Toto je možné len na Slovensku! Pokutu dostanete aj keď vám výtlk poškodí vlastné auto.

Slovenské cesty s najväčšou pravdepodobnosťou nemusíme motoristom detailne predstavovať, väčšina z nich je totiž rozbitá a v zúfalom stave. V prípade malej nepozornosti za volantom alebo pri zhoršenej viditeľnosti môže vodič naraziť na väčší výtlk, ktorý dokáže poškodiť časť vozidla. Vtedy je potrebné zachovať si chladnú hlavu a v každom prípade stojí za pokus vymôcť zodpovednosť za škodu spôsobenú… Prečítať celé
Vydané  Text: 
Slovenské cesty s najväčšou pravdepodobnosťou nemusíme motoristom detailne predstavovať, väčšina z nich je totiž rozbitá a v zúfalom stave. V prípade malej nepozornosti za volantom alebo pri zhoršenej viditeľnosti môže vodič naraziť na väčší výtlk, ktorý dokáže poškodiť časť vozidla. Vtedy je potrebné zachovať si chladnú hlavu a v každom prípade stojí za pokus vymôcť zodpovednosť za škodu spôsobenú zlým stavom vozovky od jej správcu. Pokiaľ totiž nemáte uzatvorené havarijné poistenie, prípadne vaše PZP neobsahuje špeciálne pripoistenie s ohľadom na výtlky, tak bez zložitého vymáhania škody nárok na preplatenie opravy z poisťovne nemáte. ### Môžem skončiť s pokutou? Žiaľ, áno. A to v prípade zistenia, že ste k poškodeniu prišli kvôli nedodržaniu niektorého z ustanovení zákona o cestnej premávke. **Na mysli máme konkrétne porušenie najvyššej povolenej rýchlosti, ale policajti môžu poukázať aj na povinnosť prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy stavu vozovky.** Vtedy je dobré správať s k privolaným policajtom tak, aby vypočul vašu argumentáciu a priklonil sa na vašu stranu. Ak to bol ojedinelý výtlk, ktorý ste nemohli očakávať, poukážte na to. Počas dňa v meste na rušnej ceste môžete argumentovať, že ste nechceli ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky náhlou zmenou smeru alebo prudkým brzdením. ### Vymáhanie za spôsobenú škodu Pri poškodení vozidla na výtlku **odporúčame postupovať podobne ako pri dopravnej nehode.** Najprv zabezpečte miesto nehody a privolajte políciu. Aj keď môže ísť o relatívne nízku škodu, poisťovne v každom prípade odporúčajú privolať políciu. Tá na mieste zistí, či poškodenie vzniklo zavinením vodiča (nedodržaním pravidiel cestnej premávky) alebo zlým stavom vozovky. Ak máte svedkov nehody, ktorí podporia vašu verziu, požiadajte ich, aby počkali do príchodu polície. Taktiež si dobre skontrolujte a zdokumentujte (fotografiami na mobilný telefón) ako vyzeralo miesto v čase nehody. **V prípade, že výtlk alebo zhoršený celkový stav vozovky bol označený dopravnou značku, prípadne vodorovným značením alebo sprejom, šance na úspech pri vymáhaní sa znižujú,** keďže na zlý stav cesty bol vodič riadne upozornený. Značenie by však malo byť viditeľné aj v noci, v opačnom prípade nárok poškodeného nezaniká.
Mobil má dnes už každý, odfotografujte si preto nielen detaily poškodenia vozidla a stavu vozovky, ale aj dlhší úsek pre lepšiu predstavu okolností nehody. **Alternatívou je zavolať asistenčnú službu vašej poisťovne, ktorá vám môže poskytnúť cenné rady.** Posledný krok tkvie v samotnom zaslaní žiadosti príslušnému správcovi komunikácie, ktorým môže byť Národná diaľničná spoločnosť (diaľnice a rýchlostné komunikácie), Slovenská správa ciest (cesty I. triedy), kraje (cesty II. a III. triedy) alebo samotná obec (miestne komunikácie). **Odporúčame vopred si overiť, kto je správcom konkrétnej komunikácie.** Napriek tomu, že žiadosť nemá presne danú štruktúru, odporúčame vám v nej zrozumiteľne popísať situáciu a priložiť k nej všetky relevantné informácie k posúdeniu žiadosti (čas, miesto, poškodenie, priebeh). Prílohou žiadosti musí byť vždy fotodokumentácia, správa polície a faktúra za opravu. Najlepšie je tiež priložiť štandardne zrozumiteľnú Správu o nehode.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia