skúsenejších, a tak im vek môže dopomôcť k lepšej cene zákonného poistenia.

Inzercia

Bydlisko držiteľa

Vo väčších mestách je hustejšia premávka, a tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť poistnej udalosti. Ak má držiteľ trvalý pobyt vo väčšom meste, poisťovňa mu môžestanoviť vyššiu sadzbu povinného zmluvného poistenia. Vodičom z menších miest môže tento ukazovateľ naopak pomôcť a znížiť výšku poistného. Toto kritérium však nemusí byť smerodajné, pretože veľa motoristov má trvalý pobyt v menšej obci, pričom pravidelne jazdia vo väčších mestách.

Model a značka vozidla

Asi nikoho neprekvapí fakt, že luxusné autá majú drahšie zákonné poistenie než automobily strednej triedy. Je to kvôli tomu, že vozidlá od prémiových značiek majú drahší servis a náhradné diely. Oprava poškodení na tejto kategórii vozidiel je finančne náročnejšia, a preto majú aj drahšie PZP.

Výkon motora a objem valcov

V prípade tohto kritéria platí, že čím vyšší výkon, tým je vyššia cena zákonného poistenia a naopak. Samostatnú kategóriu tvoria elektrické vozidlá. Zdvihový objem motora je v ich prípade na hodnote 0, ale to neznamená, že automaticky budú mať kvôli tomuto ukazovateľu lacnejšie zákonné poistenie. V súčasnosti poisťovne rozdeľujú elektromobily do rôznych kategórií a podľa nich určujú výšku poistného.

Inzercia

Inzercia

Akcie, zľavy a bonusy

Poisťovne sa snažia o klientov bojovať, ako sa dá, preto nezabúdajú na rôzne dočasné alebo sezónne akcie, zľavy či rôzne bonusy. Tie môžu pomôcť vodičom získať výhodné sadzby povinného zmluvného poistenia.

Ďalšie kritériá pre určenie ceny PZP

Vyššie sme vám priblížili základné ukazovatele, ktoré poisťovatelia používajú na výpočet konečnej ceny povinného zmluvného poistenia. Prihliadajú aj na ďalšie, napríklad:

  • územný rozsah poistenia,
  • vek auta,
  • hmotnosť auta,
  • aké ďalšie poistenia má držiteľ v danej poisťovni uzatvorené (napríklad havarijné poistenie),
  • povolanie držiteľa,
  • rodinný stav držiteľa,
  • dátum nadobudnutia vodičského oprávnenia.

Dokopy je známych až 21 kritérií, ktoré poisťovne môžu posudzovať, pričom každá používa pri výpočte výšky poistného inú kombináciu týchto ukazovateľov. Preto sa vodičom odporúča, aby si porovnali ponuky od viacerých poisťovní. Pre získanie rýchleho prehľadu o všetkých dostupných ponukách a pohodlné uzatvorenie, odporúčame využiť online porovnávač PZP. Vďaka nim nájdete všetky informácie na jednom mieste a navyše, proces dojednania poistenia je veľmi jednoduchý.

ODPORÚČANÉ