Sú samolepky na tabuľky s EČV legálne? Čo sa s nimi stane na STK a pri policajnej kontrole?

Aj keď predajca tvrdí, že je to legálne, policajti a technici na STK budú mať iný názor.
Vydané  Text: 
Našli ste na internete inzerát firmy, ktorá predáva samolepky na tabuľku s evidenčným čislom vozidla? Mnohí áno, takýchto predajcov je viac a svoje produkty ponúkajú nielen na Slovensku, aj v zahraničí. Často ide práve o zahraničné obchody doručujúce tovar aj k nám. Možnosť prelepiť na svojom vozidle tabuľľku s evidenčným číslom (TEČ) je pre mnohých lákavá, pretože ide o jednoduchý a lacný spôsob, ako prispôsobiť vzhľad tejto tabuľky celkovému vzhľadu vozidla, prípadne ako prejaviť nesúhlas členstva Slovenska v Európskej únii. Podľa predajcu, ktorý podniká v Českej republike a doručuje aj na Slovensko, takéto nálepky nie sú v rozpore s českou legislatívou. Predajca zákon interpretuje tak, že hoci nemá byť čitateľnosť registračných značiek znížená, typický kruh tvorený hviezdičkami za takúto značku nepovažuje a obhajuje legálnosť ním predávaných produktov. Minimálne na Slovensku však používaním takýchto samolepiek a iných podobných úprav riskujete problémy a starosti.
Screenshot e-shopu predávajúceho samolepky na tabuľky s evidenčnými číslami. Napriek tomu, že ich použitie predajca obhajuje, na Slovensku by ste ich používať nemali.
### V najhoršom prípade vám zadržia papiere od auta Motoristi svojvoľným upravovaním tabuliek s evidenčným číslom vozidla riskujú problémy. Podstatné je uvedomiť si, že **tabuľka s evidenčným číslom nie je majetkom majiteľa vozidla**. Tabuľka je majetkom štátu a motorista ju má fakticky v prenájme – z tohto dôvodu sa pri výmene evidenčných čísel staré tabuľky odovzdávajú na dopravnom inšpektoráte. Podľa § 72 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II aj v prípade, že je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade so zákonom. Kľúčovým pojmom je „nečitateľná“ – v tomto kontexte totiž čitateľnosťou rozumieme rozpoznateľnosť, rozlíšiteľnosť, ktorá sa týka aj znakov. Štátny znak Slovenska, písmená SK či štylizovaný kruh z hviezdičiek Európskej únie môžu byť považované za nečitateľné, keď sú prelepené. Problémom môže byť ale už aj to, že sa zmenila farebná schéma tabuľky. Vozidlo, ktoré má takto prelepené TEČ, môže byť považované za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke práve tak, ako keby malo tabuľku s evidenčným číslom inak upravenú. Je ale celkom možné aj to, že policajta pri kontrole vozidla nebude tento detail vôbec zaujímať alebo ho dokonca nebude považovať za problém. Iní však môžu k veci pristupovať ráznejšie, ako napríklad tento policajt, ktorý z motocykla odstraňoval tabuľku s evidenčným číslom po tom, čo bola prevŕtaná kvôli upevneniu: ### Možný problém na technickej kontrole Zaujímalo nás, ako sa k tejto problematike stavajú stanice techickej kontroly ([STK](https://booking.dekra.sk/stk/objednat-sa-na-stk)). Vykonáva sa počas technickej kontroly aj kontrola tabuliek s evidenčným číslom, respektíve môže byť samolepka na TEČ príčinou zhodnotenia nespôsobilosti vozidla na prevádzku? Odpoveď nám poskytol **Marián Rybianský zo spoločnosti TESTEK, a.s.** „Predpis ministerstva dopravy – metodický pokyn MDV SR č. 47/2018 – upravuje kontrolu tabuliek s evidenčným číslom ako súčasť technickej kontroly vozidla v kontrolnej položke 0.1. Prítomnosť iných než povolených nápisov alebo označení na tabuľke s evidenčným číslom definuje ako vážnu chybu, jej dôsledkom je dočasná spôsobilosť vozidla na prevádzku v premávke, v prípade opätovného výskytu tej istej chyby pri opakovanej kontrole dokonca nespôsobilosť.“ Dodajme, že uvedený metodický pokyn stanovuje, že **tabuľka s evidenčným číslom musí byť riadne pripevnená, pričom nesmie byť narušená jej celistvosť, ani znemožnená jej čitateľnosť alebo identifikovateľnosť**. Ďalej stanovuje aj potrebu kontroly jej správneho umiestnenia na vozidle a problémom môže byť aj jej nadmerné poškodenie. Tabuľka s evidenčným číslom je u nás, rovnako ako v iných krajinách, štandardizovaná. Okrem písmen a čísel obsahuje aj rozlišovacie znaky Slovenskej republiky a Európskej únie a má danú farebnosť. *Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znakSlovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen*, uvádza [portál Slovensko.sk](https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_evidencne-cisla-motorovych-vozid/) a pokračuje: *Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0,4 cm až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť*. Keď túto tému hľadáte na internete, takmer určite nájdete aj citácie z Vyhlášky č. 9/2009. Upozorňujeme, že táto vyhláška bola nahradená vyhláškou č. 30/2020 platnou od apríla 2020, i keď naďalej sú platné viaceré prechodné ustanovenia. Viac sme o vyhláške písali napríklad v tomto článku:

Nové žlté čiary sa už kresliť nemali, ale tie existujúce platia naďalej. Čo ich nahradilo?

Dopravná poradňa: Viete, čo znamená toto značenie a aký je rozdiel medzi plnou a prerušovanou žltou čiarou?

Inzercia

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ