Magazín

Útoky na slovenských cestách sa množia, dajte si pozor najmä na tieto taktiky!

Najčastejšie nátlakové taktiky na slovenských cestách: stretli ste sa už s nimi?
(foto: screenshot z YouTube)
Najčastejšie nátlakové taktiky na slovenských cestách: stretli ste sa už s nimi?
(foto: screenshot z YouTube)

Väčšina ľudí radšej ide s davom a nevytŕča. V sociálnej psychológií sa tento jav nazýva sociálna konformita, inými slovami podriaďovanie sa väčšine. V doprave je tento jav častý, najmä keď vidíte autá jazdiace v kolóne za sebou. Ak ide kolóna stabilnou rýchlosťou vyššou, než povoľuje zákon, zaradíme sa k nej a porušujeme cestný zákon s ňou. Keď všetci spomalia, zvyčajne sa k nim pridáme aj my. Dôvod je ten, že neznášame ľudí, ktorí nepodliehajú davu a nedodržiavajú integritu.

Rovnaký pricíp platí aj v práci - ak do firmy nastúpi nový zamestnanec, ktorý má inovatívne plány a chce realizovať zmeny, stretne sa s nepochopením starších zamestnancov a možno aj samotného vedenia. Títo ľudia ho potom zo svojich radov vypudia napríklad aj tým, že mu budú vyčítať jeho odlišnosť od skupiny.

Častokrát pritom vieme, že to, čo práve konáme, nie je správne. Dôvod takéhoho konania nachádzame v pozadí - v našej vlastnej psychike a prvotným podnetom je náš vlastný strach, prípadne prejavujúca sa psychická porucha.

Lenže aj keď sme po psychickej stránke zdraví, môžeme z času na čas podľahnúť jednoduchým pudom a snažiť sa potrestať človeka, ktorý nejde s davom. Zvyčajne si to vieme uvedomiť, ale za volantom sa odhaľujú také charakterové črty, ktoré ešte viac povzbudzujú ku agresivite a agresii.


Šoféri jazdiaci na dvojprúdovej diaľnici netolerujú vodičov, ktorí sa nepodriadia rýchlosti kolóny za sebou idúcich áut. Typy ľudí, ktorí radi šikanujú druhých, vyvíjajú silný nátlak na druhých vodičov, aby sa podriadili. Využívajú na to viaceré taktiky. predovšetkým nasledovné:

  • zazeranie, snaha o nadviazanie očného kontaktu a nepriateľský pohľad,
  • prudké zrýchlenie v snahe upozorniť na seba,
  • vytáčanie motora,
  • tailgating - sledovanie vozidla pred vami na veľmi krátku vzdialenosť,
  • prehnané gestá mierené proti vodičovi pomalšieho auta,

V prípade psychicky nestabilných a problémových ľudí sme často svedkami aj

  • vykrikovania z okna,
  • prenasledovania,
  • pokusov o vytlačenie z cesty
  • a vybrzďovania s cieľom zastaviť druhého vodiča priamo na ceste.
Najčastejšie nátlakové taktiky na slovenských cestách: stretli ste sa už s nimi?
(foto: screenshot z YouTube)

Neprispôsobivosť na cestách je iba zriedka tolerovaná. Nechcime však začínať vojny na cestách medzi tými, čo vždy dodržujú pravidlá a tými, čo sa radi podriaďujú davu, aj keď nekoná správne.

Niektorí dopravní inžinieri tvrdia, že rýchlosť kolóny nie je tak nebezpečná ako to, čo jej členovia robia, keď ide okolo pomalšie vozidlo. To znamená, že ak jazdíte v kolóne nad povolený limit, je lepšie podriadiť sa ich rýchlosti než za každú cenu spomaľovať. Odborníci totiž tvrdia, že najnebezpečnejšia je zmena tempa zapríčinená preraďovaním sa v pruhoch a zazeranie na druhých počas jazdy.