PORADŇA

Platnosť vodičských preukazov: Dokedy je čas na výmenu, ktoré musíme vymeniť a prečo

Už čoskoro končí platnosť vodičských preukazov, ktoré malo donedávna až 650-tisíc vodičov na Slovensku.

Vymeniť bude potrebné aj tie novšie. na to máte ešte času dosť.
Vydané  Text:  David Hecl

Pokiaľ vlastníte ešte starú verziu vodičského preukazu, ktorá má podobu ružovej papierovej karty zaliatej v plastovom obale, mali by ste spozornieť. Tento typ vodičského preukazu napriek tomu, že na sebe nemá uvedenú platnosť, čoskoro skončí.

Okrem toho končí aj novší typ vodičského preukazu, ktorý tiež nemal obmedzenú dobu platnosti. Aj tento doklad bude potreba vymeniť, máte na to však viac času.

Nielen ružové vodičské preukazy

Pôvodným starým vodičským preukazom sa taktiež hovorilo aj neobmedzené vodičské preukazy z toho dôvodu, že na rozdiel od aktuálne vydávaných dokladov na sebe nemali uvedenú časovú platnosť. Napriek tomu si ich už čoskoro budete musieť vymeniť za nové.

Prečo sa musia vodičské preukazy meniť? Tento krok je v súlade so zjednotením dokladov na základe európskeho štandardu. Dôležité je pritom zohľadniť technologický pokrok

Staré vodičské preukazy, ktoré boli vydané v období medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004, sú v platnosti do 31. decembra 2023. Na ich zmenu máte teda už len krátky čas.

Podľa Ministerstva vnútra SR sa výmena najstaršieho typu vodičského preukazu sa môže týkať približne 650-tisíc vodičov, ktorí vo vyššie uvedenom období získali tento typ dokladu. Niektorí z nich majú už dnes nové typy vodičských preukazov, no niektorí sa stále spoliehajú na ich neobmedzenú platnosť.

Inzercia

Inzercia

Meniť sa budú aj tie novšie, ale na výmenu máte ešte dosť času

Okrem ružových vodičských preukazov končia aj tie, ktoré boli vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013.

Tieto doklady budú platiť do 31. decembra 2032. Na ich výmenu tak máte ešte približne 10 rokov.

Inzercia

Konkrétne vzory aktuálne platných dokladov s podrobným popisom jednotlivých políčok nájdete na webe Ministerstva vnútra SR. Je tu zobrazených všetkých 5 druhov kartových vodičských preukazov, ktoré sú aktuálne v platnosti.

Je potrebné predvídať situáciu a počítať s tým, že ku koncu ich platnosti môžu mať klientske centrá zvýšený nápor. Odporúčaním je preto vymeniť si doklady skôr, než na konci tohto roka.

Doby platnosti vodičských oprávnení

  • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
  • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,
  • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.
  • platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.
  • platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti. (zdroj: Slovensko.sk)

Aktualizácia príspevku z 6. júla 2022

 

ODPORÚČANÉ