DOPRAVNÁ PORADŇA

Ako odbočiť doľava v križovatke: pred alebo za protiidúcim vozidlom? Dopravná poradňa

Odpovedáme na otázku čitateľa o tom, ako správne prechádzať cez križovatku, keď aj protiidúce vozidlo odbočuje doľava.

Správne a rýchle vyhodnotenie dopravných situácií je základom bezpečnej jazdy.
Vydané  Text: 

Motoristi sa musia učiť celý život

Motoristi často robia za volantom nebezpečné chyby, pretože si nie sú istí správnym riešením bežných dopravných situácií. Toto sa často stáva v prípade, keď sa ocitnú pred rozhodnutím, ktoré vyžaduje rýchlu reakciu.

Napríklad, keď sa stretnú s neprehľadnou alebo inak komplikovanou križovatkou, niektorí motoristi sa môžu cítiť zmätení a nevedia, ako správne dávať prednosť v jazde a kam vôbec odbočiť. S nesprávnou interpretáciou dopravných značiek alebo neznalosťou pravidiel môžu rýchlo dospieť k nebezpečným a prchkým rozhodnutiam, ako je nedanie prednosti v jazde či prejazd na červenú po príliš dlhej chvíli váhania.

Dôležité je, aby sa motoristi vždy zabezpečili dostatočnými informáciami o pravidlách cestnej premávky. Je nevyhnutné, aby si uvedomili, že správne a rýchle vyhodnotenie dopravných situácií je základom bezpečnej jazdy.

Kľúčový faktor v minimalizovaní rizika dopravného konfliktu je prax, ale aj konštantné vzdelávanie sa o novinkách platných pre motoristov.

Príklady, že zákony a predpisy sa skutočne menia, sledujeme neustále: niekoľkokrát ročne sa novelizuje zákon o cestnej premávke, vyhláška o dopravnom značení a ďalšie súvisiace zákony a vyhlášky. Najväčšia zmena v posledných rokoch nastala v roku 2009, kedy bol niekdajší cestný zákon nahradený moderným Zákonom o cestnej premávke č. 8/2009.

Na križovatke odbočiť doľava

Dnes sa ako na reakciu na čitateľskú otázku budeme venovať ďalšej každodennej situácii z našich ciest, s ktorou si občas motoristi nevedia dať rady.

Inzercia

Inzercia

Dopravná situácia je vykreslená na priloženej ilustrácii:

Dve oproti idúce vozidlá, modré a červené, majú zámer v križovatke odbočovať doľava. Majú sa ich cesty križovať alebo majú odbočovať ešte predtým, teda aby sa vzájomne priblížili pravými bokmi?

Vodiči červeného a modrého vozidla majú na prvý pohľad dve možnosti: buď odbočia doľava pred sebou, alebo za sebou, čím by sa ich predpokladané trasy mali krížiť.

V reálnych podmienkach môže vždy záleží na skutočnom vyhotovení križovatky, nakreslených jazdných pruhoch a polohe prináležiacich ciest, na ktoré motoristi mienia odbočovať.

V tomto prípade uvažujme o ideálnej križovatke v tvare +  a o tom, že obaja motoristi prichádzajú v rovnakom čase.

Správne riešenie podľa zákona

Na nachádzanie správneho riešenia tejto „dopravnej hádanky“ použijeme predpisy platné v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009. Ten býva často nesprávne označovaný ako cestný zákon.

Podľa § 19 zákona o cestnej premávke platí, že ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo. Vyhýbať sa vľavo znamená, že mojím vozidlom budem viac naľavo, a tak protiidúce vozidlo prejde popri mojom pravom boku.

Správne riešenie pri odbočovaní vľavo v križovatke v súlade s § 19 zákona o cestnej premávke

Toto riešenie môže byť na mnohých križovatkách v rozpore s intuíciou, pretože reálne vyhotovenie niektorých križovatiek môže motoristu doslova podnecovať k tomu, aby nechal protiidúce vozidlo prejsť popri svojom ľavom boku a zmeniť smer jazdy až vtedy, keď protiidúce vozidlo celkom prejde. Takýto postup by mohol byť príčinou nasledujúceho blokovania dopravy ďalšími vozidlami v poradí.

Dôležité je teda riadiť sa predpismi, a to najmä pre prípad, že dôjde k škodovej udalosti alebo dopravnej nehode – vtedy totiž bude musieť jeden z motoristov niesť zodpovednosť a zo svojho PZP platiť škody na druhom vozidle.

Na tomto mieste ešte stojí za zmienku upozornenie, že vyššie opísaný manéver nie je vyhýbanie. Na vyhýbanie sa vzťahuje § 18 a platí, že vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo. Vyhýbaním sa rozumie napríklad manéver, ktorý motorista robí, keď sa uprostred vozovky nachádza prekážka.

Celé znenie § 19 ods. 3) o odbočovaní:

  • Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky; to neplatí pre cyklistu. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

Môžem sa otočiť v takejto križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom? Dopravné predpisy o otáčaní sa v križovatke

Môžem cúvať na jednosmernej ceste? Kedy mi za to nehrozí pokuta?

Môžete prísť o vodičák, keď prejdete cez oranžovú? Otázky a odpovede o semaforoch / Dopravná poradňa

Kto má prednosť? Dopravná hádanka z praxe má podľa zákona jednoznačné riešenie

 

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ