Spravodajstvo

Ročná diaľničná známka končí, o niekoľko týždňov sa zavedie nová jednodňová. Vláda schválila zmeny v diaľničných poplatkoch

Prekvapujúce zmeny si vyžiadal technologický pokrok, v ktorom už tradičná ročná diaľničná známka nemá zmysel.

Jednodňová známka je reakciou na potreby motoristov v uplynulých rokoch.
Vydané  Text: 

Po rokoch čakania a občasných komplikácií sa slovenskí i zahraniční motoristi prepravujúci sa po slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách dočkali priaznivých zmien.

Ministerstvo dopravy SR navrhuje novinku, podľa ktorej budú motoristi mať možnosť využívať jednodňovú diaľničnú známku.

Tento návrh je súčasťou novele zákona o diaľničnej známke, ktorá má nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2024.

Inzercia

Inzercia

Jednodňová diaľničná známka bude platiť do polnoci daného dňa a jej cena sa navrhuje vo výške 5,40 eura.

Jej cenu navrhujeme na päť eur a 40 centov,“ píše sa v stanovisku ministerstva dopravy.

Táto cena sa ešte môže zmeniť, je však isté, že pre motoristov bude jej nízka cena natoľko zmysluplná, že pri dlhších cestách namiesto okresných ciest uprednostnia práve spoplatnené úseky ciest.

Zmeny na križovatke D1 a R1! Presmerovanie dopravy z diaľnice ovplyvní desiatky tisíc ľudí, pozrite si novú organizáciu dopravy včas

Ročná diaľničná známka skončí, ale iba tá „nesprávna“

Slovenskí motoristi si nepochybne spomínajú na to, že ešte nedávno sa na Slovensku dali kúpiť diaľničné známky na celý kalendárny rok. Kto chcel mať zabezpečenú prepravu na spoplatnených úsekoch ciest počas roka 2020, musel si zadovážiť ročnú známku bez ohľadu na to, že ju nakupoval až v auguste.

Diaľničiari tvrdili, že zavedeniu 365-dňovej diaľničnej známky bráni informačný systém. Medzičasom táto priaznivá zmena nastala, a tak dnes NDS ponúka na výber dve ročné diaľničné známky: kalendárnu a 365-dňovú.

Schválením novely vládou sa čoskoro ukončí predaj kalendárnych ročných diaľničných známok. Dôvodom je, že ročná diaľničná známka už nemá opodstatnenie pri existencii 365-dňovej diaľničnej známky.

Diaľničná známka s ročnou platnosťou pre rok 2024 bude platná do 31. januára 2025.

Diaľničné známky s 30-dňovou a 10-dňovou platnosťou zostávajú nezmenené.

Aktuálne ceny slovenských diaľničných známok

Aktuálne 365-dňová aj ročná kalendárna diaľničná známka stojí 60 eur, 30-dňová 17 eur a 10-dňová 12 eur. Pre motoristu je tak motivujúce zadovážiť si práve ročnú.

Rovnaké ceny platia pre motorové vozidlá aj pre prípojné vozidlá, avšak pri nákupe eznámky pre príves si musí motorista zadovážiť práve známku pre príves.

K pokazenému autu na diaľnici zavolala Diaľničnú patrolu, platila aj tak. Chyba však nebola na strane NDS, odťah do servisu nemá kto preplatiť

Nové pokuty za neuhradené mýto

Novela tiež čiastočne zavádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 24. februára 2022, ktorá sa týka poplatkov za používanie dopravnej infraštruktúry vozidlami.

Okrem možnosti zakúpenia jednodňovej diaľničnej známky novelou dochádza aj k úpravám v zákone o výbere mýta za užívanie vybraných úsekov ciest.

Za priestupok bude uložená pokuta vo výške 150-násobku neuhradeného mýta, avšak maximálna suma nepresiahne 1 050 eur.

V prípade blokového konania bude pokuta vo výške 100-násobku neuhradeného mýta, pričom konečná suma bude zaokrúhlená na najbližší deliteľný piatimi eurám. Maximálna suma nepresiahne 700 eur.

Ak nie je možné určiť výšku neuhradeného mýta, bude uložená pokuta vo výške 700 eur.

Za správny delikt bude uložená pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur.

 ODPORÚČANÉ