Magazín

Dostali ste kameň do čelného skla? Toto by ste mali vedieť.

Rozbité čelné sklo
Source: 1971markus@wikipedia.de

Veľmi dlho na Slovensku trval stav, kedy poisťovne odmietali preplácať škody na čelnom skle. A keďže sú tieto škody spolu s parkovacími „ťukancami“ určite najčastejšie, poisťovne postupne zaviedli možnosť pripoistiť si čelné sklo k svojmu PZP (povinné zmluvné poistenie), prípadne uzatvoriť špeciálnu zmluvu na individuálne poistenie čelného skla.

Hoci je pomerne známe, že PZP kryje iba škody spôsobené inému (teda nie na vlastnom vozidle), motoristi v tom celkom jasno nemajú.

Máte vinníka?

Podarilo sa vám dostihnúť auto, od ktorého kolesa kameň odletel a poškodil vám čelné sklo? V tomto prípade musíte spísať hlásenie o nehode, kde bude ako vinník uvedený vodič tohto vozidla. A on musí škodu nahlásiť do svojej poisťovne.

Istý čas na Slovensku poisťovne odmietali z PZP preplácať takéto škody. Tento stav vyriešilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR., ktorý vo svojom stanovisku uviedol:

„Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.“

Z tohto stanoviska teda vyplýva, že poisťovňa takúto škodu preplatiť musí. Ak by sa tak nestalo, môžete sa svojich práv domáhať na súde. Dôležité samozrejme je, aby bol dodržaný potrebný postup pri nahlásení škody.

Prečítajte si aj:


Dostihnúť a zastaviť vinníka a presvedčiť ho, aby svoju vinu uznal, nemusí byť práve jednoduché

NA TOTO NEZABUDNITE:

1. Spísať záznam o nehode, kde vinník svoju vinu priznal

2. Vinník musí nahlásiť škodu vo svojej poisťovni

Nemáte vinníka?

V tomto prípade budete znášať náklady na opravu (výmenu) čelného skla z vlastnej peňaženky. PZP takúto škodu, samozrejme, nerieši.

Náhradu škody si teda môžete uplatniť z havarijného poistenia. Ak ho uzatvorené nemáte, zvážte možnosť pripoistiť si iba čelné sklo. Pri rozhodovaní sa by sme odporúčali preveriť si, koľko čelné sklo na vaše auto stojí. Ak je totiž osadené snímačmi alebo je vyhrievané, môže sa jeho cena vyšplhať oveľa vyššie, než by ste predpokladali. V takomto prípade by pripoistenie skutočne stálo za úvahu.