SERVIS

Problém na STK pre nálepky a fólie na aute: Záleží na tom, kde nálepky sú a čo na nich je

Technická kontrola môže byť neúspešná, keď sú nálepky na vozidle v rozpore s predpismi.

Pred návštevou STK by ste mali zvážiť, či si na vozidle ponecháte všetky nálepky.
Vydané  Text: 

Prečo majú vodiči na autách nálepky?

Zdanlivo triviálna otázka, avšak s netriviálnou odpoveďou.

Ľudia majú na autách nálepky z rôznych dôvodov. Nálepky môžu slúžiť ako prostriedok na vyjadrenie osobnosti, záujmov alebo presvedčení majiteľa. Mnoho ľudí používa nálepky s logom obľúbenej hudobnej skupiny, športového tímu, politickej strany alebo vtipnými výrokmi. Na Slovensku sa môžeme často stretnúť s nálepkami rybičky na autách, ktoré by mali reprezentovať náboženské presvedčenie a životný štýl, ale aj také nálepky vyjadrujúce podporu Rusku v jeho vojne s Ukrajinou.

V niektorých prípadoch ľudia môžu mať nálepky na autách aj z praktických dôvodov. Napríklad s kontaktnými údajmi. Všetci poznáme nálepky (či už lepiace alebo magnetické) s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla taxislužby. Alebo prostredníctvom nich vodič informuje, že má v aute zvieratá či deti.

Inzercia

Často sú nálepky a väčšie fólie na autách ako forma pojazdnej reklamy, spravidla ide o služobné vozidlá, ale pokojne aj o vozidlá živnostníkov ponúkajúcich svoje služby.

Samostatnou skupinou môžu byť motoristi, ktorí majú nálepky na tabuľkách s evidenčným číslom (TEČ). Robia napríklad aj preto, aby prekryli symboly Európskej únie, alebo odlíšili svoje vozidlo estetickejším dizajnom tabuľky s kompletne čiernou grafikou.

Otázkou je, či sú takéto nálepky v súlade s predpismi a či existuje šanca, že kvôli nim vozidlo neprejde technickou kontrolou na STK. Pre niekoho prekvapivo môžu byť takéto nálepky problém.

Inzercia

Inzercia

Nálepky na tabuľke s EČV či na svetlách

Motoristi svojvoľným upravovaním tabuliek s evidenčným číslom vozidla riskujú problémy. Podstatné je uvedomiť si, že tabuľka s evidenčným číslom nie je majetkom majiteľa vozidla, ale majetkom štátu.

Podľa § 72 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II aj v prípade, že je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade so zákonom.

Kľúčovým pojmom je „nečitateľná“ – v tomto kontexte totiž čitateľnosťou rozumieme rozpoznateľnosť, rozlíšiteľnosť, ktorá sa týka aj znakov. Štátny znak Slovenska, písmená SK či štylizovaný kruh z hviezdičiek Európskej únie môžu byť považované za nečitateľné, keď sú prelepené. Problémom môže byť ale už aj to, že sa zmenila farebná schéma tabuľky.

Vozidlo, ktoré má takto prelepené TEČ alebo svetlá, môže byť považované za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke práve tak, ako keby malo tabuľku s evidenčným číslom inak upravenú.

Inzercia

Rovnako nie je možné nalepiť na vozidlo nálepky, ktoré vyzerajú alebo napodobňujú tabuľky s evidenčným číslom. Záleží teda na tom, čo na nálepke je, a to aj v prípade, že neprekrýva svetlo či legálnu TEČ.

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky alebo značky s písmenami CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla, uvádza Slovensko.sk.

Takisto nálepky umiestnené na svetlách sú problémom, pretože sa znižuje účinnosť svetlometov a technik na STK môže vyhodnotiť, že vozidlo nie je plne spôsobilé na prevádzku.

Nálepky na sklách vozidla spravidla nie sú problémom ani pri policajnej kontrole, ani na technickej kontrole. Ak by ale bránili výhľadu vodiča, išlo by o pádny dôvod na ich odstránenie.

Nálepky na oknách a fólie

Špecifickou kategóriou sú fólie na oknách, ktoré takisto môžeme považovať za nálepky v širšom zmysle slova.

Používanie fólií na zasklených plochách motorových vozidiel, ako dodatočnej výbavy, upravuje vyhláška č. 134/2018 Z. z., informuje Ministerstvo dopravy SR.

Montáž fólií na sklá motorových vozidiel musí byť vykonávaná a potvrdená odbornými pracovníkmi zaškolenými výrobcom alebo zástupcom výrobcu fólií v zmluvných odborných pracoviskách výrobcu alebo zástupcu výrobcu fólií. Motorista dostane potvrdenie o montáži a tieto fólie má povinnosť zapísať do osvedčenia o evidencii vozidla, teda ľudovo do techničáku.

Dôležitá je skutočnosť, že Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky neudeľuje výnimku pre tónovanie čelného alebo predných bočných skiel vozidiel. Schválené fólie sa teda môžu na vozidle dodatočne nalepiť iba na zadné bočné okná a zadné sklo.

Mnohé automobily sú dnes predávané s tónovanými zadnými sklami. Zvyšujú komfort zadných pasažierov a vytvárajú súkromie, pretože chránia interiér vozidla pred pohľadmi.

Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla (napr. montáž proti slnečných fólií, reklamných fólií , fólií určených na tónovanie skiel alebo bezpečnostných fólií) je:

 • povolené
  1. na vozidlách kategórie M1 a N1 na zadné bočné sklá a na zadné sklo pod podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
  2. na vozidlách kategórie M2 a M3 na zadné sklo, na bočné sklá určené na výhľad pre cestujúcich, okrem skiel dverí určených na výhľad z miesta vodiča, pričom tieto musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť do vozidla,
  3. pre ostatné vozidlá ( t.j. okrem vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1 ) na zadné sklo, bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, určených na výhľad z miesta vodiča,
  4. pre bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla (len čírej farby), ktoré možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N, okrem čelného skla.
 •  zakázané
  1.  na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca. To neplatí pre zatemňovací pás, ktorý musí spĺňať nasledovné požiadavky :
   • musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40% priepustnosti svetla vrátane skla a bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti  svetla vrátane skla,
   • zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov.

Čo nalepovacie slnečné clony, ktoré nezaberajú plochu celého skla?

Nielen motoristi, ktorí majú deti, kupujú slnečné clony, ktoré sú vo svojej podstate fóliami tieniacimi slnečné svetlo. Takéto fólie sa spravidla nalepujú na vnútornú stranu skla a je ich možné jednoducho odstrániť. Takéto slnečné clony, podobne ako pevné clony s prísavkami na sklo, nie sú na stanici technickej kontroly problémom.

Takéto nálepky na autách sú bezproblémové.

Nespôsobilé na prevádzku kvôli nálepkám? Môže byť

Zaujímalo nás, ako sa k problematike stavajú stanice technickej kontroly (STK). Vykonáva sa počas technickej kontroly aj kontrola tabuliek s evidenčným číslom, respektíve môže byť samolepka na TEČ príčinou zhodnotenia nespôsobilosti vozidla na prevádzku?

Odpoveď nám pre potreby príspevku spred dvoch rokov poskytol Marián Rybianský zo spoločnosti TESTEK, a.s.:

Predpis ministerstva dopravy – metodický pokyn MDV SR č. 47/2018 – upravuje kontrolu tabuliek s evidenčným číslom ako súčasť technickej kontroly vozidla v kontrolnej položke 0.1. Prítomnosť iných než povolených nápisov alebo označení na tabuľke s evidenčným číslom definuje ako vážnu chybu, jej dôsledkom je dočasná spôsobilosť vozidla na prevádzku v premávke, v prípade opätovného výskytu tej istej chyby pri opakovanej kontrole dokonca nespôsobilosť.“

Dodajme, že uvedený metodický pokyn stanovuje, že tabuľka s evidenčným číslom musí byť riadne pripevnená, pričom nesmie byť narušená jej celistvosť, ani znemožnená jej čitateľnosť alebo identifikovateľnosť. Ďalej stanovuje aj potrebu kontroly jej správneho umiestnenia na vozidle a problémom môže byť aj jej nadmerné poškodenie.

Čierna nálepka na tabuľke s evidenčným číslom vozidla môže byť dôvodom na problémy s policajnou kontrolou alebo na STK.

Tabuľka s evidenčným číslom je u nás, rovnako ako v iných krajinách, štandardizovaná. Okrem písmen a čísel obsahuje aj rozlišovacie znaky Slovenskej republiky a Európskej únie a má danú farebnosť. Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen, uvádza portál Slovensko.sk a pokračuje:

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

 

Dodajme, že technik pracujúci na STK nemá možnosť upravovať vozidlo tak, aby prešlo kontrolou bez problémov, hoci by išlo aj o obyčajnú výmenu žiarovky alebo v našom kontexte odstránenie nálepky, ktorá je na vozidle problematická.

Na záver malé upozornenie. Keď si k tejto téme hľadáte informácie na internete, takmer určite nájdete aj citácie z Vyhlášky č. 9/2009. Upozorňujeme, že táto vyhláška bola nahradená vyhláškou č. 30/2020 platnou od apríla 2020.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ