Podvod roka? Nemci predávajú Slovákom autá určené na zošrotovanie.

Pri nákupe auta zo zahraničia je zvýšená obozretnosť na mieste. Z Nemecka sa k nám začali dovážať autá, ktoré sú doma určené na zošrotovanie, Slováci tak majú doplatiť na neznalosť zákonov.
Vydané  Text: 
Stále ten istý scenár. Slovák si chce kúpiť auto, ale vzhľadom na svojej finančné možnosti sa rozhodne pre kúpu jazdeného vozidla. Ponuka slovenských predajcov je pestrá, ale obsahuje aj ponuky zahraničných bazárov a jednotlivcov. Kúpiť kvalitné kombi vo výbornom stave po doktorovi z Nemecka, ktoré jazdilo výhradne po diaľniciach, vie byť veľmi lákavé. Predovšetkým vtedy, keď je cena nízka a doklady kompletné. Spoločnosť IRIS IDENT však zverejnila správu, v ktorej upozorňuje na rozmáhajúci sa nový podvodný obchod medzi Nemeckom a Slovenskom. „Na Slovensko sa začali v ostatnom období dovážať z Nemeckej spolkovej republiky jednotlivo dovezené vozidlá, ktoré sú v Nemecku určené na zošrotovanie, pravdepodobne z dôvodu plnenia starších emisných noriem a ich majiteľ dostal príspevok na nákup nového vozidla, takzvané šrotovné,“ uvádza IRIS IDENT.
Vozidlá, ktoré majú v registračných dokladoch pečiatku s textom „**Verwertungsnachweis lag vor**“, sú určené na zošrotovanie a nezaregistrujete ich ani na Slovensku. Ďalším znakom je pečiatka v registračných dokladoch s textom „**Ungultig**“, čo znamená „neplatný“ . Dovoz takýchto vozidiel sám o sebe nie je protizákonný, preto je jediným riešením problému dôsledná kontrola záznamov v registračných dokladoch vozidla. Vo väčšine prípadov je pečiatka „Verwertungsnachweis lag vor“ prelepená samolepkou s čiarovým kódom a identifikačným číslom vozidla VIN. IRIS IDENT ďalej radí, že na ľahšie odhalenie prelepeného záznamu v registračných dokladoch môže slúžiť aj odstrihnutý roh registračného dokladu časti I. alebo časti II., prípadne obidvoch častí, čo pri bežnom odhlásení vozidla na export nie je obvyklé. Čo už protizákonné je, je cielené klamanie a zavádzanie kupujúceho zo strany predajcu, ale v praxi je dokazovanie a vymáhanie práv kupujúceho náročnejšie z dôvodu cezhraničného obchodu. Ak ste si takéto vozidlo predsa len kúpili a prídete s ním na kontrolu originality (KO), technici KO takéto doklady neakceptujú a nevykonajú kontrolu originality, pričom vozidlo nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel v SR. *Na tému upozornila spoločnosť IRIS IDENT*

Chcete kúpiť jazdený Opel Corsa? Pozor na týchto „opravárov“

Toto je najhoršia oprava podvozka, akú sme za posledný čas videli - a to sme už na vlastné oči a na internete videli doslova všetko.

ODPORÚČANÉ