Magazín

Veľa vodičov stále nerozumie týmto značkám. Viete čo znamená malá biela šípka, ktorá je súčasťou značenia Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia?

zákaz zastavenia, parkovisko, dopravná značka

Od apríla roku 2020 vstúpila do platnosti Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z., ktorá okrem iného definuje možnosť používania nového dopravného značenia. AJ keď je už dnes toto dopravné značenie pomerne bežné, stále sa nájde veľa vodičov, ktorí mu jednoducho nerozumejú. Práve preto Vám prinášame dôležitý prehľad o tom, ako správne čítať dopravné značenia Zákaz zastavenia, Zákaz státia a Parkovanie.

Malá šípka určuje územnú platnosť

Ešte stále sa môžete na mnohých miestach Slovenska stretnúť s vyššie uvedenými dopravnými značeniami, ktoré majú pod sebou dodatkovú tabuľku. Tá vo väčšine prípadov určuje ich územnú platnosť. Dodatková tabuľka je vykreslená ako šípka smerujúca nadol, nahor alebo obojsmerne. Modernizované a zjednodušené dopravné značenia s číslami 270, 271 a 272 však od týchto dodatkových tabuliek upúšťajú.

To však neznamená, že už viac nebudú vykreslené s územnou platnosťou. Práve Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. a konkrétne jej bod 44 časti II. 5. Statická doprava upravuje používanie šípok v spojitosti s dopravnými značkami Zákaz zastavenia, Zákaz státia a Parkovanie. Na týchto vynovených dopravných značeniach totiž šípky vyznačujúce územnú platnosť nájdeme priamo na hlavnej tabuli. Názornú ukážku môžete vidieť na obrázku nižšie.

zákaz zastavenia, dopravná značka

Ako ich správne čítať?

V prípade značky Zákaz státia, reprezentovanej číslom 271 a značky Zákaz zastavenia s číslom 270 je to nasledovne. Kľúčové je rozlíšiť či značka platí pre pravý, respektíve ľavý okraj vozovky. V jednoduchosti si však môžeme uviesť príklad. Biela vodorovná šípka, ktorá je súčasťou hlavného dopravného značenia smerujúca k vozovke znamená začiatok platnosti danej dopravnej značky. Priebeh dopravného značenia je následne vyznačený ako dve šípky. Jedna smeruje k a druhá od vozovky. No a napokon koniec platnosti danej dopravnej značky je vyznačený ako biela vodorovná šípka smerujúca od vozovky.

Do pozornosti však dávame ešte jednu dôležitú vec. Nové dopravné značenia platia aj pre konkrétnu stranu verejnej komunikácie. Musíme sa teda naučiť rozlišovať či je daná dopravná značka na základe šípok určená pre pravý, respektíve ľavý okraj vozovky. Samozrejme okrem ukončenia územnej platnosti konkrétnym dopravným značením, sa končí jeho platnosť aj najbližšou križovatkou. Ako pomôcku vám prikladáme obrázky pod týmto článkom.

Do pozornosti dávame, že neznalosť dopravného značenia vás neochráni pred pokutou. Sadzobník si môžete pozrieť priamo tu.

Nové dopravné značenia
Nové dopravné značenia
Nové dopravné značenia
Nové dopravné značenia
Nové dopravné značenia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.