Môžem sa otočiť v takejto križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom? Dopravné predpisy o otáčaní sa v križovatke

V niektorých križovatkách sa otáčať môžete, v iných zasa nie. Záleží aj na dopravných značkách, hoci explicitne nemusí byť otáčanie dovolené.