POZOR! Vláda to nestihla a od 1. marca sa výrazne mení politika parkovania na chodníkoch!

Od 1. marca sa výrazne mení politika parkovania. Vodiči áut do 3,5 tony budú za státie na chodníku dostávať vysoké pokuty!
Vydané  Text: 
Vodiči na našich cestách sú dlhodobo zvyknutí parkovať svoje autá na chodníku. To im dokonca umožňuje aj zákon, ktorý udáva minimálnu šírku chodníku pri zaparkovanom aute na 1,5 metra. Od 1. marca 2022 to však bude výrazne iné. **Do platnosti totiž vstúpi novela zákona, ktorá vodičom zakazuje parkovanie na chodníkoch**. A to dokonca tak, že prestáva platiť doteraz zaužívaná minimálna šírka. Novela pritom prichádza v tom najhoršom čase a predovšetkým bez väčšej prípravy. ### Absolútny zákaz parkovania na chodníku Ide konkrétne o zmenu v [Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/). **Predovšetkým hovoríme o zmene v § 52 v ods. 2**, ktorý bol doteraz zákonom vymedzený nasledovne: „*Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.*“ Novela zákona, ktorú poslanci schválili 25. novembra 2021 totiž [upravuje zmienený paragraf](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/508/20220301) do nasledovného znenia: „*Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.*“
Od 1. marca 2022 bude platiť absolútny zákaz parkovania na chodníku. Na jednej strane je to skvelá správa pre chodcov, no na strane druhej bude veľa vodičov, ktorí nebudú mať kam dať dvoje auto.
### Už nestačí ani 1,5 metra… **Zo znenia teda vypadla klauzula, ktorá umožňovala vodičom parkovanie svojich áut do 3,5 tony na chodníku pri zachovaní jeho minimálnej šírky**. Tým pádom od tohto dátumu nebude možné beztrestne parkovať na chodníku, pokiaľ to nebude dopravným značením vyslovene povolené. **Obce a mestá však v priebehu zimy neosádzali nové dopravné značenia a taktiež ani nekreslili nové čiary vymedzujúce jednotlivé parkovacie miesta**. Okamžite sa preto začali ozývať viacerí vodiči, ktorí žiadali odložiť novelu zákona na neskorší dátum. [**Poslanci koaličných strán preto na začiatku januára prišli s návrhom, ktorý mal odložiť platnosť nariadení zakazujúcich státie na chodníku až do 31. marca 2024**](https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=867). Teraz je však viac ako jasné, že samotný návrh nestihne prejsť všetkými predpísanými nutnosťami a od 1. marca sa teda pre vodičov výrazne mení politika parkovania. **Ako najpravdepodobnejší dátum odkladu platnosti tohto pomerne razantného kroku sa javí byť apríl 2022**. ### Polícia bude ukladať pokuty. Má na to právo… [Magazín Bratislavské noviny sa preto obrátil na Mestskú políciu Bratislava](https://www.bratislavskenoviny.sk/policia/70467-nestihlo-sa-to-od-1-marca-je-za-za-parkovanie-na-chodniku-pokuta-odklad-zakazu-este-nebude-platit) s otázkou, či policajti budú reálne aj ukladať pokuty za parkovanie od 1. marca 2022. Na túto otázku dostal odpoveď od vedúceho oddelenia komunikácie Mestskej polície Bratislava Petra Borka, ktorý uvádza: „*V prípade, ak sa do začiatku platnosti nového zákona nariadenie neupraví, Mestská polícia Bratislava bude samozrejme postupovať podľa platnej legislatívy a šoférov, ktorí budú v rozpore s novelizovaným zákonom parkovať na chodníkoch, bude náležite riešiť. Za priestupok bude možné uložiť pokutu do 50 eur v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 eur. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom. Výšku pokuty a jej formu zvažuje samotný policajt na základe priestupku, jeho závažnosti, spôsobu spáchania a jeho následkoch.*“ **Pravdepodobne podobným spôsobom budú postupovať samosprávy aj v iných kútoch Slovenska**. Parkovanie na chodníku je totiž v mnohých mestách tŕňom v oku pre chodcov a políciu. Doteraz sa s tým však mnoho robiť nedalo, nakoľko zákon jasne definoval minimálnu šírku, ktorá musí na chodníku zostať voľná. O ďalších zmenách v tomto zákone vás samozrejme budeme informovať.
Parkovanie na chodníku je možné len do 1. marca 2022, od tohto termínu je účinná novela Zákona o cestnej premávke, ktorá takúto možnosť pre automobily ruší.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement