Magazín

Ako fungujú prémiové palivá?

Ako fungujú prémiové palivá?

Vysvetlime si na úvod, aká ja definícia prémiových palív?

Všetky palivá predávané v Európskej únii musia spĺňať požiadavky príslušných euronoriem na kvalitu – EN228 pre benzíny, EN590 pre naftu a EN589 pre LPG. Nikde v nich nie je definícia prémiovosti. Určujú v podstate iba požiadavky na palivo, ktoré sú kompromisom medzi ochranou životného prostredia, výrobcami motorov, výrobcami palív a výrobcami biozložiek. To však nezohľadňuje všetky odporúčania výrobcov motorov na úžitkové vlastnosti, ktoré automobilky zhrnuli v dokumente Worldwide Fuel Charter (WWFC). Aby sa palivá čo najviac prispôsobili ich požiadavkám na výkon, prevádzkovo-technické parametre a emisie, musia ich rafinérie upravovať pridaním výkonnostnej prísady. Ako prémiové sú často označované palivá so štandardným zložením vyrobené štandardným spôsobom, do ktorých bol dodatočne primiešaný vyšší obsah výkonnostnej prísady v porovnaní so základným aditivovaným palivom.

Prečo sú prémiové palivá lepšie ako obyčajné?

Vďaka vylepšenej aditivácii sa zvýšilo aj cetánové číslo motorovej nafty. Vyššie cetánové číslo znamená rýchlejšie vznietenie paliva, ktoré je kľúčom k lepšiemu výkonu motora. V prípade benzínu zvýšený obsah aditív znižuje vnútorné trenie pohybujúcich sa častí motora, čím sa zlepšuje výkon a zabezpečí sa jeho plynulý chod. Čistejšie a efektívnejšie spaľovanie vedie k zníženiu spotreby, a tým aj k nižším emisiám. Dôležité je, že v niektorých prípadoch sa prémiové palivo začína od štandardného odlišovať už v procese výroby. To je aj prípad prémiových palív zo Slovnaftu, ktoré sa vyrábajú iným spôsobom ako bežné aditivované palivá. Oproti nemu majú aj vyšší podiel výkonnostnej prísady.

Slovnaft - Prémiové palivo sa postará o kondíciu motora aj výkon auta

Ako je to s tým čistením? Fungujú prémiové palivá ako pracie prostriedky? Dokážu vyčistiť už veľmi zanesený motor?

Kľúčovým faktorom predĺženia životnosti motora je práve špičkové čistenie. Paralela s pracími prostriedkami je výstižná, takto funguje aj EVOTECH formula: obsahuje molekuly, ktoré sa naviažu na usadeniny a odstránia ich z palivového systému. Vďaka zníženému obsahu usadenín si motor udrží svoje pôvodné parametre, čo má vplyv na menšiu údržbu a dlhšiu životnosť. EVO má dva čistiace efekty – clean up – rozpustí existujúce nečistoty a keep clean – zabezpečí, aby sa ďalšie usádzali menej. Vylepšené zloženie aditív EVOTECH formula má výrazne silnejšie čistiace účinky pre staršie, ako aj najmodernejšie typy motorov. Výsledkom je tak dlhšia životnosť motora, lepší výkon a nižšie emisie.

Spomínate aj lepší výkon. Ako a kedy sa prejavia účinky prémiového paliva na výkon auta?

Prémiové palivá sa oplatí tankovať z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska – ak vám záleží na kvalite a efektivite. Či už diesel alebo benzín, EVOTECH formula prispieva k zvýšeniu výkonu motora. Aby sme udržali dlhodobý efekt na našom aute, minimálne každá tretia nádrž by mala byť prémiová. Úplný čistiaci efekt sa napríklad pri veľmi špinavom motore prejaví až možno za 5 „prémiových“ nádrží. Štandardne však cítiť rozdiel aj po jednej nádrži. Prémiové palivá sa odporúča tankovať aj pred každou dlhou jazdou.

Je známe, že niektorí vodiči si natankujú bežné palivo, ktoré si potom sami dopĺňajú aditívami. Je v tom nejaký rozdiel?

Palivá EVO sú kontinuálne vyvíjané a vylepšované. Pred tým, ako sme uviedli novú EVOTECH formulu na trh, prešla dvojročným vývojom. Technologické špičky Skupiny MOL vyhľadávali u dodávateľov aditív tie najlepšie komponenty, ktoré tiež bolo treba otestovať, či majú potrebný efekt a účinnosť. Rozdiel medzi jednoduchým „primiešaním“ aditív do akéhokoľvek paliva a odborne vedecky vyvinutým produktom, je tak zrejmý. Pridávanie ďalších experimentálne neoverených aditív môže dokonca zhoršiť pôvodnú kvalitu paliva. To môže byť spôsobené prekročením hraničnej dávky prísady, ako aj vzájomnou nekompatibilitou zložiek jednotlivých prísad.

Ako fungujú prémiové palivá?

Sú všetky prémiové palivá rovnako dobré?

Ako som spomínal, v stanovených normách nie je definícia prémiovosti, len základné požiadavky na palivá. Drvivá väčšina výrobcov ich vie hravo splniť. Avšak veľa rafinérií vrátane Slovnaftu sleduje aj parametre, ktoré nie sú uvedené priamo v norme. V prípade motorovej nafty sa väčšina výrobcov sústreďuje len na jeden z troch dôležitých parametrov nafty – buď na extrémne dobré nízkoteplotné vlastnosti, alebo len na cetánové číslo, prípadne na dlhodobú efektívnosť paliva vo forme vyššieho prídavku výkonnostnej prísady. U nás v Slovnafte sa sústreďujeme na všetky tri. Rovnako je to aj s benzínom. Zákazník od nás dostáva vyššie oktánové číslo, vďaka zloženiu benzínu je menej agresívny a vďaka optimalizovanému množstvu prísad má vodič istotu, že výkon motora bude dlhodobo výborný.

Môžeme si teda prémiové palivo natankovať na ktorejkoľvek čerpacej stanici?

Viaczložková výkonnostná prísada EVOTECH formula v určitej miere zušľachťuje všetky palivá predávané na čerpacích staniciach Slovnaft. Na čerpacích staniciach Slovnaft sa môžete spoľahnúť, že palivo, ktoré tankujete, spĺňa tie najvyššie nároky na kvalitu pri výrobe, distribúcii aj pri uskladnení priamo na čerpacej stanici. Palivá Slovnaft EVO sa vyrábajú v slovenskej rafinérii Slovnaft a tak máme celý proces pod kontrolou. Na našich čerpacích staniciach majú motoristi zároveň istotu, že motorové palivá tankujú vždy „čerstvé“. Stará sa o to celý systém logistiky medzi rafinériou, terminálmi a čerpacími stanicami, ktorý je nepretržite pod kontrolou.

Ako fungujú prémiové palivá?

Hovorí sa, že najlepšie sa ukáže prémiové palivo v zime. Je to tak?

Štandardný aj prémiový EVO benzín vyrábaný v bratislavskom Slovnafte má zimnú, letnú a dokonca aj prechodnú verziu. Pri motorovej nafte je sezónnosť vyjadrená bodom filtrovateľnosti, aj keď vzhľadom na prudký vývoj naftových motorov tento parameter nevyhovuje úplne reálnemu stavu. Stále však vyjadruje odolnosť paliva voči pôsobeniu nízkych vonkajších teplôt. Na výrobu prémiovej verzie motorových palív sa v Slovnafte prestavujú rafinérske technológie tak, aby produkovali výnimočnú kvalitu. Naša prémiová nafta má preto výrazne lepšie vlastnosti a napríklad odolnosť voči nízkym teplotám má posunutú o zhruba 15 až 20 stupňov Celzia. Ak je štandardný dízel použiteľný do teplôt zhruba mínus 10 až mínus 15 stupňov Celzia, prémiová nafta zo Slovnaftu nemá pri mínus 30 stupňoch Celzia absolútne žiadne problémy. Dôlazom sú aj ohlasy od našich zákazníkov – naše palivá používajú napríklad ratraky na lyžiarskych svahoch rakúskych Álp.

Miroslav Mrzula, manažér Vývoja a rozvoja produktov spoločnosti Slovnaft
Miroslav Mrzula, manažér Vývoja a rozvoja produktov spoločnosti Slovnaft