Európska Únia

Ak Európska únia schváli novú emisnú normu, na autá do 20 000 € môžeme prakticky zabudnúť! Aký postoj zaujalo Slovensko?

  • Európske emisné limity Euro 7 čelia odporu ôsmich členských krajín. Tie uviedli, že prísnejšie limity pre znečisťujúce látky by mohli odkloniť kľúčové investície potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa EÚ v doprave, ktorým je účinný zákaz nových vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035.