Po zvýšení platu už motoristi platia pokuty s nižšou hodnotou / Aktuálne pokuty za prekročenie rýchlosti

Výška pokút za priestupky na cestách ostáva tretí rok rovnaká aj napriek rastúcej inflácii, ktorá minulý mesiac dosiahla takmer 12 percent.
Vydané Text: 

Slovensko, zadĺženosť, vysoké ceny a inflácia

Slovensko sa spoločne so zvyškom Európy v uplynulých mesiacoch stretávajú s rastúcou infláciou, ktorá je významným ohrozením najmä pre obyvateľstvo s nízkymi príjmami. Lenže ani takzvaná stredná vrstva nie je pred dôsledkami zdražovania a nárastu cien produktov a služieb chránená, pretože ukrajuje z rodinných rozpočtov aj im.

Podľa Štatistického úradu SR inflácia medziročne rástla už pätnásty mesiac za sebou, v apríli dosiahla 11,8 % (zdroj), medzimesačný rast cien tak dosiahol 1,5 %, v marci bola inflácia na úrovni 10,4 % a vo februári 9 %.

Vývoj inflácie v SR podľa Štatistického úradu SR (apríl 2022)

Slovensko pritom už všeobecne patrí ku krajinám, ktorých obyvatelia majú najnižšie úspory, dokonca sa Slovensko umiestnilo na predposlednom mieste v rebríčku Allianz Global Wealth Report 2021 (zdroj).

Inzercia

Najmä nedostatočná finančná gramotnosť sa spoločne s relatívne nízkymi príjmami v krajine stáva príčinou vysokej zadĺženosti a nízkych úspor aj po dlhých rokoch produktivity. Sprístupnenie dostupných pôžičiek a finančných produktov, ako kreditných kariet, povolených prečerpaní a podobne, do veľkej miery zvýšilo kvalitu života a dostupnosť produktov a služieb. Na čo sa však peniaze požičajú, to sa odpočíta zo sporenia. Poukazuje na to aj výsledok štúdie Allianz Global Wealth Report 2021. Zo správy, ktorú nemecká finančná skupina publikuje každý rok, sumarizuje, že priemerný Slovák vlastní čisté finančné aktíva vo výške 7 531 eur, čo je podstatne menej ako obyvatelia ostatných krajín Európy.

Dokonca je na tom priemerný Slovák tak zle, že sa spoločne s Rumunmi zaradil až na úplný chvost rebríčka. Aj Poliak má priemerné úspory vo výške 9 882 eur a Čech až 21 607 eur.

Čisté finančné aktíva Európanov (Allianz, 2021)

Rastúce ceny palív

Medzi motoristami najsilnejšie rezonuje najmä téma rastúcich cien pohonných hmôt, a to najmä benzínu a nafty. Dokonca sa stali svedkami historickej udalosti, keď cena jedného litra nafty prekonala cenu rovnakého objemu benzínu. Na to, že zrejme pôjde o dlhodobý trend, poukazujú aj priemerné ceny pohonných látok v týždni 10.05. až 16.05.2022, v ktorom liter paliva Benzin 95 vychádzal na priemerných 1,777 €, zatiaľ čo liter nafty 1,799 € (zdroj). Príčin, prečo rastú ceny pohonných hmôt, je viacero a podrobnejšie sme sa im venovali v našich autorských príspevkoch v uplynulých týždňoch:

Inzercia


Advertisement

 

Výška pokút ostáva, ich hodnota však s infláciou klesá

Zatiaľ čo slovenskí motoristi čelia rastúcim cenám pohonných látok, ktoré reagujú na celosvetové dianie v priebehu niekoľkých dní a podieľajú sa na zvyšovaní inflácie, existuje oblasť, ktorá infláciou poznačená nie je.

Inzercia

Na Slovensku už tretí rok platí sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní z apríla 2020, kedy bola inflácia na úrovni 2,1 percenta, teda približne len pätinová v porovnaní s aktuálnymi 11,8 percentami.

Keďže sumy pokút, ktoré policajt motoristovi uloží za dopravný priestupok v blokovom konaní, sú od apríla 2020 nezmenené, možno hovoriť o ich klesajúcej hodnote s ohľadom na rastúcu infláciu. Ide o obdobný mechanizmus straty hodnoty ako v prípade úspor – čiastka v eurách ostáva rovnaká, za jej hodnotu sa dá toho kúpiť menej, teda aj zaplatením pokuty prichádzame o menšiu hodnotu.

V prípade výdavkov však musíme ešte viac zohľadňovať aj ďalší faktor, ktorým je mzda. Motorista, ktorého mzda medzičasom nestúpla, naďalej platí pokuty v rovnakej alikvótnej hodnote v pomere k svojej mzde ako doteraz. Lenže u občanov, ktorých mzda medzičasom stúpla práve o hodnotu inflácie, tak môžeme skutočne hovoriť o poklese hodnoty pokút, hoci ich suma v eurách ostáva zachovaná.

Svojím spôsobom je to pre motoristov dobrá správa – ak im medzičasom stúpla mzda, zaplatia pokuty s nižšou hodnotou.

Inzercia

 

Výber zo sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní

Pokuty za rýchlosť

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
v obci mimo obce
najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
o 7 až 10 km/h 7 až 15 km/h 10-30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35-40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45-50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100-150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180-220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250-280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300-330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350-370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380-400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500-600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650-750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

 

Inzercia

Najvyššie pokuty ukladané v blokovom konaní

Priestupok Maximálna výška pokuty
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton 1000 €
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton 800 – 1000 €
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100 €
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ a v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 €
Používanie zariadení typu „antiradar“ 100 – 150 €
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150 €
Ohrozenie chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov; Ohrozenie cyklistu pri obchádzaní 150 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150 €
Jazda v protismernej časti cesty ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky a/alebo v prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky 150 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 50 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 €
Odbočovanie ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150 €
Vchádzanie na cestu ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 €
Jazda na diaľnici: Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 100 €
Jazda na diaľnici: Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici alebo rýchlostnej ceste vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg 100 €
Porušenie zákazu jazdy nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg na ceste III. triedy, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 písm. a), b), d) a f) až l) a § 39 ods. 4 a 5 zákona o premávke 800 – 1000 €
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100 €
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: V prípade ohrozenia týchto vozidiel 150 €

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »Týždeň kontroly a nastavenia svetlometov opäť zadarmo

 • V týždni od 2. 10. do 6. 10. 2023 prebehne jubilejný desiaty ročník medzinárodnej preventívne bezpečnostnej akcie Vidieť a byť videný, ktorá je zameraná na odbornú kontrolu a nastavenie svetlometov motorových vozidiel.

   Zadarmo sa tento rok budú nastavovať svetlomety vozidiel s legálnymi LED svetelnými náhradnými zdrojmi H4 alebo H7. Do projektu je zapojených takmer 100 servisov zo všetkých krajov republiky.
 • LEGISLATÍVA

  Namiesto 3,5 tony má byť nový štandard 1,8 tony. Na jazdu v SUV budete musieť spraviť nový vodičák B+, návrh je už na stole (aktualizované)

 • Nové opatrenia počítajú aj s prísnejším posudzovaním podľa veku vodičov – starší by boli kontrolovaní prísnejšie a do 21 rokov by ste za volant SUV ani nesadli.

   Návrh počíta aj s úpravou maximálnej rýchlosti v EÚ na 130 km/h 
 • ODPORÚČAME

  Už poznáte kartu Jazdí celé Slovensko? Získate s ňou poistenie celej posádky, zľavy na STK, v servisoch, reštauráciách i autoškolách

 • Iba za 25 € ročne získate mimoriadne výhody, ako sú úrazové poistenie vodiča a posádky či zľavy do 20% v autoservisoch.

   Zľavy platia u viac ako 50 zmluvných partnerov ÚAMK a po registrácii v systéme u viac ako 1500 partnerov svetovej siete MyWord. Významnou časťou projektu je humanitárna pomoc - činnosť Detskej dopravnej nadácie, ktorej cieľom je pomáhať sirotám pozostalých, ktorých rodič, alebo rodičia zahynuli pri dopravnej nehode.
 • AUTOPRIEMYSEL

  Nečakaný obrat: Británia odkladá zákaz benzínových a naftových áut po tom, čo automobilky investovali miliardy do vývoja elektromobilov

 • Veľká Británia pôvodne plánovala zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi už za sedem rokov, teraz tento termín posúva.

   Premiér Rishi Sunak (na foto) upresnil aj to, ako to bude s predajom áut po roku 2035. Reakcie značiek KIA, FORD, VW a TOYOTA.
 • AKTUALITY

  Mladí hackeri za dva dni navrhli moderný systém pre vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy

 • Podľa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto súčasný systém registrácie a povoľovania vjazdu vozidiel do historického centra mesta nevyhovuje.

   Rezort s Campus Cowork zorganizovali hackathon, na ktorom mali mladé talenty aj skúsení IT profesionáli príležitosť navrhnúť riešenia zlepšujúce každodenný život občanov Ministerstvo investícií medzi študentov a IT nadšencov rozdelilo 6 000 eur.