Kontrola hlučnosti na STK: Aká je prax a za čo motocykle neprechádzajú najčastejšie

Podľa dozoru je metodika nedostatočná, úspešne na STK prechádza podozrivo veľa motoriek.
Vydané  Text: 
  • Na Slovensku máme príliš dobré čísla, pokiaľ ide o úspešnosť absolvovania STK motocyklami;
  • Problém je aj to, že sa hlučnosť meria iba zriedka a kľúčovú úlohu zohráva ľudský faktor;
  • Najčastejšie dôvody, prečo motorky neprechádzajú na STK;
  • Pripomíname to najdôležitejšie, na čo sa majitelia motocyklov majú sústrediť pred STK.
 

Ako často chodia motorky na STK a ako sa na kontrolu pripraviť?

Vlastníci motocyklov majú povinnosť v pravidelných intervaloch dostavovať svoje vozidlá na stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly práve tak, ako to robia vlastníci automobilov – teda každý druhý rok. Aj motocykle sú totiž pod drobnohľadom legislatívy a regulácií, ktoré majú za cieľ zabezpečiť bezpečnú cestnú premávku pre všetkých – motorkárov aj ostatných účastníkov premávky. Pred niekoľkými týždňami sme v titule Autoviny.sk vydali reportáž o tom, ako vyzerá a čo obnáša príprava motocykla na STK, kolega vo svojom príspevku poukázal predovšetkým na potrebu sledovania technickej kondície vozidla. Išlo najmä o stav batérie, hĺbku dezénu pneumatík, motocyklovú lekárničku, brzdový systém, osvetlenie, ale aj prípadnú koróziu. Na záver príspevku sme pripojili zlatý tip, ktorý je univerzálny pre všetkých majiteľov motocyklov a má na kontrolu podstatný vplyv, čítajte viac v článku Príprava motocykla na STK.

STK znamená stanica technickej kontroly, TK je technická kontrola. PEK je pracovisko emisnej kontroly a EK je emisná kontrola.

Podozrivo dobré čísla

Podľa spoločnosti TESTEK, ktorá je poverená vykonávaním odborného dozoru a overovaním staníc technickej kontroly, je na Slovensku evidentný problém nedostatočnej kontroly motocyklov na TK. Poukazuje na to v tlačovej správe z 23. mája tohto roka, kde sumarizuje aj najčastejšie nedostatky motocyklov vedúce k hodnoteniu ako „dočasne spôsobilých“ alebo „nespôsobilých“. Vedzte, že aj vlastníci motocyklov sa na STK stretávajú s negatívnymi správami a nie je pravda, že by sa tieto kontroly takzvane fušovali. Na druhej strane aj TESTEK pripomína, že hodnotenie „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“ dostáva podozrivo málo motocyklov, dovedna iba 8 percent z celkového množstva 36 345 testovaných motocyklov kategórie L3e, teda takvaných veľkých motoriek. Ako dočasne spôsobilých bolo vyhodnotených 2 845 motoriek, zatiaľ čo definitívu „nespôsobilé“ dostalo iba 228 kusov. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie skúškami TK neprešlo 13 percent testovaných automobilov. Naivne by sme sa mohli domnievať, že ide o preukaz zodpovednosti vlastníkov a prevádzkovateľov motocyklov, realistický pohľad však odhaľuje nedostatky v metodike kontrol. Pokračujeme výberom textu z tlačovej správy TESTEKu.  

Prečo motorky najčastejšie neprechádzajú na STK?

Pravidelné technické kontroly motoriek počas vlaňajšku odhalili najviac problémov v prípade brzdového zariadenia, ktoré tvorili až 51 percent zo všetkých zistených vážnych a nebezpečných chýb, potom to boli vady pri osvetlení a elektrickom zariadení, a to viac ako 26 %.
Dôvody, pre ktoré motocykle najčastejšie nedostanú hodnotenie „spôsobilé“ na STK (TESTEK, dáta za rok 2021)
Vážne a nebezpečné chyby motoriek L3e na STK počas roka 2021 % z celkového množstva chýb
Brzdové zariadenie 51,61 %
Osvetlenie a odrazové a elektrické zariadenia 26,28 %
Podvozok a jeho príslušenstvo 7,58 %
Nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav 4,78 %
Ostatné vybavenie 3,57 %
Výhľad 3,05 %
Zaťaženie životného prostredia 1,28 %
Riadenie 1,06 %
Identifikácia vozidla 0,79 %

Pozor na nepovolené úpravy motoriek

Spoločnosť TESTEK v súvislosti pribúdajúcim počtom motorkárov v premávke dáva do pozornosti mnohé nedostatky, s ktorými sa technici technickej kontroly na STK stretávajú v kategórií „veľkých motoriek“. Aby motocykle boli hodnotené ako spôsobilé na cestnú premávku, ich majitelia by si mali dávať pozor na mnohé detaily. „Ide o nedovolené úpravy motocyklov, ako sú výmena riadidiel, výmeny hlavných svetlometov a smerových svietidiel za neschválené, rôzne tuningové úpravy, prestavby motocyklov na obľúbené cafe racer, demontáže častí kapotáže či použitie neschválených komponentov na motorkách, ktoré sa predávajú v obchodoch. Taktiež sú to opravy po nehodách, narovnané vidlice, ohnuté páčky na ovládanie brzdy alebo spojky,“ hovorí Miroslav Šešera zo spoločnosti TESTEK.

Zmena intervalov STK, kontroly asistenčných systémov aj elektrických pohonov. Pripravujú sa zásadné vylepšenia kontrol vozidiel

Stanice technickej kontroly budú čoskoro vykonávať náročnejšie skúšky, ktoré boli doteraz mimo ich pozornosti.

Hlučnosť motocyklov je najvypuklejší problém

Problém, ktorý vníma v prípade motoriek naviac aj bežná verejnosť, je v mnohých prípadoch ich nadmerný hluk, často až ohlušujúci rachot. Nezriedka sa stáva, že majitelia motoriek si vymenia pôvodný homologizovaný výfukový systém alebo demontujú jeho časti a tak s ním jazdia. Pred absolvovaním pravidelnej STK to ale môžu dať do pôvodného stavu a vyhnú sa tak odhaleniu. Postup pri technickej kontrole, ktorý vychádza zo smernice EÚ, umožňuje, aby technik na STK najprv vyhodnotil hlučnosť motocykla subjektívne sluchom, a až keď sa mu zdá príliš vysoká, použil schválené meradlo – zvukomer. „Žiaľ, aj to je dôvodom, prečo sa v praxi hlučnosť na STK meria zvukomerom pomerne zriedkavo. Na hlučnosť vozidiel vo všeobecnosti a jej efektívnejšie meranie pri technických kontrolách sa preto chceme zamerať v jednom z našich pripravovaných výskumno-vývojových projektov,“ približuje Miroslav Šešera.
Meranie hlučnosti motocykla na voľnobehu motora počas skúšok na STK
Meranie hlučnosti motocykla pri záťaži motora počas skúšok na STK
   

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ