Dopravná poradňa

Môžete prísť o vodičák, keď prejdete cez oranžovú? Otázky a odpovede o semaforoch / Dopravná poradňa

Môže motorista prejsť cez oranžovú na semafore?
Hrozí za prejazd cez červenú zadržanie vodičáku?
Odpovedáme na otázky, ktoré ste sa možno hanbili pýtať.
Vydané Text: 
Medzi motoristami existujú mýty a domnienky, ktoré sa týkajú pokút aj pravidiel cestnej premávky. Je ťažko pochopiteľné, prečo sa váhajúci motoristi jednoducho nepozrú do Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 alebo do Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020, keď v niečom nemajú istotu. Až potom by zistili, že rozumieť zákonom nemusí byť nič náročné a že aj tie sú písané tak, aby im porozumel skoro každý. Problém vzniká vtedy, keď sa dá jeden zákon interpretovať rôznymi spôsobmi alebo ak sú na neho naviazané iné zákony, ktoré definujú výnimky alebo iný kontext platnosti. Pokiaľ ide o pravidlá cestnej premávky spojené so semaformi, teda svetelnou signalizáciou, tam sú zákony relatívne jasné, až na drobnú výnimku. To najpodstatnejšie, čo vás má zaujímať, sme sumarizovali v nasledujúcom príspevku.

Robíme to skoro všetci

Poznáte to možno aj vy. O pol desiatej večer idete autom domov z fitka alebo z práce a stojíte pred križovatkou, pretože na semafore svieti červené svetlo. Spočiatku ho rešpektujete, ale čím dlhšie svieti, tým viac sa rozhliadate okolo seba zisťujúc, že ste v okolí stoviek metrov jedinou živou bytosťou. Namiesto čakania na zelenú preto zaradíte jednotku a pokračujete v jazde. Iná situácia, ktorú dôverne pozná každý jeden motorista: niekoľko desiatok metrov pred semaforom zmizne zelené svetlo a rozsvieti sa oranžová. Vodič si nie je istý, či ešte stihne prejsť alebo nie, tak radšej pridá plyn a prejde cez pomyslenú čiaru semaforu presne v čase prepnutia medzi žltým a červeným svetlom. Spravidla si povie, že to stihol len tak-tak. Táto situácia je blízka azda každému z nás, kto za volantom trávi veľa času. Lenže nie je to správne, svetelnú signalizáciu musíme rešpektovať bez ohľadu na to, či v danej križovatke čakáme len my alebo viac vodičov. Navyše, to, čo motoristi obyčajne volajú oranžovou, je podľa vyhlášky o dopravnom značení žltá. Zdá sa, že všetko, čo vieme a robíme, je zle. Oranžová sa totiž v zmysle vyhlášky používa v cestnej premávky iba v dvoch prípadoch: na reflexnom odeve a pri dočasnom prekrytí dopravných značiek.

Platí červená na semafore, aj keď sa pred križovatkou otáčam doľava? Odpoveď záleží aj od novej značky „Čierna šípka“

DOPRAVNÁ PORADŇA o tom, pre koho platí červená na semafore, napríklad na križovatkách Staromestská/Suché mýto a Bajkalská/Prievozská v Bratislave.

Prejazd cez žltú/oranžovú na semafore

Na začiatok si ujasnime, čo to vlastne znamená žlté svetlo na semafore, ktoré obyčajne označujeme za oranžové. Podľa § 15 ods. 2) Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020, ktoré pred dvomi rokmi nahradilo dovtedy platný zákon č. 9/2009, signál žltej farby znamená „Čakaj“. Ak svieti súčasne červené aj žlté svetlo, vodič má so svojím vozidlom ešte stáť, ale už byť pripravený na rozjazd. Naopak, keď svieti len žlté svetlo, je to pre neho pokyn, aby čakal – tak, ako to explicitne uvádza zákon. Nie je možné, aby naraz svietilo zelené aj žlté svetlo. V praxi však nie je možné, aby vodič zastavil v okamihu rozsvietenia žltého svetla, pretože by mohol ohroziť seba i ostatné vozidlá idúce za ním. Zákon na takúto situáciu myslí a definíciu žltého svetla dopĺňa o takúto výnimku: ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde. Toto je zároveň sporné miesto zákona, pretože jeho platnosť je závislá na okolnostiach, predovšetkým na rýchlosti a na tom, či vozidlá dodržiavajú bezpečný odstup. Teoreticky platí, že ak je šanca bezpečne zastaviť ešte pred semaforom, vodič má takúto povinnosť, nie možnosť. Skrátka, vodič nesmie po rozsvietenení žltého svetla pridať plyn – ak už hrozí, že sa mu nepodarí bezpečne zastaviť, môže byť akceptovateľné, že prejde aj cez červenú. Oranžová však spravidla netrvá tak krátko, aby bol na prejazd na červenú skutočný dôvod. Mnoho motoristov s tým súhlasiť nebude, no je to tak. Na druhej strane je potrebné uviesť aj fakt, že v sadzobníku pokút ukladaných v blokovom konaní nie je uvedená žiadna sankcia za prejazd na žlté svetlo na semafore. Celý čas zmieňujeme situáciu, keď žlté svetlo svieti. Ak však žlté svetlo bliká, vtedy sa situácia celkom mení. Na blikajúce žlté svetlo môžete vozidlom prejsť, ale musíte zvýšiť pozornosť a riadiť sa ostatnými pravidlami cestnej premávky – teda zvislým a vodorovným značením a pravidlom pravej ruky.

Prejazd cez červenú na semafore

Zatiaľ čo prejazd cez žltú môže byť interpretovateľný rôzne na základe okolností, pri červenej sú už pravidlá celkom zrejmé. Signál červenej farby „Stoj“ znamená, že vodič musí zastaviť pred križovatkou, uvádza Zákon o cestnej premávke v § 15 ods. 2) písm. a). Cez červenú nemôže vodič so svojím vozidlom prejsť ani vtedy, keď je križovatka prázdna. Výnimkou pri rozsvietenom červenom svetle na semafore by mohla byť situácia, keď potrebujete uvoľniť miesto hasičom, sanitke či policajtom a ďalším vozidlám s právom prednostnej jazdy, a to podľa § 6a písm. j) a § 40 ods. 8). V zmysle sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní vám môže za prejazd na červenú policajt uložiť pokutu vo výške 100 € a v prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky až 150 €. Ak po prejdení červenej spôsobíte nehodu, vec postupuje vyššie a pokuta sa neudeľuje na mieste a vy sa môžete pripraviť na ešte vyššie sankcie. A to stále nie je všetko, pokračujeme ďalej.

Vesta nie je súčasť povinnej výbavy: Čím ju možno nahradiť a aké musí mať farby?

Občas sa vyskytujú správy o tom, že v aute musíte mať reflexnú vestu, lebo je súčasťou povinnej výbavy, ale nie je to pravda. Zákon jednoznačne uvádza, za čo ju môžete vymeniť.

Zásada trikrát a dosť vás vyjde draho

Nezastavenie vozidla na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“ sa totiž v zmysle § 137 ods. 2) písm. h) Zákona o cestnej premávke považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, na ktoré sa uplatňuje zásada trikrát a dosť. Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo preskúšaní odbornej, zdravotnej či psychickej spôsobilosti. O povinnosti absolvovať doškoľovací kurz v autoškole rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru, ktorý aj určí lehotu na jeho vykonanie a lehotu na predloženie potvrdenia o splnení uložených povinností (podľa § 91 ods. 2 a 5). V praxi to znamená, že keď trikrát prejdete na červenú a zakaždým vás pritom odhalia, môžu vám zadržať vodičské oprávnenie a nariadiť povinnosť absolvovať niekoľko hodín teórie aj jázd s následnými skúškami v autoškole. Ak je v pokyne od polície aj vyšetrenie psychickej spôsobilosti, musíte absolvovať aj to. Po absolvovaní je účastníkovi prostredníctvom JISCD vydané osvedčenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu, ktoré žiadateľ odovzdáva príslušnému dopravnému inšpektorátu aj s patričnými poplatkami-kolkami. Treba si uvedomiť, že až do finálneho rozhodnutia dopravného inšpektorátu má motorista zadržané vodičské oprávnenie a cenu doškoľovacieho kurzu, ktorý na skupinu B stojí okolo 550 eur, si uhrádza z vlastných zdrojov. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že zásada trikrát a dosť platí aj odobratie vodičského oprávnenia: podľa § 92 ods. 3) písm. a) platí, že ak vodič v priebehu posledných 5 rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví, takémuto vodičovi bude vodičské oprávnenie odobraté. Nie zadržané, ale odobraté.

Na takýchto križovatkách prednosť sprava neplatí, aj keď nemajú značky regulujúce prednosť v jazde

Dopravná poradňa: Ak je jedna z ciest vedúcich do križovatky vyústením obytnej zóny, pravidlo pravej ruky neplatí. Predmetom sporu pritom môže byť skutočný tvar križovatky.

Inzercia

Inzercia

Zhrnuté: viac sa oplatí na semafore chvíľu počkať

Každý vodič, ktorý práve dostal pokutu, by vedel rozprávať hodiny o tom, aká neprávosť mu bola spôsobená, že celá situácia vyzerala z jeho pohľadu inak ako z pohľadu autority, ktorá mu uložila pokutu či inú sankciu. Lenže zákon je explicitný a tým, že sa motorista stal držiteľom vodičského oprávnenia, preukázal, že všetky pravidlá pozná a mieni ich rešpektovať. Nemusí pritom podpisovať potvrdenie, že ich mieni rešpektovať, pretože sú to zákony – a tie platia pre všetkých. Keď si uvedomíte, aké problémy si môžete spôsobiť prechádzaním na červenú a koľko času, energie a peňazí vás to môže stáť, je oveľa rozumnejšie jednoducho počkať.   Aktualizácia príspevku zo septembra 2022.ODPORÚČANÉ


Poradca pri kúpe

Stále príťažlivejšia ponuka / Jeep Avenger

 • Jeep Avenger prišiel minulý rok na európsky trh s čisto elektrickým pohonom. Odvtedy sa situácia posunula a dnes dostanete toto kompaktné SUV aj s čisto benzínovým a mild hybridným motorom a už aj spojenie spaľovacieho motora s automatickou prevodovkou.

   Odomkli sme celý článok z auto motor a šport č. 6/2024 
 • Test motocykla

  Ako pierko / Yamaha RayZR

 • Ak hľadáte malé, ľahké a obratné premiestňovadlo do mesta, prichádza Yamaha s niečím, čo vás môže zaujať. Navyše nestojí veľa peňazí a o jeho spoľahlivosti vôbec netreba pochybovať.

    
 • Servis

  Nevydržali ani 100 000 km: Desať najhorších áut v teste odolnosti

 • Uvažujete nad kúpou nového auta a jeho dlhodobá spoľahlivosť je pre vás kľúčová? Potom by ste mali poznať výsledky nemeckých testov dlhodobej odolnosti áut. Nedopadli dobre ani pre nemecké značky.

   Dlhodobým testom odolnosti prešlo viac ako 100 áut.