Policajt z motorky vylomil tabuľku s EČV: Môže to spraviť? A za čo môže policajt odobrať značky?

VIDEO
Vydané  Text: 
Slovenským internetom sa momentálne šíri video, ktoré bolo zverejnené aj na stránke mojevideo.sk s názvom [Pán „pomáhačochránič“ a okrem hlavy ste v poriadku? (Slovensko)](https://www.mojevideo.sk/video/34fa1/pan_pomahacochranic_a_okrem_hlavy_ste_v_poriadku_(slovensko).html) od používateľa [koves610](https://www.mojevideo.sk/u/koves610/). Video zachytáva policajta, ktorý sa snaží odobrať tabuľku s evidenčným číslom (EČV) z motocykla, ale nepoukazuje na dôvody, prečo policajt k takémuto rozhodnutiu pristúpil. Video sa stalo predmetom sporov, pretože zatiaľ čo niektorí komentujúci kritizujú policajta za poškodenie motocykla, iní pripomínajú, že má policajt na takéto konanie právny nárok. Zisťovali sme, kto má vlastne pravdu a kto zodpovedá za škody, ktoré pri takomto konaní policajta vznikli, ako aj tomu, kedy vám vlastne policajt môže tabuľky zadržať. ### Policajt môže EČV odobrať aj so škodami Uvedenej problematike sa venuje [Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 , a to v paragrafe číslo 72](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-72). V odseku 6 je explicitne uvedené, že ak na výzvu policajta vodič nereaguje, môže sám policajt demontovať tabuľku s evidenčným číslom. Zároveň zákon odpovedá na spory o zodpovednosti za škody: *škodu spôsobenú v súvislosti s demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša prevádzkovateľ vozidla*. To znamená, že ak vám policajt pri odoberaní tabuľky s evidenčným číslom poškodí vozidlo, policajt nenesie zodpovednosť. Ak chcete škody opraviť, tak na vaše náklady ako prevádzkovateľa vozidla. ### Kedy môže policajt odobrať tabuľky s EČV? Často sa stretávame s tým, že sú takto trestaní priaznivci tuningu, ktorí si svoje vozidlá upravujú nelegálne. Ale dôvodov, pre ktoré vám policajt môže na mieste zadržať tabuľky s evidenčným číslom, je viac. Podľa Zákona o cestnej premávke sú to napríklad zistenia o zlom technickom stave vozidla, neplatná emisná alebo technická kontrola, svojvoľná úprava alebo pozmeňovanie originálnych tabuliek s EČV, ďalej v prípade, že vodič nemá zaplatenú diaľničnú známku a používa spoplatnené úseky ciest alebo vtedy, keď nepredloží potvrdenie o zaplatení PZP či nemá hotovosť na úhradu pokuty uloženej v blokovom konaní. Je potrebné uviesť, že policajt má podľa zákona právo zadržať tabuľky s EČV, k takémuto kroku ale obyčajne pristupuje iba v krajných prípadoch. V prvom rade zadrží osvedčenie o evidencii.

Za čo vám môže policajt zadržať doklady od auta a EČV? Dôvodom sú praskliny na skle i chýbajúci AdBlue

Policajt vám môže zobrať doklady od auta aj priamo na diaľnici, ak ste nezaplatili diaľničnú známku. Čo robiť po zadržaní dokladov alebo EČV?

### Čo robiť s vozidlom po odobratí EČV? Akonáhle policajt na základe objektívnych zistení usúdi, že je podľa zákona potrebné vozidlu odobrať tabuľku s evidenčným číslom, môže to spraviť a policajt na mieste vydá o zadržaní EČV potvrdenie. Ak by odobral osvedčenie o evidencii časť I alebo II, môže povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom na maximálne 15 dní, ale to neplatí pre prípad zadržania/odobratia značiek. Teda auto či motocykel musí zostať stáť na danom mieste dovtedy, kým sa celá záležitosť nevyrieši, prípadne ho musí prevádzkovateľ vozidla na vlastné náklady nechať odtiahnuť. Niekedy sa ale stane, že takéto vozidlo ostane stáť na mieste, ktoré nie je bezpečné alebo inak vhodné. V takomto prípade môže policajt dovoliť presun vozidla, a to v rámci odseku 3 paragrafu 72a: *Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia, a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.*
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ