Kto má prednosť? Dopravná hádanka z praxe má podľa zákona jednoznačné riešenie

Pokračujeme ďalšou „dopravnou hádankou“ v našej poradni. Ak máte návrhy na vlastné témy, napíšte priamo autorovi tohto článku na striz@imotormedia.sk.
Vydané  Text: 
Kto má prednosť v takejto dopravnej situácii? Dopravná hádanka z praxe má podľa zákona jednoznačné riešenie.
Pri vyhotovení našich odporúčaní nevychádzame z našich názorov a predpokladov, ale výhradne z platnej legislatívy: [Zákon o cestnej premávky č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/). **Dopravná situácia z praxe**: na ceste s tromi jazdnými pruhmi v jednom smere, ktoré sú oddelené pozdĺžnou prerušovanou čiarou, idú v ľavom pruhu strieborná Škoda a v pravom biely Citroën. Vodiči oboch vozidiel sa chcú zaradiť do stredného jazdného pruhu. Vodič ktorého z vozidiel má prednosť a ktorý musí počkať? Jedná sa o pomerne častú situáciu nielen mimo obce na diaľnici, ale aj v meste, kde sú tri pruhy v jednom smere jazdy. Ak sa dvaja vodiči nezávisle od seba naraz rozhodnú. že chcú prejsť do stredného pruhu, môže dochádzať ku konfliktu. Je dobré vedieť, kto má v takejto situácii prednosť. ### Riešenie: Riešenie takejto dopravnej situácii nachádzame v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009, konkrétne v paragrafe 10, odseku 7. **Na ceste s troma jazdnými pruhmi** vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je **vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu**; takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.
SPRÁVNE RIEŠENIE: Ak sa chcú obaja vodiči preradiť do stredného jazdného pruhu, vodič vozidla idúceho v ľavom pruhu dáva prednosť vodičovi vozidla idúceho v pravom pruhu. Teda Škoda pôjde prvá, následne pôjde Citroen - ale obaja nesmú obmedzovať alebo inak ohrozovať vodiča kamióna, ktorý už v stredovom pruhu ide celý čas.
Zároveň platí odsek 6 rovnakého paragrafu, ktorý hovorí, že vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Takže na tejto ilustrácii si vodiči Škody aj Citroenu musia dávať pozor, aby svojím manévrom neobmedzili vodiča kamióna, ktorý celý čas ide v strednom pruhu. Podľa zákona dať prednosť v jazde znamená povinnosť počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, **nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy**, Zároveň upozorňujeme, že mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu – teda by ste nemali bezdôvodne jazdiť v strednom alebo ľavom pruhu. To neplatí, ak je niektorý pruh určený na odbočovanie. Je tiež dôležité uvedomiť si, že ak žiadny z vyobrazených pruhov nie je určený na odbočovanie, potom by vodič Škody nemal predchádzať vodiča kamióna sprava, pretože **predchádza sa zásadne zľava**.

Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Množstvo vodičov to robí nesprávne

V skutočnosti nejde o nič zložité, avšak v praxi sa často stretávame s nepochopením križovatky vodičmi a následnými komplikáciami.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement