Európska Únia

Európska únia sa zaoberá stavom ovzdušia na Slovensku

  • Dlhodobo zvýšená koncentrácia týchto malých prachových častíc preukázateľne zvyšuje úmrtnosť obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Pri pohľade na graf však zisťujeme, že na vine nie sú autá.