Zmena intervalov STK, kontroly asistenčných systémov aj elektrických pohonov. Pripravujú sa zásadné vylepšenia kontrol vozidiel

Stanice technickej kontroly budú čoskoro vykonávať náročnejšie skúšky, ktoré boli doteraz mimo ich pozornosti.
Vydané  Text: 
V pripravovanej legislatívnej úprave činností staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly budú obsiahnuté aj nové metodické pokyny, ktoré sa budú týkať funkčnej výbavy vozidiel a elektrifikovaných pohonov, zaznelo na konferencii **European PTI Workshop 2022**, ktorá sa konala minulý týždeň v Bratislave. Stretli sa na nej tvorcovia politík v oblasti kontroly vozidiel z centrálnych orgánov EÚ, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb európskych štátov. Bola vítanou príležitosťou prediskutovať vývoj novej legislatívy EÚ v oblasti kontroly vozidiel, ktorý sa práve rozbieha. Dopad na národné predpisy všetkých členských štátov únie možno očakávať v časovom horizonte niekoľkých rokov. Cieľom novej legislatívy je, aby **stanice technickej kontroly vo všetkých štátoch EÚ** v budúcnosti fungovali ešte efektívnejšie, ako je tomu v súčasnosti. Zmeny by mali prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách a taktiež k lepšej ochrane životného prostredia v Európe. ### Nové kontroly asistenčných systémov či elektrifikovaných áut Medzi zmenami, ktoré by sa mali v pripravovanej legislatíve objaviť, sú napríklad **funkčné testy pokročilých asistenčných systémov** vodiča (ADAS), **nové metódy kontroly emisií** škodlivín vo výfukových plynoch alebo **kontrolné postupy prispôsobené elektrickým a hybridným pohonom** vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov). Inovácie by sa mali postupne začať prerokovávať v štandardnom legislatívnom procese EÚ po tom, ako ich prediskutovali účastníci podujatia European PTI Workshop 2022. Na ňom sa zúčastnili odborníci pôsobiaci v oblasti kontroly technického stavu vozidiel v 21 európskych krajinách, ako aj zástupcovia nadnárodných organizácií a inštitúcií. Ďalší účastníci aj z mimoeurópskych štátov sa pripojili online vďaka hybridnej forme akcie kombinujúcej priamu i dištančnú účasť. Hlavným organizátorom konferencie, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila pod záštitou slovenského ministerstva dopravy a výstavby a holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva, bola spoločnosť TESTEK. Tá sa ako technická služba technickej kontroly podieľa na tvorbe slovenských predpisov a postupov pre technické kontroly a zabezpečuje výskum a vývoj v tejto oblasti. Spolu s TESTEK-om podujatie organizačne zabezpečovali aj holandský štátny dopravný úrad RDW a slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT. „Teší nás, že sme takéto významné medzinárodné podujatie mohli po prvý raz hostiť na Slovensku. Veríme, že prerokované návrhy a chystané opatrenia dokážu pomôcť k ešte efektívnejšiemu fungovaniu staníc technickej kontroly aj v rámci Slovenska. Snažíme sa nachádzať pozitívne príklady z fungovanie staníc technickej kontroly i zo zahraničia. V posledných rokoch však čoraz viac inšpirujeme kolegov v iných členských štátoch EÚ i za jej hranicami aj my, a to pokrokom, ktorý sme v tejto oblasti na Slovensku dosiahli. Napríklad sme spolu s Nemeckom a Španielskom prvými tromi krajinami EÚ, ktoré s predstihom dokázali zaviesť do praxe európskou legislatívou vyžadované automatizované čítanie chýb bezpečnostných systémov vozidla cez OBD a integrovať ho do informačného systému technických kontrol. Ide o produkt nášho výskumu a vývoja, na ktorom spolupracujeme s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave a s niekoľkými ďalšími slovenskými firmami. Na konferencii to vzbudilo zaslúženú pozornosť kolegov z iných krajín,“ dopĺňa Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK.

ODPORÚČANÉ