Aktuality

Chcú vyvolať napätie medzi policajtmi, tvrdí Ministerstvo vnútra. Návrh novely zákona je vraj falošný

Ilustračná fotografia, polícia SR (zdroj: Ministerstvo vnútra SR, minv.sk)

Je zrejmá snaha vyvolať napätie v Policajnom zbore a medzi jeho príslušníkmi. Tak Ministerstvo vnútra dementuje informácie, ktoré sa v súčasnosti šíria slovenským internetom. Predmetom dezinformácií má byť nepravdivý návrh novely zákona, ktorá upravuje pomery v Policajnom zbore.

Ministerstvo má za to, že napriek korektným postupom pri presadzovaní nových podmienok v kolektívnych zmluvách vznikajú ambície tieto štandardné procesy zatieniť dezinformáciami. Uvádza napríklad to, že namiesto skutočného návrhu novely zákona sú policajtom aktívnym na sociálnych sieťach podsúvané špekulácie a domnienky.

Zmeny v polícii sa však skutočne dejú, respektíve plánujú. Tieto zmeny vyplývajú aj z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024. V uplynulých dňoch veľkú mediálnu pozornosť vzbudil odchod policajného prezidenta Lučanského. Dočasne poverený vedením Policajného zboru je dnes Peter Kovařík.

Uvádzame plné znenie tlačovej správy Ministerstva vnútra SR z dňa 10. septembra 2020:

Ministerstvo vnútra konštatuje, že na sociálnych sieťach a niektorých webových stránkach sú v tomto období zverejňované rôzne reformné a iné obdobné dokumenty obsahujúce nepravdivé skutočnosti, ktoré majú „zaručene“ prezentovať pripravované zmeny aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru.

Z týchto dokumentov je zrejmá len snaha ich autorov vyvolať napätie v Policajnom zbore a medzi jeho príslušníkmi.

Jedným z takýchto dokumentov je aj v posledných dňoch zverejnený materiál s názvom Návrh novely zákona NR SR č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. V tomto materiáli sú jednoznačne obsiahnuté len špekulatívne názory jeho autorov a nejde o legislatívny návrh, ktorý by bol v súčasnosti vypracovaný ministerstvom vnútra. Od jeho obsahu sa preto ministerstvo vnútra zásadne dištancuje.

Novelu tohto zákona, ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa Policajného zboru, jeho postavenia a úloh tak, ako to vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024, bude ministerstvo vnútra spolu s dotknutými ministerstvami a inými štátnymi orgánmi spolu s dôvodovou správou a jej dopadom na verejné financie ešte len pripravovať a bude predmetom riadneho legislatívneho procesu. V tejto súvislosti tiež uvádzame, že v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala, že bude garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, ministerstvo vnútra nepripravuje žiadne legislatívne návrhy, ktoré by sa mali týkať zmeny ich sociálneho zabezpečenia a odmeňovania.

Odborový zväz polície v SR 25. augusta predložil ministerstvu písomné návrhy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre príslušníkov Policajného zboru, ďalej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2021, kolektívnej zmluvy pre zamestnancov vo verejnej službe na rok 2021 a tiež návrh kolektívnej zmluvy pre príslušníkov Horskej záchrannej služby. Dňa 9. septembra 2020 návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru predložil Odborový zväz hasičov. Predložením písomných návrhov na uzavretie kolektívnych zmlúv sa začalo kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými odborovými orgánmi a ministerstvom ako zamestnávateľom. Návrhy kolektívnych zmlúv sú v súčasnosti predmetom pripomienkového konania.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie