Stredopruhári sú najväčšou chorobou našich diaľnic. Spýtali sme sa preto polície, ako sa s nimi vysporiadať.

Vodiči jazdiaci pomaly v strednom pruhu porušujú zákon a je možné ich nahlásiť na príslušné úrady. Treba si však dávať pozor na tieto veci.
Vydané  Text: 
Určite to poznáte. Idete po trojprúdovej diaľnici, predchádzate autá, ktoré idú v pravom pruhu a zrazu narazíte na pomaly idúce auto v strede diaľnice. Nemôžete sa zaradiť vpravo, kde je pomalý kamión a zľava sa na vás už rúti ďalšie auto. Vtedy mnohým vodičom doslova vrie krv v žilách. Je takáto jazda z pohľadu zákona v poriadku? ### Vždy sa jazdí vpravo Odpovieme vám hneď na úvod. **Nie je!** Stredopruhári by sa s nadhľadom dali považovať za akúsi krvnú zrazeninu na dopravnej tepne Slovenska. Títo vodiči častokrát idú pomalšie, ako autá v pravom jazdnom pruhu a pritom si ani neuvedomujú, že páchajú dopravný priestupok. **[Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 10 ods. 1)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20210515) totiž hovorí jasnou rečou**. Presná citácia je nasledovná: *„Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“* **Síce v znení zákona nie je vyslovene zakázaná jazda v strednom pruhu, avšak je povolená len na určité úkony**. Jedným z nich je predchádzanie vozidiel idúcich v pomalom pravom pruhu. Logicky z toho teda vyplýva, že auto, ktoré ide v strednom (respektíve v ľavom) pruhu, má ísť rýchlejšie (nie o jeden kilometer za hodinu), ako autá v pomalom pravom pruhu. No to sa častokrát nedeje v dôsledku čoho vznikajú na diaľniciach rôzne problémy.

Na stiahnutie: Aktuálny sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní (2020, 2021, 2022)

Každý motorista má právo poznať presný zoznam výšok pokút ukladaných v blokovom konaní. Ministerstvo vnútra tento dokument sprístupňuje na svojich stránkach, my ho sprostredkovávame aj na stiahnutie.

### Zákaz predchádzania sprava Pri narazení na stredopruhára musíte mať na pamäti jednu dôležitú vec. **Zmienený zákon totiž ďalej vo svojom § 15 ods. 1) jasne definuje, že predchádzanie je možné len zľava**. Sprava sa smie predchádzať len v prípade, že sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Okrem toho smiete sprava predchádzať na pripájacom alebo odbočovacom jazdnom pruhu. Keď sa teda rozhodnete stredopruhára predbiehať sprava, porušujete tým zákon aj vy. ### Polícia stredopruhárov kontroluje **Keďže tento fenomén spôsobuje mnohým vodičom vrásky na čele, spýtali sme sa polície, ako rieši pomaly idúcich vodičov v strednom pruhu. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová nám na túto otázku poskytla odpoveď**: *„Dopravná polícia sa pri výkone služby venuje aj týmto porušeniam. V prípade preukázania porušenia uvedeného ustanovenia možno vodičovi uložiť pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokiaľ vodič nesúhlasí s blokovým konaním, resp. si nie je vedomý spáchania priestupku, skutok sa po spísaní správy o výsledku objasňovania priestupku postúpi na príslušný správny orgán, ktorý vo veci rozhodne.“* **Výška pokuty v blokovom konaní sa v prípade pomaly jazdiacich vodičov v strednom alebo v ľavom pruhu pohybuje do výšky 100 eur. V rozkaznom konaní je to do výšky 50 eur**. Samozrejme, že polícia nemá oči všade. **Ak na diaľnici narazíte na vodiča, ktorý výrazným spôsobom spomaľuje jazdu v strednom alebo v ľavom pruhu, môžete ho nahlásiť aj vy a to vtedy, pokiaľ máte o jeho konaní kamerový záznam, ktorý bol získaný legálnym spôsobom**.
### Netýka sa to len diaľnice **Jazda v strednom alebo v ľavom pruhu sa však netýka len diaľnice**. Vo všeobecnosti platí, že na každej ceste s viacerými jazdnými pruhmi musíte jazdiť vždy v tom pravom. Ostatné, rýchlejšie pruhy, sú určené na predchádzanie, obchádzanie alebo odbočovanie. **Na záver sme sa polície spýtali, či sa v dohľadnej dobe chystá nejaká väčšia akcia zameraná na stredopruhárov**. *„V blízkej dobe polícia neplánuje vyhlásenie „akcie“ resp. zvýšenej kontroly takejto jazdy, avšak tejto problematike sa venujeme v rámci bežného výkonu služby pravidelne. V prípade zaregistrovania zvýšeného nárastu takejto jazdy vozidiel, sa polícia operatívne zameriava prioritne na tieto prípady.“* ### Rada na záver Zhrnutím článku je odporúčanie pre všetkých vodičov. **Vždy sa jazdí v pravom pruhu a to dokonca aj vtedy, pokiaľ má diaľnica alebo iná cesta vyšší počet pruhov. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, že vy, ako vodič jazdiaci vľavo chcete prejsť do stredného pruhu zároveň s vodičom idúcim v pravom pruhu, ste povinný dať tomuto vodičov prednosť**.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia